English
header Gra¦Ĺani.jpg
 
GRAĐANI

ISPLATA DIVIDENDE ZA 2016. GODINU ČLANOVIMA FONDA HB

Zagreb, 10. srpnja 2017. - Isplata dividende za 2016. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u ponedjeljak, 17. srpnja 2017. godine. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2016. godinu iznosi 7.507.496,25 kuna, što po jednom udjelu iznosi 4,38 kuna.

Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama Fine, a za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu te dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru. Važno je napomenuti da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir.

S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB dan 14. srpanj 2017. godine, pravo na isplatu dividende imat će:

  • oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i
  • oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli  poslije 15. svibnja 2017. godine.

Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo članovi Fonda HB koji su:

  • zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 15. svibnjem 2017. ili ranije,
  • otkupili svoje udjele i ne raspolažu više niti jednim udjelom.

Zbog tehničke provedbe, odnosno priprema za isplatu dividende za 2016. godinu, na dane 10., 12., 13. ,14. i 15. srpnja 2017. godine, neće se obavljati isplata dividendi iz ranijih godina, onima koji eventualno do sada nisu preuzeli dividendu, a na to su imali pravo. Oni će dividendu moći preuzeti od 17. srpnja 2017. godine, kada će ranije nepodignute dividende i dividenda za 2016. godinu biti objedinjene u jedan iznos.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.

 
 

POSLOVI ZA FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Fina obavlja poslove zaprimanja Zahtjeva za prodaju udjela od članova Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB), gotovinske isplate dividendi i udjela članovima Fonda HB, temeljem ugovora sa Hypo Alpe-Adria-Investom d.d.

Za podnošenje Zahtjeva za prodaju udjela, isplate dividendi i udjela, član Fonda HB dužan je predočiti propisanu dokumentaciju te podnijeti preslike dokumentacije.

Više informacija na stranicama Hypo Investa http://www.hypo-invest.hr/hr/content/fond-hb

 
 

OBAVIJEST O UPRAVITELJU FONDA HB

Zagreb, 17. ožujka 2016. – Od 15. listopada 2015. godine, upravitelj Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.

Više informacija potražite na http://www.hypo-invest.hr/hr/content/fond-hb

U Fini se poslovi zaprimanja Zahtjeva za prodaju udjela, isplate dividendi i udjela, obavljaju nesmetano i kontinuirano.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite