English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
SERVIS e-BLOKADE

Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka (ovršeniku te ovrhovoditelju ili njihovom punomoćniku), dalje u tekstu korisniku, omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Servis e-Blokade korisniku omogućuje informacije o osnovama za plaćanje koje su formalno ispravne i po kojima je započeto izvršenje.

Ovisno o tome da li je korisnik servisa e-Blokade ovršenik ili ovrhovoditelj, korisniku je omogućen uvid u sljedeće podatke odnosno osnovu za plaćanje:

  • Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje,
  • Specifikaciju izvršenja osnove za plaćanje,
  • Podatak o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje,
  • Sliku osnove za plaćanje iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

Pravo uvida u podatke odnosno osnovu za plaćanje ima isključivo korisnik na kojeg se ti podaci odnosno osnova za plaćanje odnosi i/ili njegov punomoćnik. Ako je temeljem osnove za plaćanje prijenos sredstava izvršen u korist računa punomoćnika ovrhovoditelja, u tom slučaju, uvid u podatke koji se odnosi na tu osnovu za plaćanje može izvršiti taj punomoćnik ovrhovoditelja.

KAKO PRISTUPITI SERVISU?

Za pristup servisu e-Blokade potrebno je imati Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici/USB tokenu te se registrirati za korištenje servisa. Informacije o postupku registracije te dokumentaciju potrebnu za pristup servisu možete preuzeti ovdje.

Ako osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta ovlasti opunomoćenika za uvid u podatke odnosno osnovu za plaćanje koja se odnosi na opunomoćitelja, punomoć treba biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje tog poslovnog subjekta i ovjerena od strane javnog bilježnika. Uz punomoć je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje opunomoćitelja. Obrazac punomoći može se preuzeti ovdje.

NAKNADA ZA USLUGE SERVISA e-BLOKADE

Naknada za usluge servisa e-Blokade naplaćuje se prema redovnom cjeniku Fine.

Izvod iz Cjenika Fine za usluge servisa e-Blokade.

PRIJAVA U SERVIS

Servisu možete pristupiti putem sljedećeg linka:

Servis e-Blokade

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite