English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
INFORMATIČKE TVRTKE

Informatičke tvrtke koje će obveznicima uspostavljati sustav fiskalizacije, za potrebe testiranja sustava mogu zatražiti izdavanje Demo aplikacijskih certifikata za fiskalizaciju.

Demo aplikacijski certifikati se ne naplaćuju, a izdaju se na razdoblje od 2 godine. Da bi se isti dalje mogli koristiti potrebno je napraviti obnovu certifikata, a postupak obnove certifikata provodi se na isti način kao i inicijalno izdavanje certifikata. Postupak je detaljnije opisan na ovim stranicama. 

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija poslovnog subjekta u sustav PKI (Public Key Infrastructure).

Ako poslovni subjekt već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI već obavio. U tom slučaju treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje Demo certifikata za fiskalizaciju.

Ako poslovni subjekt do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju predajom potrebne dokumentacije u neki od registracijskih ureda Fine.

Registracija poslovnog subjekta u sustav PKI

Postupak registracije, odnosno izdavanja aplikacijskih certifikata provodi se u registracijskim uredima Fine, predajom propisane dokumentacije.
 
Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju*:

  • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
  • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne osobe),
  • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

* Moguće je predati preslike navedene dokumentacije. 

Dokumentacija potrebna za izdavanje Demo aplikacijskih certifikata

Za izdavanje Demo aplikacijskih certifikata potrebno je predati:

  • Zahtjev za izdavanje Demo aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju - 1 primjerak,
  • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Detaljne informacije o postupku izdavanja i preuzimanja Demo aplikacijskog certifikata kao i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 
 
OBNOVA DEMO CERTIFIKATA ZA FISKALIZACIJU

Obnova aplikacijskog  Demo certifikata za fiskalizaciju vrši se predajom Zahtjeva u registracijski ured Fine.

Ukoliko u međuvremenu nije došlo ni do kakvih promjena u nazivu, skraćenom nazivu, OIB-u i matičnom broju poslovnog subjekta, uz popunjeni i ovjereni odgovarajući obrazac Zahtjeva za izdavanje Demo certifikata za fiskalizaciju  treba predati samo presliku osobne iskaznice skrbnika certifikata. Ako je u međuvremenu došlo do promjene navedenih podataka, uz zahtjev i presliku osobne iskaznice potrebno je predati dokumente za registraciju poslovnog subjekta.

Procedura izdavanja i preuzimanja obnovljenog Demo certifikata za fiskalizaciju u potpunosti je ista kao i kod inicijalnog izdavanja Demo certifikata.

 
 

DOKUMENTACIJA ZA INFORMATIČKE TVRTKE

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje DEMO aplikativnog certifikata za fiskalizaciju (povećana duljina serijskog broja)
Procedura izdavanja DEMO certifikata za fiskalizaciju
Narudžbenica za modul XmlSigner
 
 

PREUZIMANJE CERTIFIKATA ZA FISKALIZACIJU

Na donjem linku možete preuzeti Vaš Demo certifikat za fiskalizaciju.

Demo aplikacijski certifikat za fiskalizaciju

 
 
XMLSIGNER - MODUL ZA POTPISIVANJE PORUKA

Kako bi se olakšao i ubrzao postupak uspostave sustava fiskalizacije koje provode informatičke tvrtke, Fina je na temelju iskustva u razvoju sličnih rješenja za elektroničko potpisivanje, razvila programsku komponentu za elektroničko potpisivanje poruka - Modul XmlSigner.

Modul XmlSigner je programska komponenta koja služi za digitalno potpisivanje XML-a odnosno poruka koje sadrže propisane elemente računa, a moguće ga je integrirati u vaše aplikativno rješenje. Poruke se potpisuju aplikativnim certifikatom za fiskalizaciju.

Modul XmlSigner moguće je koristiti u .NET i Java okruženju. Naime, unutar modula nalazi se dll koji možete povezati s .NET aplikacijom, odnosno jar, za ugradnju u java aplikacije.

Modul nudi više načina za pozivanje, koji su detaljno opisani u uputama za ugradnju modula, a koje ćete dobiti prilikom preuzimanja modula. Rezultat modula je ispravno potpisan XML računa, odnosno, račun s potpisom koji će prihvatiti Porezna uprava kada ga pošaljete web servisom.

Modul XmlSigner izdaje se za određeni poslovni subjekt, a poruke odnosno računi koji se potpisuju mogu se potpisati isključivo aplikativnim certifikatom istog tog poslovnog subjekta.

Kako nabaviti  XmlSigner modul?

Za korištenje XmlSigner modula potrebno je imati licencu. Moguće je naručiti jednu ili više licenci, za više različitih poslovnih subjekata. Jedna licenca podrazumijeva modul za jednog poslovnog subjekta. Drugim riječima, informatička tvrtka koja će uspostavljati sustav fiskalizacije kod više poslovnih subjekata koji su obveznici fiskalizacije, može naručiti više licenci za te poslovne subjekte. Naknadu za naručene licence, plaća tvrtka koja je licence naručila. Iznos naknada po licenci možete pronaći ovdje.

Narudžbenicu za Modul XmlSigner možete dostaviti na sljedeće načine:

Nakon što Fini dostavite narudžbenicu, na adresu e-pošte koju ste naveli na narudžbenici dobit ćete datoteku s ekstenzijom .lic, koja sadrži aktivacijske podatke. Unosom datoteke na donjem linku možete preuzeti modul. Modul možete koristiti samo za poslovne subjekte koje ste naveli na narudžbenici i za koje su izdane licence.

Preuzimanje Modula XMLSigner

 
 
Pretraživanje
 
 

PODRŠKA

Informacije o izdavanju apikativnih certifikata za fiskalizaciju:
certifikati-fiskalizacija@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite