English
header Fina hr.jpg
 
OBAVIJESTI - DIGITALNI CERTIFIKATI

OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE

24. ožujka 2017. - Obavještavamo obveznike fiskalizacije/vlasnike informatičkih rješenja/sustava, da je Fina u razdoblju od 25. ožujka 2014. godine do 21. rujna 2015. godine izdavala Demo certifikate za fiskalizaciju (Demo 2014) s povećanom duljinom serijskog broja, jednake povećanoj duljini serijskog broja Demo certifikata za fiskalizaciju koji se izdaju od 15. ožujka 2017. godine.

Preporuka je da obveznici fiskalizacije/vlasnici informatičkih rješenja/sustava, koji su zatražili Demo certifikat za fiskalizaciju u spomenutom razdoblju, izvrše provjeru duljine serijskog broja prije zahtijevanja Demo certifikata za fiskalizaciju, sukladno obavijesti od 15. ožujka 2017. godine. Demo certifikati za fiskalizaciju, koje Fina izdaje od 15. ožujka 2017. godine, u polju serialNumber sadrže 16 do 17 okteta, odnosno 32 do 34 znamenke.

Ukoliko obveznici provjerom utvrde da ranije zatražen Demo certifikat za fiskalizaciju sadrži spomenutu duljinu serijskog broja, u Fini nije potrebno zatražiti izdavanje novog Demo certifikata za fiskalizaciju, obzirom da već imate Demo certifikat za fiskalizaciju s produljenim serijskim brojem.

 
 

OBAVIJEST O PROMJENI DULJINE SERIJSKOG BROJA U CERTIFIKATIMA ZA FISKALIZACIJU

6. ožujka 2017. - Obavještavamo obveznike fiskalizacije da će Fina u cilju obveznog usklađivanja s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (u daljnjem tekstu: eIDAS uredba) započeti s izdavanjem korisničkih (klijentskih) FISKAL digitalnih certifikata s povećanom duljinom serijskog broja (polje X.509 serialNumber, CertificateSerialNumber) s postojećih 4 na 16 do 17 okteta. 

Ovo polje serialNumber je polje koje jedinstveno identificira pojedini certifikat te nije sastavni dio polja Subject. Sadašnja duljina serijskog broja je fiksna i iznosi 4 okteta, a novi serijski broj imat će varijabilnu duljinu od 16 do 17 okteta. Razlog prijelaza na veću duljinu serijskog broja je povećanje sigurnosti certifikata.

Profilu korisničkog (klijentskog) FISKAL certifikata će se promijeniti samo duljina serijskog broja, a svi ostali dijelovi profila certifikata ostat će neizmijenjeni u odnosu na sadašnji profil.

Postojeće korisničke FISKAL certifikate obveznici fiskalizacije neće trebati mijenjati sve do pred istek njihova važenja, a novim će se obveznicima fiskalizacije izdavati FISKAL certifikati s duljim serijskim brojem.

Planirani početak izdavanja klijentskih FISKAL certifikata s duljim serijskim brojem je polovica travnja 2017., a najkasnije do 30. lipnja 2017., ovisno o prethodno dobivenim rezultatima testiranja s Demo certifikatima i eventualnim potrebama za prilagodbe softvera.

Kako bismo vlasnicima informatičkih rješenja/sustava koji koriste Finine korisničke FISKAL certifikate olakšali testiranje i eventualnu prilagodbu postojećih rješenja, Fina će od 15. ožujka 2017. započeti s izdavanjem Demo FISKAL certifikata s većom duljinom serijskog broja.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

 
 
POČETAK IZDAVANJA DEMO CERTIFIKATA S DULJIM SERIJSKIM BROJEM

2. ožujka 2017. - Sukladno obavijesti o uvođenju i prijelazu na nove profile certifikata usklađene s eIDAS uredbom, od 2. i 9. veljače, obavještavaju se korisnici da će Fina Demo sustav od 15. ožujka 2017. godine sve Demo certifikate izdavati s duljim serijskim brojem certifikata. Time se stvaraju preduvjeti za izdavanje Demo certifikata za testiranje, koji će po svojim karakteristikama odgovarati budućim produkcijskim certifikatima usklađenim s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, od 23. srpnja 2014. godine, o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (eIDAS uredba).

Nakon 15. ožujka 2017. godine Demo sustav će i dalje izdavati certifikate prema postojećim profilima, ali će ujedno izdavati i certifikate za testiranje koji po karakteristikama odgovaraju profilima sukladnim eIDAS uredbi. Svi Demo certifikati izdani nakon tog datuma imat će dulji serijski broj.

Serijski broj certifikata čija se duljina mijenja nalazi se u polju serialNumber (polje X.509 serialNumber, CertificateSerialNumber). Polje serialNumber je polje koje koje sadrži broj koji jedinstveno identificira pojedini certifikat te nije sastavni dio polja Subject. Sadašnja duljina serijskog broja je fiksna i iznosi 4 okteta, a novi serijski broj imat će varijabilnu duljinu od 16 do 17 okteta.

 
 

OBAVIJEST O UVOÐENJU I PRIJELAZU NA NOVE PROFILE CERTIFIKATA USKLAÐENE S eIDAS UREDBOM

9. veljače 2017. - U cilju obveznog usklađivanja Fine kao kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (u daljnjem tekstu: eIDAS uredba) Fina će započeti s izdavanjem svih korisničkih digitalnih certifikata s povećanom duljinom serijskog broja (polje X.509 serialNumber, CertificateSerialNumber) s postojećih 4 na 16 do 17 okteta, te započeti s izdavanjem korisničkih certifikata prema novim profilima.

Novi profili korisničkih certifikata će se u odnosu na postojeće certifikate razlikovati u sljedećem:

 • Veća duljina serijskog broja certifikata (polje X.509 serialNumber, CertificateSerialNumber) koja se s postojećih 4 povećava na 16 do 17 okteta
 • U Distinguished Name polja Subject:
  • Dodavanje novih atributa u poslovnim i osobnim certifikatima za ime i za prezime fizičke osobe (givenName, surname (SN)).
  • Dodavanje novog atributa za identifikator poslovnog subjekta (organizationIdentifier) u certifikatima za poslovne subjekte.
  • Upisivanje punog registriranog skraćenog naziva u atribut organizationName (O) u certifikatima za poslovne subjekte. (Ukoliko skraćeni naziv nije registriran upisuje se puni registrirani naziv poslovnog subjekta.)
  • Dodavanje atributa serialNumber za SSL (poslužiteljske) certifikate.
 • U ekstenziji certifikata certificatePolicies dodaju se novi OID-ovi i reference na CPS dokumente.
 • U ekstenziji qCStatements u kvalificiranim certifikatima mijenjaju se qcStatement izjave.
 • U ekstenziji KeyUsage za nekvalificirane certifikate ukida se atribut dataEncipherment za namjenu certifikata u enkripciji podataka. (Uporaba certifikata za enkripciju ključa će i dalje biti podržana jer će atribut keyEncipherment i dalje biti uključen.)
 • Uvodi se izdavanje novih kvalificiranih certifikata za elektroničke potpise na novim USB tokenima, odnosno novim smart karticama usklađenih sa zahtjevima za kvalificirana sredstva za izradu elektroničkih potpisa sukladno čl. 29. eIDAS uredbe (QSCD uređaj), a s ciljem omogućavanja izrade kvalificiranog elektroničkog potpisa prema eIDAS uredbi. (Napomena: Izdavanje i obnova kvalificiranih certifikata po novom profilu biti će i dalje omogućena na postojeće USB tokene, odnosno smart kartice. Takvim će se certifikatima moći izrađivati napredni elektronički potpisi zasnovani na kvalificiranom certifikatu u smislu eIDAS uredbe).

Planirani rokovi za uvođenje ovih promjena u produkciji:

 • Početak izdavanja svih korisničkih produkcijskih certifikata koji se izdaju po postojećim profilima, a s većom duljinom serijskog broja certifikata (polje X.509 serialNumber, CertificateSerialNumber) – u periodu od druge polovice travnja 2017., a najkasnije do 30. lipnja 2017., o čemu ćemo vas naknadno obavijestiti.
 • Početak izdavanja korisničkih produkcijskih certifikata koji će se izdavati po novim profilima: tijekom druge polovice lipnja 2017., a najkasnije 30. lipnja 2017. Napomena: s danom 30. lipnja 2017. godine Fina namjerava prestati s izdavanjem certifikata prema postojećim profilima.

Zbog najavljenih promjena, bit će potrebna detaljna provjera (testiranje) svih postojećih korisničkih informatičkih rješenja/sustava koji koriste Finine digitalne certifikate, a po potrebi i njihova prilagodba (usklađivanje) za rad s novim profilima certifikata.

Kako bismo vlasnicima informatičkih rješenja/sustava koji koriste Finine digitalne certifikate olakšali testiranje i prilagodbu postojećih rješenja Fina će omogućiti izdavanje Demo certifikata s većom duljinom serijskog broja i s novim profilima. Početak izdavanja produkcijskih digitalnih certifikata s povećanom duljinom serijskog broja (druga polovica travnja 2017., najkasnije do 30. lipnja 2017.) ovisit će o prethodno dobivenim rezultatima testiranja s Demo certifikatima.

Planirani rok za početak izdavanja svih Demo certifikata s duljim serijskim brojem i certifikata prema novim profilima (usklađenim s eIDAS uredbom): u periodu od početka ožujka 2017., a najkasnije do 15. ožujka 2017.

Popis i opis novih profila produkcijskih certifikata nalazi se u dokumentu u nastavku:

Profili certifikata usklađeni s Uredbom (EU) br. 910/2014 (eIDAS).

Također, početkom izdavanja korisničkih produkcijskih certifikata po novim profilima uvode se sljedeće nove usluge usklađene s eIDAS uredbom:

 • Izdavanje certifikata za kvalificirane i napredne elektroničke pečate za pravne osobe.
 • Servis udaljenog elektroničkog potpisivanja i pečatiranja (elektroničko potpisivanje i pečatiranje "u oblaku") sa zasebnim novim profilima kvalificiranih certifikata.

Za sve dodatne informacije molimo vas da nas kontaktirate na e-mail adresu: info.pki@fina.hr.

>> Inicijalna obavijest, od 2. veljače 2017. godine

 
 

OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE - OPORAVAK FISKALCIS CERTIFIKATA POREZNE UPRAVE

11. studenoga 2016. - Obavještavaju se korisnici da je zbog iznenadnih tehničkih poteškoća Porezna uprava danas zatražila oporavak Fiskalcis certifikata te je danas izdan novi Fiskalceis certifikat.

Izdavanjem novog certifikata, certifikat izdan 4. listopada 2016. prestao je važiti.

Javni ključ novog Fiskalcis certifikata "fiskalcis" možete pronaći na pretraživaču certifikata.

U pretraživač "NOVI RDC 2015 CERTIFIKATI (SHA-256) - certifikati izdani od 07.12.2015." potrebno je upisati *fiskalcis* i kao rezultat se dobivaju dva certifikata. Potrebno je obratiti pažnju na datum važenja certifikata, kako bi se preuzeo ispravni novi certifikat.

Kako bismo vam olakšali postupak preuzimanja, novi je certifikat dostupan za preuzimanje i na stranicama Porezne uprave.

Detalji vezani uz uporabu certifikata objavljeni su na stranicama Porezne uprave.

 
 
OBAVIJEST O IZMJENI DOKUMENTACIJE ZA UGOVARANJE USLUGA CERTIFICIRANJA
13. listopada 2016. - Obavještavaju se korisnici da je slijedom promjene osobe ovlaštene za zastupanje Fine došlo do promjene u Ugovoru o obavljanju usluga certificiranja. Novi obrasci Ugovora objavljeni su na ovim web stranicama.

Napominjemo da se stare verzije Ugovora više ne zaprimaju.

U slučaju da vam se otvara stara verzija ugovora na kojoj je u potpisu bivša predsjednica Uprave gđa. Anđelka Buneta, potrebno je očistiti Cache Internet preglednika na vašem računalu. U nastavku možete pronaći uputu za čišćenje Cache Internet Explorera.

Uputa za čišćenje Cache Internet Explorera
 
 
OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE - OBNOVA FISKALCIS CERTIFIKATA POREZNE UPRAVE

5. listopada 2016. - Slijedom obavijesti Porezne uprave o dostupnosti  aplikacijskog certifikata fiskalcis koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije, obavještavamo korisnike na koji način mogu pronaći obnovljeni certifikat te preuzeti javni ključ certifikata.

Javni ključ aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju Porezne Uprave "fiskalcis" možete pronaći na pretraživaču certifikata.

U pretraživač "NOVI RDC 2015 CERTIFIKATI (SHA-256) – certifikati izdani od 07.12.2015." potrebno je upisati *fiskalcis* .

S obzirom na to da se radi o novom profilu certifikata,  ako prethodno niste, potrebno je preuzeti i dva nova FINA CA potpisna certifikata i smjestiti ih u „truststore“ kojeg aplikacija/sustav koristi. Radi se o certifikatima FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015., koje možete preuzeti na sljedećem linku: CA CERTIFIKATI.

Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.4., koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.

Sve informacije o datumu primjene obnovljenog certifikata objavljene su također na internetskim stranicama Porezne uprave.

Molimo obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje blagajničkog sustava novim javnim ključem certifikata Porezne uprave.

 
 
OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE - OBNOVA POSLUŽITELJSKOG CERTIFIKATA POREZNE UPRAVE

10.lipnja 2016. - Slijedom obavijesti Porezne uprave o obnovi poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr, koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije od 13.06.2016.godine, obavještavamo korisnike na koji način mogu pronaći obnovljeni certifikat te preuzeti javni ključ certifikata.
 
Javni ključ poslužiteljskog certifikata za fiskalizaciju Porezne Uprave "cis.porezna-uprava.hr" možete pronaći na pretraživaču certifikata.

U pretraživač "NOVI RDC 2015 CERTIFIKATI (SHA-256) – certifikati izdani od 07.12.2015." potrebno je upisati *cis.porezna-uprava.hr*

Obzirom da se radi o novom profilu certifikata, potrebno je preuzeti i dva nova FINA CA potpisna certifikata i smjestiti ih u „truststore“ kojeg aplikacija/sustav koristi. Radi se o certifikatima FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015., koje možete preuzeti na sljedećem linku: CA CERTIFIKATI.

Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.3., koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.

Molimo obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje blagajničkog sustava novim javnim ključem certifikata Porezne uprave.

Demo poslužiteljski certifikat koji je obnovljen 07.06.2016. možete preuzeti na pretraživaču Demo certifikata.

Ukoliko prethodno niste preuzeli Novi CA Certifikat u Fina Demo 2014 okolini, isti možete preuzeti na sljedećem linku: CA CERTIFIKATI U FINA DEMO 2014 OKOLINI

 
 
PROMJENE U FININIM PRODUKCIJSKIM CERTIFIKATIMA

17. studenoga 2015. - U cilju povećanja sigurnosti i povjerenja u izdane certifikate i vremenske žigove koje Fina izdaje te posljedično povećanja sigurnosti i povjerenja u napredni elektronički potpis, autentifikaciju i druge primjene certifikata i vremenskih žigova, izvršene su promjene na sustavima za izdavanje digitalnih certifikata i vremenskih žigova.

Sukladno obvezama zakonske regulative o elektroničkom potpisu te pripadnim obvezujućim međunarodnim normizacijskim dokumentima, Fina će od 7. prosinca 2015. godine započeti s izdavanjem digitalnih certifikata prema novim, izmijenjenim profilima. Promjene u Fininim produkcijskim certifikatima odnose se na uspostavu dvorazinske arhitekture certifikacijskih tijela (CA-ova) i uvođenje korijenskog (root) produkcijskog CA, korištenje sigurnijih kriptografskih algoritama i duljih kriptografskih ključeva te uspostavu nove usluge za provjeru statusa certifikata. Također, u sklopu navedenih promjena uspostavit će se i servis kvalificiranog vremenskog žiga.

Zbog najavljenih promjena, bit će potrebna detaljna provjera (testiranje) svih postojećih korisničkih informatičkih rješenja/sustava koji koriste Finine digitalne certifikate i vremenske žigove, a po potrebi i njihova prilagodba (usklađivanje) za rad s novim, izmijenjenim certifikatima i vremenskim žigovima. Informatička rješenja/sustavi koji koriste Finine digitalne certifikate trebali bi dvije godine (za certifikate srednje razine sigurnosti), odnosno 5 godina (za certifikate standardne razine sigurnosti) od početka izdavanja digitalnih certifikata prema novim profilima istodobno prihvaćati certifikate sa starim i novim profilom certifikata.

Kako bi vlasnicima informatičkih rješenja/sustava koji koriste Finine digitalne certifikate i vremenske žigove olakšala testiranje i prilagodbu postojećih rješenja Fina je, pored postojeće Demo okoline koja će i dalje nastaviti s radom, uspostavila i novu Demo okolinu pod nazivom Fina Demo 2014 okolina.

Postojeća Demo okolina  izdaje certifikate koji su jednake strukture kao i postojeći produkcijski certifikati, a nova Demo okolina izdaje certifikate i vremenske žigove koji su jednake strukture kao i certifikati i vremenski žigovi koje će Fina početi izdavati 7. prosinca 2015. godine.

Sukladno navedenom, trenutno su u funkciji dvije zasebne Demo okoline te se može zatražiti izdavanje Demo certifikata prema postojećim profilima produkcijskih certifikata i prema novim profilima koje će Fina početi izdavati 7. prosinca 2015. godine.

Sve informacije vezane uz izdavanje certifikata u pojedinoj Demo okolini možete pronaći ovdje.

Detaljan tehnički opis navedenih promjena možete pronaći u dokumentu u nastavku:

Opis promjena u profilima certifikata - verzija 1.1. od 25.02.2015.
Description of changes in the structure of FINA digital certificates (Opis promjena u profilima certifikata - verzija na engleskom jeziku) - verzija 1.1. od 25.02.2015.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu e-pošte: info.pki@fina.hr.


 
 
UKIDANJE PODRŠKE ZA GOOGLE CHROME -
nemogućnost rada sa Java sadržajima

Prema informacijama koje su objavljene na stranici The Chromium Projects i Java, ukida se podrška za NPAPI (Netscape Plugin Application Programming Interface) u Google Chrome pregledniku čime će se onemogućiti rad s Java sadržajima za verzije 42.x i više.

Ove će promjene utjecati na mogućnost korištenja Google Chrome preglednika za CMS - Portal za preuzimanje i obnovu digitalnih certifikata te na sljedeće Finine servise: e-plaćanje, RGFI, Web e-Potpis, e-Tvrtka, e-Dražba, infoBIZ, e-Regos, e-Blokade i JRR.

NPAPI je trenutno moguće uključiti u samom pregledniku, međutim, od 01.09.2015. podrška će biti u potpunosti onemogućena što znači da se navedenim servisima neće moći pristupiti putem preglednika Google Chrome.

NPAPI je trenutno moguće uključiti na sljedeći način:

Untitled.jpg
Prema preporukama Jave potrebno je koristiti druge internetske preglednike.

Detaljne informacije o navedenim promjenama možete preuzeti na sljedećim linkovima:

The Chromium Projects: https://www.chromium.org/developers/npapi-deprecation

Java: https://java.com/en/download/faq/chrome.xml

 
 

OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE - OBNOVA FISKALCIS CERTIFIKATA POREZNE UPRAVE

20. studenoga 2014. - Slijedom obavijesti Porezne uprave o isteku valjanosti aplikativnog certifikata fiskalcis koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije, obavještavamo korisnike na koji način mogu pronaći obnovljeni certifikat te preuzeti javni ključ certifikata.

Javni ključ aplikativnog certifikata za fiskalizaciju Porezne Uprave "fiskalcis" možete pronaći na pretraživaču certifikata.

U pretraživač je potrebno upisati *fiskalcis* i kao rezultat se dobivaju dva certifikata. Potrebno je obratiti pažnju na datum važenja certifikata, kako bi se preuzeo ispravni novi certifikat.

Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.2. koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.

Molimo obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje blagajničkog sustava novim javnim ključem certifikata Porezne uprave.

 
 
PROMJENE U FININIM PRODUKCIJSKIM CERTIFIKATIMA

5. rujna 2014. - Sukladno obvezama zakonske regulative o elektroničkom potpisu te pripadnim obvezujućim međunarodnim normizacijskim dokumentima, Fina će u 4. kvartalu 2015. godine započeti s izdavanjem digitalnih certifikata prema novim, izmijenjenim profilima. Promjene u Fininim produkcijskim certifikatima odnose se na uspostavu dvorazinske arhitekture certifikacijskih tijela (CA-ova) i uvođenje korijenskog (root) produkcijskog CA, korištenje sigurnijih kriptografskih algoritama i duljih kriptografskih ključeva te uspostavu nove usluge za provjeru statusa certifikata. Također, u sklopu navedenih promjena uspostavit će se i servis kvalificiranog vremenskog žiga.

Cilj navedenih promjena je zadržavanje i povećanje sigurnosti i povjerenja u certifikate, napredni elektronički potpis, autentifikaciju i druge primjene zasnovane na Fininim digitalnim certifikatima i vremenskom žigovima.

Sukladno najavljenim promjenama, bit će potrebna detaljna provjera (testiranje) svih postojećih korisničkih informatičkih rješenja/sustava koji koriste Finine digitalne certifikate i vremenske žigove, a po potrebi i njihova prilagodba (usklađivanje) za rad s novim, izmijenjenim certifikatima i vremenskim žigovima. Informatička rješenja/sustavi koji koriste Finine digitalne certifikate trebali bi dvije godine (za certifikate srednje razine sigurnosti), odnosno 5 godina (za certifikate standardne razine sigurnosti) od početka izdavanja digitalnih certifikata prema novim profilima istodobno prihvaćati certifikate sa starim i novim profilom certifikata.

Kako bi vlasnicima informatičkih rješenja/sustava koji koriste Finine digitalne certifikate i vremenske žigove olakšala testiranje i prilagodbu postojećih rješenja Fina je, pored postojeće Demo okoline koja će i dalje nastaviti s radom, uspostavila i novu Demo okolinu pod nazivom Fina Demo 2014 okolina.

Postojeća Demo okolina  izdaje certifikate koji su jednake strukture kao i postojeći produkcijski certifikati, a nova Demo okolina izdaje certifikate i vremenske žigove koji su jednake strukture kao i certifikati i vremenski žigovi koje će Fina početi izdavati u 4. kvartalu 2015. godine.

Sukladno navedenom, trenutno su u funkciji dvije zasebne Demo okoline te se može zatražiti izdavanje Demo certifikata prema postojećim profilima produkcijskih certifikata i prema novim profilima koje će Fina početi izdavati u 4. kvartalu 2015. godine.

Sve informacije vezane uz izdavanje certifikata u pojedinoj Demo okolini možete pronaći ovdje.

Detaljan tehnički opis navedenih promjena možete pronaći u dokumentu u nastavku:

Opis promjena u profilima certifikata - verzija 1.1. od 25.02.2015.
Description of changes in the structure of FINA digital certificates (Opis promjena u profilima certifikata - verzija na engleskom jeziku) - verzija 1.1. od 25.02.2015.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu e-pošte: info.pki@fina.hr.


 
 

VAŽNOST PRIDRŽAVANJA SIGURNOSNIH PRAVILA PRILIKOM KORIŠTENJA DIGITALNIH CERTIFIKATA

1. travnja 2014. - S obzirom na to da se Finini digitalni certifikati koji su izdani na kripto uređajima koriste za pristup i rad na servisima  poput internetskog bankarstva i sličnim e-servisima, Fina upozorava korisnike o važnosti pridržavanja sigurnosnih pravila prilikom korištenja digitalnih certifikata.

Pridržavanjem sigurnosnih pravila uporabe certifikata na kripto uređajima omogućuje se sigurno korištenje navedenih servisa.

Naime, kripto uređaj s certifikatima kojega korisnik koristi prilikom pristupa servisima, osigurava zaštitu korisničkih privatnih ključeva koji se nalaze u sigurnosnom čipu uređaja. Privatni ključevi se nikad ne mogu naći izvan sigurnosnog čipa (generirani  su u samom čipu  i ne mogu se s njega  pročitati), što uvelike povećava razinu sigurnosti korištenja tog uređaja s certifikatima. Međutim, ukoliko se korisnik ne pridržava sigurnosnih pravila, zlouporaba digitalnih certifikata je moguća.

Kako ne bi došlo do zlouporabe digitalnih certifikata, molimo korisnike da se pridržavaju sljedećih sigurnosnih pravila:

 • nakon korištenja servisa ili aplikacije izvaditi kripto uređaj iz računala ili čitača kartica,
 • kripto uređaj uvijek spremati na sigurno mjesto,
 • PIN nikada ne spremati zajedno s uređajem te da ga ne odavati drugim osobama.

U slučaju sumnje na zlouporabu digitalnih certifikata, isto je potrebno prijaviti Fini ili banci u kojoj su zatraženi Finini certifikati, kako bi se poduzele mjere za opoziv certifikata.

 
 

UPUTE ZA RJEŠENJE PROBLEMA UZROKOVANIH INSTALACIJOM JAVE 7u45

31. listopada 2013. - Korisnici koji imaju instaliranu verziju Jave 7u45 te iz tog razloga imaju problem pojavljivanja poruke o Java nepovjerenju u izdavatelja SSL certifikata, za rješenje problema mogu koristiti sljedeće upute:

Uputa za rješavanje problema kad ne postoji povjerenje u izdavatelja SSL certifikata Fine
Uputa za rješavanje problema "Podrška za kripto uređaje nije spremna

 
 

PROMJENA PROFILA FINA RDC CERTIFIKATA - UVOĐENJE OIB-a U CERTIFIKATE

7. studenoga 2011. - Fina će od 11.03.2013. godine započeti s izdavanjem digitalnih certifikata prema novom, promijenjenom profilu. Promjena profila certifikata podrazumijeva uvođenje OIB-a osobe, odnosno OIB-a poslovnog subjekta u certifikate.

Kako bi korisnici koji digitalne certifikate dobivaju prema novom profilu mogli nesmetano koristiti e-servise kojima se pristupa putem Fininih digitalnih certifikata, vlasnici servisa trebaju napraviti određene prilagodbe svojih sustava, odnosno, sustavi koji koriste Finine digitalne certifikate trebali bi u naredne dvije godine prihvaćati certifikate sa starim i novim profilom.

Detaljan opis profila FINA RDC certifikata s opisom promjena možete pronaći u dokumentu u nastavku:

Uvođenje OIB-a u certifikate - opis promjena u profilima certifikata

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu e-pošte: info.rdc@fina.hr.

 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite