English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2017.
PODUZETNICI U ŠUMARSTVU I SJEČI DRVA U 2015. GODINI ISKAZALI NETO DOBIT OD 229 MILIJUNA KUNA, OD TOGA HRVATSKE ŠUME D.O.O. 186,4 MILIJUNA KUNA

Zagreb, 19. travnja 2017. - U povodu Dana planeta Zemlje, iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu, Financijska agencija objavljuje analizu poslovanja poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva (NKD 02), u kojoj je poslovalo ukupno 167 poduzetnika s 8442 zaposlena. Najveći broj poduzetnika u odjeljku djelatnosti šumarstvo i sječa drva bio je u Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji (22 poduzetnika), a zatim u Gradu Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji (18 poduzetnika). Najveće ukupne prihode i neto dobit u odjeljku sječe i šumarstva iskazali su poduzetnici sa sjedištem u županiji Grad Zagreb, i to ukupni prihodi u iznosu od 2,2 milijarde kuna i neto dobit u iznosu od 202,5 milijuna kuna. Poduzetnici na razini dviju županija iskazali su neto gubitak, i to Dubrovačko-neretvanskoj i Varaždinskoj županiji. Najveći broj zaposlenih (7.753), najveći ostvareni prihodi i rashodi (ukupni prihodi 2,2 milijarde kuna i ukupni rashodi 1,9 milijardi kuna), dobit razdoblja (192,8 milijuna kuna) te neto dobit (192,5 milijuna kuna) ostvarili su poduzetnici u skupini djelatnosti uzgoja šuma i ostalih djelatnosti u šumarstvu povezanih s njima, što je očekivano s obzirom da su u tu skupinu djelatnosti svrstane HRVATSKE ŠUME d.o.o. Najveći izvoz ostvarila su 83 poduzetnika u skupini djelatnosti sječe drva (NKD 2.02), i to u iznosu od 63,5 milijuna kuna (44,4 % izvoza djelatnosti šumarstva i sječe drva), a najveći iznos ostvarilo je društvo iz Virovitice, GOD d.o.o. (36,7 milijuna kuna).

U 2015. godini poduzetnici skupine djelatnosti NKD 02.4 Pomoćne usluge u šumarstvu iskazali su najveći rast neto dobiti i to od 279,1 % (neto dobit u 2015. godini 25,7 milijuna kuna, a neto dobit u 2014. godini 6,8 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rast dobiti u pomoćnim uslugama u šumarstvu imala su četiri mala poduzetnika u privatnom vlasništvu: Faunus Selva k.d., Gazije Silva d.o.o., BINĐO d.o.o. i SUNČANE ŠUME d.o.o. Prema kriteriju ostvarene dobiti na razini odjeljka djelatnosti šumarstva i sječe drva, na prvom mjestu je veliki poduzetnik u državnom vlasništvu HRVATSKE ŠUME d.o.o. (186,4 milijuna kuna ili 80,3% dobiti odjeljka djelatnosti šumarstva i sječe drva), a na drugom je mjestu društvo Faunus Selva k.d. koje je iskazalo dobit razdoblja u iznosu od 5,7 milijuna kuna.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u skupini djelatnosti 02.1. Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime, i iznosila je 6.169 kuna što je 3,9 % više od prosječne plaće u šumarstvu i sječi drva (odjeljak 02) i 22,9 % više u odnosu na prosječnu plaću kod svih poduzetnika RH (5.019 kuna). Najmanja plaća obračunana je zaposlenicima kod devet poduzetnika u skupini djelatnosti skupljanja šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata i iznosila je 2.061 kunu što je 58,9 % manje u odnosu na prosječnu plaću kod svih poduzetnika RH.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2015., po skupinama i županijama

Tablica: Rang lista i agregirani rezultati poduzetnika u djelatnosti 02 i po skupinama u 2015.

Vezani članak: Na rang listi najuspješnijih u šumarstvu i sječi drva, u 2015. godini trgovačka društva zamijenila obrte iz 2010. godine

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
U DJELATNOSTI PROIZVODNJE OBUĆE VELIKI UDIO PRIHODA OD IZVOZA - PRESJEK POSLOVANJA 2005.-2010.-2015. GODINA

Zagreb, 14. travnja 2017. - Kroz razdoblje od 2005. do 2015. godine, broj poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće bio je najveći 2015. godine, kada je to bila pretežita djelatnost 74 poduzetnika, 2010. godine je taj broj iznosio 69 poduzetnika, a u 2005. godini u toj je djelatnosti bilo 73 poduzetnika. Broj zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće smanjen je s 5.444, koliko ih je bilo 2005. godine, na 5.273 zaposlenih u 2015. godini. Najveći ukupan prihod u djelatnosti proizvodnje obuće ostvaren je 2015. godine u iznosu od 826,5 milijuna kuna, što je 28 % više u odnosu na 2005. godinu. Udio prihoda od izvoza u ukupno ostvarenim prihodima je u ovoj industriji velik, i kretao se od 45 % (2005. godine), preko 58 % (2010. godine), do 64 % u 2015. godini. Iz navedenih se podataka može zaključiti da je riječ o izrazito izvoznoj grani industrije s tim da je riječ pretežito o poslovima dorade. Ova je industrija, kao i tekstilna, u promatranom razdoblju bila izložena snažnoj konkurenciji zemalja s Dalekog istoka, koje svoje proizvode na hrvatsko tržište plasiraju po niskim cijenama.

Prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2005., 2010. i 2015. godini, među prvih 10 su tri ista društva: IVANČICA d.d., INKOP OBUĆA d.o.o. i MEISO d.d. Ti su poduzetnici 2005. godine ukupno ostvarili 154,6 milijuna kuna prihoda, 2010. godine njihov je prihod iznosio 168,4 milijuna, a 2015. godine iznosio je 158 milijuna kuna. Navedena su društva kroz promatrano razdoblje smanjila broj zaposlenih s 1.625, koliko su imala na kraju 2005. godine, na 1.299 zaposlenih, koliko su imala 2015. godine. Investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2005. godini su iznosile 44 milijuna kuna, a u 2015. godini iznosile su 69,7 milijuna kuna. Najveći investitor u 2015. godini bilo je društvo HAIX OBUĆA d.o.o. s 57,8 milijuna kuna. Promatrano po županijama, najveći ukupan prihod u 2015. godini ostvarilo je 23 poduzetnika u Varaždinskoj županiji, u iznosu od 329 milijuna kuna. Društvo HAIX OBUĆA d.o.o. iz Male Subotice ostvarilo je najveće ukupne prihode u promatranom razredu djelatnosti u 2015. godini, 120,4 milijuna kuna, što je 14,6 % ukupnih prihoda svih 74 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće.

Poduzetnici u djelatnosti proizvodnje obuće negativno su poslovali kroz sva tri promatrana razdoblja, s tim da su najveći neto gubitak ostvarili u 2010. godini, u iznosu od 22,9 milijuna kuna. Najveći gubitaš u 2015. godini bilo je društvo BOROVO d.d. s 19,4 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće u 2015. godini, iznosila je 3.419 kuna i bila je za 1.219 kuna ili 55,4 % veća u odnosu na plaću obračunatu u 2005. godini (2.200 kuna), za 31,8 % manja u odnosu na prosječnu plaću područja djelatnosti C - Prerađivačka industrija (5.016 kuna) te za 31,9 % manja u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću poduzetnika RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće - presjek 2005.-2010.-2015.

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće - presjek 2005.-2010.-2015.

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PODUZETNICI U DJELATNOSTI TRGOVINE NA MALO IGRAMA I IGRAČKAMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA IZ GODINE U GODINU OSTVARUJU MANJI PRIHOD

Zagreb, 11. travnja 2017. - U djelatnosti trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama, u razdoblju od 2011. do 2015. godine, broj registriranih poslovnih subjekata varirao je između 22 i 28. Ostvareni prosječni prihodi po poduzetniku smanjivali su se iz godine u godinu, sa 6,8 milijuna kuna u 2011. godini, na 2,1 milijun kuna u 2015. godini. Konsolidirani financijski rezultat poduzetnika u trgovini na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama bio je pozitivan samo u 2015. godini, kada je neto dobit iznosila 921 tisuću kuna. U razdoblju od 2011. do 2014. godine iskazan je neto gubitak, a najveći je gubitak bio 2012. godine i iznosio je 22,7 milijuna kuna.

Najveći udio u ukupnim prihodima poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama u 2011. i 2012. godini imalo je društvo one2play d.o.o. u stečaju, a u 2015. godini EUROM DENIS MALOPRODAJA d.o.o. U međuvremenu je nekadašnji lider u trgovini igračkama najprije podijeljen na dva društva, s tim da je Trgovački sud u Zagrebu 17. travnja 2015. godine nad društvom one2play maloprodaja d.o.o. otvorio stečajni postupak, a isti je sud  drugo društvo, one2play d.o.o., brisao 19. rujna 2016. godine. Najveću dobit razdoblja u 2015. godini iskazao je poduzetnik INTEKS PROMET d.o.o. koji je ostvario 742 tisuće kuna dobiti razdoblja odnosno 56,6 % dobiti razdoblja 25 poduzetnika u razredu djelatnosti 47.65.  Najveći ukupan prihod iskazalo je društvo EUROM DENIS MALOPRODAJA d.o.o. i to u iznosu od 21,9 milijuna kuna (udio od 41,2). Hrvatsko tržište igračaka gotovo je u potpunosti bazirano na uvozu, a jedini hrvatski proizvođač igračaka, BISERKA PROIZVODNJA d.o.o. (NKD 32.40 - Proizvodnja igara i igračaka), koja je od nekadašnjih petstotinjak artikala koliko su proizvodili ostala samo na izradi lopti i poneke društvene igre, ne može konkurirati jeftinim kineskim igračkama.

Cijeli tekst: Trgovina na malo igrama i igračkama u razdoblju od 2011. do 2015. godine

Tablica: Rezultati poduzetnika u trgovini igračkama od 2011. do 2015. godine

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama u razdoblju od 2011. do 2014. godine

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2015. GODINI, SA SJEDIŠTEM NA PROSTORU VELIKOG URBANOG PODRUČJA PULA

Zagreb, 4. travnja 2017. - Odlukom o sastavu urbanog područja Pula, određeno je da u njegov sastav ulaze gradovi Pula i Vodnjan te općine Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat. Na prostoru Velikog urbanog područja Pula, u 2015. godini je bilo 3468 poduzetnika s 15 815 zaposlenih, što je prosječno 4,6 zaposlenih po poduzetniku. Poduzetnici sa sjedištem u gradovima i općinama u sastavu Velikog urbanog područja Pula, u 2015. godini su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 7,5 milijardi kuna (udio u ukupnim prihodima poduzetnika Istarske županije od 24,5 %) i ukupne rashode u iznosu od 7,6 milijardi kuna (udio u ukupnim prihodima poduzetnika Istarske županije od 27,4 %). Prema visini ostvarenog prihoda među poduzetnicima sa sjedištem na prostoru urbanog područja Pula, najbolji su poduzetnici ULJANIK Brodogradilište d.d. i ARENATURIST d.d., oba iz Pule. Najveći prihod po zaposlenom imali su sljedeći poduzetnici: MS PROMET d.o.o. iz Pule (11,2 milijuna kuna), V. A. L. C. O. d.o.o. iz Pomera pored Medulina (8,1 milijun kuna) i A. R. M. A. C. O. M. d.o.o. iz Medulina (6,9 milijun kuna), uz napomenu da je riječ o društvima s malim brojem zaposlenih (2 ili 3).

U 2015. godini, poduzetnici Velikog urbanog područja Pula iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (100,7 milijuna kuna). Od ukupnog broja poduzetnika promatranog područja gubitak razdoblja iskazali su poduzetnici sa sjedištem u Puli (94,3 milijuna kuna) i Vodnjanu (18,4 milijuna kuna) te u Medulinu (3,8 milijuna kuna). Prema kriteriju ostvarene dobiti razdoblja među poduzetnicima sa sjedištem na prostoru urbanog područja Pula, najbolji su poduzetnici Calucem d.o.o. i ULJANIK PLOVIDBA d.d. Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u gradovima i općinama Velikog urbanog područja Pula, u 2015. godini iznosila je 5.010 kunu, što je 0,8 % više u odnosu na prethodnu godinu te 1,9 % manje od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Istarskoj županiji (5.105 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika sa sjedištem u Vodnjanu (5.650 kuna), a najniža kod poduzetnika sa sjedištem u Marčani (3.043 kune). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2015. godini iznosila je 5.019 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika sa sjedištem u Velikom urbanom području Pula, u 2015. godini

Tablica: Agregirani rezultati i rang liste poduzetnika sa sjedištem u VUP Pula, u 2015. godini

Vezani članci: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Velikog urbanog područja Zadra

Rezultati poslovanja poduzetnika u Velikom urbanom području Slavonski Brod u 2015. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
MEĐU 80 PODUZETNIKA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE NAKITA, IMITACIJE NAKITA (BIŽUTERIJE) I SRODNIH PROIZVODA U 2015. GODINI, DVA SU U DJELATNOSTI PROIZVODNJE NOVCA

Zagreb, 31. ožujka 2017. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini, u skupini djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda, poslovalo je ukupno 80 poduzetnika od čega su dva poduzetnika poslovala u razredu djelatnosti proizvodnje novca, 53 poduzetnika je poslovalo u razredu djelatnosti proizvodnje nakita i srodnih proizvoda, a 25 poduzetnika u razredu djelatnosti proizvodnje imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda. Kod 80 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda, u 2015. godini bilo je 337 zaposlenih, što je porast broja zaposlenih od 10,1 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu.

Navedena skupina poduzetnika ostvarila je veću dobit razdoblja koja je u 2015. godini iznosila 13,1 milijuna kuna, u odnosu na dobit u iznosu od 2,8 milijuna kuna ostvarenu 2014. godine, što je rast od 366,3 %. Ukupan prihod poduzetnika promatrane skupine djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 153,5 milijuna kuna, što je za 30,2 % više nego u 2014. godini, a povećani su i ukupni rashodi i to za 20,3 %. HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o. izdvaja se među poduzetnicima u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda (NKD 32.1), prema ukupnom prihodu s ostvarenih 44,6 milijuna kuna, što je 29 % od ukupnog iznosa prihoda poduzetnika u skupini djelatnosti koja broji 80 poduzetnika (NKD 32.1).

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda iznosila je 3.372 kuna, što je 32,8 % manje od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna). Zaposlenima kod dva poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja novca, što je razred djelatnosti NKD 32.11 u skupini NKD 32.1, obračunana je najviša prosječna mjesečna neto plaća u promatranoj godini, u iznosu od 8.186 kuna. Taj je prosjek rezultat obračunane prosječne mjesečne neto plaće zaposlenima kod malog poduzetnika u državnom vlasništvu, HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o., koja je u 2015. godini iznosila 8.361 kunu. Zaposlenima kod drugog malog poduzetnika u istom razredu djelatnosti, koji je u privatnom vlasništvu, IKOM-KOVNICA d.o.o., obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.772 kune.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u proizvodnji nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda u 2015. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda (NKD 32.1) u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
KRAŠ D.D., KANDIT D.O.O. I ZVEČEVO D.D. IMAJU UDIO OD 98 % U KONDITORSKOJ INDUSTRIJI U 2015. GODINI

Zagreb, 29. ožujka 2017. - U 2015. godini, u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda (NKD 10.82), poslovalo je 14 poduzetnika, kod kojih je bilo zaposleno 2233 radnika, što je više za 2 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. Poduzetnici u navedenoj djelatnosti iskazali su u 2015. godini negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 7,7 milijuna kuna, što je dvostruko manje u odnosu na 2014. godinu kada je neto gubitak iznosio 14,9 milijuna kuna. Od 14 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, s dobiti je poslovalo njih šest.

Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 1,3 milijarde kuna, što je za 5,5 % više nego u 2014. godini. Najveće prihode u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda ostvarilo je društvo KRAŠ d.d., u iznosu od 892,8 milijuna kuna, što čini udio u ukupnim prihodima razreda djelatnosti od 66,6 %. KRAŠ d.d. zapošljavao je 1486 radnika (66,5 %) od ukupno 2233 zaposlenih u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda. KANDIT d.o.o. prvi je prema produktivnosti rada sa 761.567 kuna što je više od prosjeka na razini RH (751.547 kuna).

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (zaposlenih kod poduzetnika u konditorskoj industriji iznosila je 5.415 kuna, što je 2,4 % više u odnosu na prethodno razdoblje te 7,9 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna)). Tome je najviše doprinijelo društvo KRAŠ d.d. s najvećom obračunatom prosječnom mjesečnom neto plaćom zaposlenima, među poduzetnicima u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, u iznosu od 6.297 kuna, a prosječna plaća zaposlenih kod dva najveća konkurenta, u društvu KANDIT d.o.o. iznosila je 4.146 kuna, a u društvu ZVEČEVO d.d., 3.391 kunu.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u konditorskoj industriji u 2015. godini

Tablica: Rang lista i agregirani rezultati poduzetnika u konditorskoj industriji u 2015. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti NKD 10.82 u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PODUZETNICI U DJELATNOSTI UPRAVLJANJA ZGRADAMA U 2015. GODINI POVEĆALI NETO DOBIT ZA 64 %

Zagreb, 27. ožujka 2017. - U djelatnosti upravljanja zgradama (NKD 81.10) poslovala su 102 poduzetnika, koji su u 2015. godini povećali broj zaposlenih za 22,3 %, ukupne prihode za 63,6 %, ukupne rashode za 62,2 %, dobit razdoblja za 65,2 %, gubitak razdoblja za 75,4 % te neto dobit za 64,0 %, u odnosu na 2014. godinu. U 2015. godini, poduzetnici u djelatnosti upravljanja zgradama iskazali su neto dobit u iznosu od 8,5 milijuna kuna, a ovom rezultatu je prvenstveno doprinijelo znatno bolje poslovanje društva SOLLICITUDO d.o.o. koje je u 2015. godini ostvarilo dobit razdoblja u iznosu od 4,4 milijuna kuna, dok je ostvarena dobit u 2014. godini iznosila 236,8 tisuća kuna. Investicije u dugotrajnu imovinu u 2015. godini iznosile su 1,3 milijuna kuna, dok su u 2014. godini iste iznosile 33,3 milijuna kuna, jer je najveći investitor u 2014., tvrtka SOLLICITUDO d.o.o. smanjila investicije s 32,2 milijuna kuna na 46,5 tisuća u 2015. godini.

Prvi poduzetnik na listi po ukupnim prihodima u 2015. godini također je SOLLICITUDO d.o.o. iz Zagreba, a slijede VG TRŽNI CENTAR d.o.o. iz Velike Gorice i UPRAVITELJ GRADNJA - ODRŽAVANJE d.o.o. iz Zagreba. Prema broju zaposlenih izdvaja se B-P održavanje i upravljanje d.o.o. iz Zagreba, s 94 zaposlena. Od 102 poduzetnika s ukupno 401 zaposlenim, njih 34 nemaju zaposlenih, a 24 ima jednog zaposlenog. Promatrano prema vlasništvu, 97 je poduzetnika u privatnom vlasništvu, tri u zadružnom, a dva u mješovitom vlasništvu, a nema poduzetnika u državnom vlaništvu.

Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u djelatnopsti upravljanja zgradama, u 2015. godini, iznosila je 3.312 kuna, što je manje (3,2 %) u odnosu na 2014. godinu kada je plaća iznosila 3.422 kune. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini Republike Hrvatske iznosila je 5.019 kuna.

Napomena: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., srednje veliki poduzetnik u državnom vlasništvu, kao pretežitu djelatnost ima registriranu djelatnost: Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora (razred 68.32) te rezultati toga društva nisu uključeni u rezultate poduzetnika čija je pretežita djelatnost upravljanje zgradama (razred 81.10).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama u 2015. godini

Tablica: Rang lista i agregirani rezultati poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama u 2015. godini

Vezani članak: Poduzetnici u djelatnosti upravljanja zgradama u 2014. smanjili neto dobit za 28,6 %

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PODUZETNICI U DJELATNOSTI PROIZVODNJE, PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2015. GODINI OSTVARILI 3 MILIJARDE KUNA DOBITI

Zagreb, 24 ožujka 2017. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini je u skupini djelatnosti 35.1 - Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije poslovalo 704 poduzetnika od kojih je 44 % poslovalo s dobiti, a 56 % s gubitkom. Zapošljavali su 11 808 radnika, što je 1 % više u odnosu na 2014. godinu. Njihov ukupan prihod iznosio je 27 milijardi kuna, a rashodi 23,5 milijardi kuna te je ostvarena neto dobit iznosila 3 milijarde kuna, što je povećanje za 0,7 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. Investicije u novu dugotrajnu imovinu porasle su u 2015. godini na 3,4 milijarde kuna, u odnosu na 2014. godinu, kada su iznosile 2,4 milijarde kuna.

Analiza poduzetnika po oblicima vlasništva u skupini djelatnosti 35.1 u 2015. godini pokazuje da je u privatnom sektoru poslovalo 688 poduzetnika ili 97,7 % od ukupnog broja. U državnom sektoru poslovalo je 12 poduzetnika koji su zapošljavali 94,5 % radnika, ostvarili 83,9 % ukupnih prihoda, 81,7 % ukupnih rashoda i 99,5 % neto dobiti svih poduzetnika u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije. Poduzetnici u državnom vlasništvu ostvarili su neto dobit od 3 milijarde kuna, u privatnom vlasništvu neto dobit od 19,1 milijun kuna, dok su poduzetnici u mješovitom vlasništvu iskazali neto gubitak u iznosu od 4,1 milijun kuna. Unatoč iskazanom neto gubitku, poduzetnici u mješovitom vlasništvu obračunali su najveću prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 8.899 kuna, što je za 17,1 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u državnom sektoru (7.599 kuna). Najveće ukupne prihode u skupini djelatnosti 35.1 ostvarilo je društvo HEP d.d. iz Zagreba, u iznosu od 9,5 milijardi kuna, s 431 zaposlenim, 1,7 milijardi kuna dobiti razdoblja, 2,4 milijardi kuna uvoza te prihodom od izvoza od 733,6 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije (NKD 35.1), u 2015. godini iznosila je 7.445 kuna, što je za 3,2 % više u odnosu na plaću obračunatu u 2014. godini (7.212 kuna) i 48,3 % više u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti proizvodnje električne energije u 2015. godini

Tablica: Rang lista i agregirani rezultati poduzetnika u djelatnosti proizvodnje električne energije u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u skupini djelatnosti 35.1 u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU VELIKOG URBANOG PODRUČJA SLAVONSKI BROD U 2015. GODINI

Zagreb, 22. ožujka 2017. - Na prostoru Velikog urbanog područja Slavonski Brod, koji čine grad Slavonski Brod i općine Brodski Stupnik, Sibinj, Donji Andrijevci, Podcrkavlje, Klakar, Garčin, Bebrina, Bukovlje i Gornja Vrba, u 2015. godini sjedište je imao 1151 poduzetnik, sa 11 323 zaposlenih, što je prosječno 9,8 zaposlenih po poduzetniku. Poduzetnici Velikog urbanog područja Slavonski Brod ostvarili su u 2015. godini ukupne prihode u iznosu od 5,7 milijardi kuna i ukupne rashode u iznosu od 5,6 milijardi kuna. Prema visini ostvarenog ukupnog prihoda među poduzetnicima sa sjedištem na Velikom urbanom području Slavonski Brod, najbolji su poduzetnici Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. iz Slavonskog Broda, s ostvarenih 599,6 milijuna kuna ukupnog prihoda i PROJEKTGRADNJA d.o.o. iz Gornje Vrbe, s ostvarenih 519,5 milijuna kuna ukupnoga prihoda.

U 2015. godini poduzetnici Velikog urbanog područja Slavonski Brod iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 36,4 milijuna kuna. Promatrano na razini gradova i općina, jedino su poduzetnici Slavonskog Broda i općine Bebrina iskazali neto gubitak razdoblja. Prema kriteriju ostvarene dobiti razdoblja, također su najbolji poduzetnici Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o., s ostvarenih 45,1 milijun kuna dobiti razdoblja i PROJEKTGRADNJA d.o.o.,  s ostvarenih 10,6 milijuna kuna dobiti razdoblja. Najveći izvoz ostvarila su društva Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. i BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o., a najveće investicije u dugotrajnu imovinu Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o., u vrijednosti od 257,8 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika Velikog urbanog područja Slavonski Brod u 2015. godini iznosila je 4.628 kuna, odnosno 1,2 % manje u odnosu na prethodnu godinu te 5,7 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Brodsko-posavskoj županiji (4.378 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunana je kod poduzetnika u općini Gornja Vrba (5.486 kuna), a najniža kod poduzetnika u općini Podcrkavlje (2.131 kunu).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u Velikom urbanom području Slavonski Brod u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Velikog urbanog područja Zadar u 2015. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
NA RANG LISTI NAJUSPJEŠNIJIH U ŠUMARSTVU I SJEČI DRVA, U 2015. GODINI TRGOVAČKA DRUŠTVA ZAMIJENILA OBRTE IZ 2010. GODINE

Zagreb, 20. ožujka 2017. - Povodom Svjetskog dana zaštite šuma (21. ožujka), Financijska agencija objavljuje kratku analizu rezultata poslovanja poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva, u razdoblju od 2010. do 2015. godine. Kod 167 poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2015. godini je bilo 8.442 zaposlena, što je 6,1 % manje u odnosu na 2010. godinu, a što je posljedica smanjenja broja zaposlenih kod poduzetnika HRVATSKE ŠUME d.o.o. Najveća neto dobit iskazana je u 2015. godini i iznosila je 229 milijuna kuna te je, u usporedbi s rezultatima iz navedenog razdoblja, 9,3 puta veća u odnosu na neto dobit iskazanu u 2010. godini. Prema kriteriju ostvarene dobiti, na prvom su mjestu HRVATSKE ŠUME d.o.o. (186,4 milijuna kuna ili 80,3 % dobiti odjeljka djelatnosti šumarstva i sječe drva), na drugom društvo Faunus Selva k.d., koje je iskazalo dobit razdoblja u iznosu od 5,7 milijuna kuna (udio od 2,5 % dobiti razdoblja svih poduzetnika odjeljka NKD 02). Na rang listi deset subjekata s najvećom ostvarenom dobiti razdoblja u 2010. godini prevladavaju obrti, dok su na istoj listi u 2015. godini isključivo trgovačka društva u domaćem ili stranom vlasništvu.

U navedenoj skupini djelatnosti dominantnu ulogu ima veliki poduzetnik u državnom vlasništvu, HRVATSKE ŠUME d.o.o., koji je u 2015. godini zapošljavao 90 % zaposlenih (7.602 radnika), ostvario 80,7 % ukupnih prihoda (2,1 milijardu kuna), i iskazao 80,3 % dobiti razdoblja (232,1 milijun kuna) poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe šuma (NKD 02). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima u 2015. godini, u iznosu od 5.936 kuna, a najmanja u 2010. godini, kada je iznosila 5.374 kune. Najveći utjecaj na prosječnu mjesečnu plaću poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva imalo je društvo HRVATSKE ŠUME d.o.o. koje je u 2015. godini zaposlenima obračunalo prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 6.235 kuna. Najmanja plaća obračunana je zaposlenicima kod poduzetnika u skupini djelatnosti skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata i iznosila je 2.061 kunu, što je 58,9 % manje u odnosu na prosječnu plaću kod svih poduzetnika RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva, 2010.-2015.

Tablica: Rang liste i agregirani rezultati poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva 2010.-2015.

Vezani članak: Kod poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2014. godini u odnosu na 2009. godinu neto dobit porasla više od 10 puta

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PODUZETNICI U TRGOVINI NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA U 2015. GODINI OSTVARILI 431 MILIJUN KUNA DOBITI, U ODNOSU NA 2014. GODINU KADA JE ISKAZAN GUBITAK

Zagreb, 16. ožujka 2017. - U djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (NKD 47.1) u 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, poslovalo je 2937 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 53 712 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 2,9 %. Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 51,6 milijardi kuna, što je za 6 % više nego u 2014. godini. Za isto razdoblje, zabilježeno je i povećanje ukupnih rashoda, i to za 4,8 %. Najveće prihode djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama ostvarilo je društvo KONZUM d.d., u iznosu od 14,9 milijardi kuna te time sudjelovalo u ukupnim prihodima skupine djelatnosti sa 28,9 %. KONZUM d.d. je imao ukupno 12 602 radnika (23,5 %) od ukupno 53 712 zaposlenih u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama. Društvo PLODINE d.d. ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od  3,9 milijardi kuna u 2015. godini te zauzelo drugo mjesto po navedenom kriteriju. PLODINE d.d. su iskazale pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 35,4 milijuna kuna u promatranoj poslovnoj godini te su zapošljavale 3230 radnika, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 3.998 kuna. Najveći prihod po zaposlenom u 2015. godini ostvarilo je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. , a najmanji LONIA d.d.

Poduzetnici u navedenoj djelatnosti iskazali su u 2015. godini pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 431,2 milijuna kuna, u odnosu na 2014. godinu kada su ostvarili neto gubitak (148,7 milijardi kuna). Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 62,8 %. KONZUM d.d. je iskazao najbolji rezultat poslovanja u 2015. godini u iznosu od 234,6 milijuna kuna dobiti, a slijede ga LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. , TOMMY d.o.o., STUDENAC d.o.o. i MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. U skupini poduzetnika čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama je i NAMA, d.d. - u stečaju, veliki poduzetnik u pretežno državnom vlasništvu, s 335 zaposlenih, nad kojim je stečajni postupak otvoren rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, od 23. lipnja 2000. godine.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u 2015. godini iznosila je 4.072 kune, što je 2,6 % više u odnosu na prethodno razdoblje te 18,9 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna). Promatrano na razini županija, najviše poduzetnika iz djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama ima sjedište u sljedećim županijama: Gradu Zagrebu (644), Splitsko-dalmatinskoj (453), Istarskoj (274) i Primorsko-goranskoj (245).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u trgovini na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u 2015. godini

Tablica: Osnovni financijski rezultati i rang liste u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u 2015. godini

Vezani članak: U 2015. godini prihod poduzetnika u trgovini porastao za 9,3 milijarde kuna te iznosi 217,9 milijardi kuna

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
NAKON RAZDOBLJA POSLOVANJA S DOBITI, U DJELATNOSTI RUDARSTVA I VAĐENJA U 2015. GODINI ISKAZAN NETO GUBITAK OD 169,9 MILIJUNA KUNA

Zagreb, 14. ožujka 2017. - Kroz razdoblje od 2010. do 2015. godine broj poduzetnika u području djelatnosti rudarstva i vađenja (područje B) manji je za 33 poduzetnika. Jednako tako i broj zaposlenih u 2015. godini manji je u odnosu na početnu promatranu godinu (2010.) za 1.872 (30,8 %), a prihod je manji za 1,0 milijardu kuna (19,6 %). Neto gubitak iskazan je u razdoblju od 2010.-2011. godine, a od 2012. do 2014. godine uslijedilo je razdoblje pozitivnog poslovanja, da bi ponovno u 2015. godini bio iskazan neto gubitak. Najveći utjecaj na ostvareni neto gubitak u 2015. godini imala su dva društva, CROSCO, naftni servisi d.o.o., koje je iskazalo gubitak razdoblja u iznosu od 299,7 milijuna kuna (u 2014. godini iskazana dobit razdoblja 39,7 milijuna kuna) i ENI CROATIA B.V. - Hrvatska podružnica, gubitak razdoblja u visini od 55,8 milijuna kuna (u 2014. godini dobit razdoblja 311,2 milijuna kuna). U 2015. godini, srednje veliki poduzetnik, PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., ostvario je najveću dobit razdoblja u iznosu od 56,2 milijuna kuna.

Među poduzetnicima u području djelatnosti rudarstva i vađenja, kod poduzetnika CROSCO, naftni servisi d.o.o. dogodio se najveći pad broja zaposlenih (666). U 2010. godini navedeno je društvo imalo 1.967 radnika (32,4 % od ukupno zaposlenih djelatnosti rudarstva i vađenja), dok se u 2015. godini taj broj smanjio na 1.301. Na drugom je mjestu društvo STSI d.o.o. koje je smanjilo broj zaposlenih za 355 (1.279 zaposlenih u 2010. godini, a 924 zaposlena u 2015. godini). U ovom području djelatnosti obračunana je najviša prosječna mjesečna neto plaća u odnosu na sve druge djelatnosti u RH i ona je u 2015. godini iznosila 7.377 kuna, što je 47 % više od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti B-Rudarstvo i vađenje od 2010. do 2015.

Tablica: Rezultati i rang liste poduzetnika u području B-Rudarstvo i vađenje u 2015.

Vezani članak: U djelatnosti rudarstva i vađenja u razdoblju od 5 godina smanjen broj zaposlenih za 35%

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

PROSJEČNA MJESEČNA NETO PLAĆA ZAPOSLENIH KOD PODUZETNIKA U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI 3.774 KUNE U 2015. GODINI - ZA 1/3 MANJA OD PROSJEKA RH

Zagreb, 10. ožujka 2017. - U povodu dana Grada Požege (12. ožujka), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika sa sjedištem u tome gradu. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u gradu Požegi, sjedištu Požeško-slavonske županije, u 2015. godini poslovalo je 343 poduzetnika koji su zapošljavali 4896 radnika, što je povećanje broja zaposlenih za 5 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. Poduzetnici sa sjedištem u Požegi u 2015. su godini ostvarili rast ukupnih prihoda u odnosu na 2014. godinu za 7,8 %, ali i rast ukupnih rashoda za 9 %. S ukupnim prihodom od  2,2 milijarde kuna sudjelovali sa 64,5 % u ukupnim prihodima županije (3,5 milijardi kuna).

Među poduzetnicima sa sjedištem u Požegi, po kriteriju ostvarenog ukupnog prihoda u 2015. godini, na prvom je mjestu društvo AGRONOM d.o.o. s ostvarenih 301,3 milijuna kuna. Od ukupnog broja požeških poduzetnika, njih 69,7 % poslovalo je s dobiti te su ukupno ostvarili 68,8 milijuna kuna dobiti u 2015. godini. Prema navedenom kriteriju na prvom je mjestu također društvo AGRONOM d.o.o., sa 155 zaposlenih, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.132 kune. U ukupno ostvarenom izvozu Požeško-slavonske županije najveći je udio poduzetnika grada Požege sa 65,9 % (483,8 milijuna kuna). Društvo PLAMEN d.o.o. na prvom je mjestu po visini ostvarenoga izvoza roba i usluga u vrijednosti od 132,6 milijuna kuna, što je 27,4 % od ostvarenoga izvoza svih poduzetnika sa sjedištem u gradu Požegi. Osim navedenoga društva, po visini ostvarenoga izvoza izdvaja se i društvo COLOR EMAJL d.o.o. sa 101 milijun kuna vrijednosti izvoza u 2015. godini. Usporedba poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodom u gradu Požegi, prema produktivnosti u 2015. godini pokazala je da je prvo društvo AGRONOM d.o.o., na drugom je mjestu društvo ALLES d.o.o., a jedan od vodećih proizvođača u konditorskoj industriji u RH, ZVEČEVO d.d., je na trećem mjestu.

Poduzetnici grada Požege na petom su mjestu među gradovima/općinama Požeško-slavonske županije prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenom (3.764 kn) u 2015. godini, što je na razini prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih u Požeško-slavonskoj županiji (3.774 kn). Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u RH iznosila je 5.019 kuna, što je 33,3 % više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika u gradu Požegi.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege u 2015. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege u 2015. godini 

Vezani članci: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
NA PODRUČJU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB U 2015. GODINI 38,7 % PODUZETNIKA I 44,9 % ZAPOSLENIH KOD PODUZETNIKA U RH

Zagreb, 8. ožujka 2017. - Na današnji dan prije godinu dana ustrojena je Urbana aglomeracija Zagreb, koja obuhvaća 11 gradova i 19 općina s područja tri županije. Na tom je prostoru u 2015. godini sjedište imalo 41 289 poduzetnika (udio u RH 38,7 %), s 376 744 zaposlenih (udio u RH 44,9 %), što je prosječno 9,1 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika s područja grada Zagreba (35 089 ili 85 %), a najmanji je broj poduzetnika u općinama Kravarsko i Pokupsko (10 ili 0,02 %). Ukupan prihod navedene skupine poduzetnika koji je ostvaren u 2015. godini iznosio je 370,2 milijardi kuna, što je povećanje od 3,4 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb najveći je udio poduzetnika grada Zagreba (88,6 %), s ostvarenih 328,0 milijarde kuna te poduzetnika gradova Velika Gorica (3,2 %) s 11,9 milijardi kuna i Sveta Nedjelja (2,2 %) s 8,1 milijardi kuna. Najveći su prihod ostvarila društva INA d.d., KONZUM d.d. i HEP d.d. U 2015. godini poduzetnici Urbane aglomeracije Zagreb iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 10,4 milijardi kuna. Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici općine Brdovec, s 1,9 milijuna kuna, a među poduzetnicima navedene općine po produktivnosti na prvom je mjestu društvo HOSPIRA ZAGREB d.o.o. s prosjekom od 4,8 milijuna kuna po zaposlenom. Od ukupnog broja poduzetnika promatranog područja s dobitkom je poslovalo njih 83,3 %. Za usporedbu, na razini RH udio poduzetnika koji su ostvarili dobit je 64,4 %. Najveću dobit ostvarila su sljedeća društva: HEP d.d., HRVATSKI TELEKOM d.d. i HEP-ODS d.o.o.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb u 2015. godini iznosila je 5.763 kuna, odnosno 2,7 % više u odnosu na prethodnu godinu te 1,7 % manje od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u županiji Grad Zagreb (5.863 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika u gradu Velikoj Gorici (6.843 kuna), a na taj je prosjek najviše utjecala prosječna mjesečna neto plaća 699 zaposlenih kod velikog poduzetnika HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. Slijede poduzetnici u gradovima/općinama Brdovcu (5.865 kuna), Zagrebu (5.863 kuna), Svetoj Nedjelji (5.584 kuna) i Rugvici (5.458 kuna). Najniža mjesečna prosječna neto plaća poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u općini Orle (2.749 kuna). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2015. godini iznosila je 5.019 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika na području Urbane aglomeracije Zagreb u 2015. godini

Vezani članci: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2015. godini

Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u pet pametnih gradova - Zagrebu, Puli, Umagu, Labinu i Ivancu

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
TEKSTILNA INDUSTRIJA U RAZDOBLJU OD 2005. DO 2015. GODINE PREPOLOVILA BROJ ZAPOSLENIH I INVESTICIJE

Zagreb, 7. ožujka 2017. - Obilježavanjem Međunarodnog dana žena slave se ekonomski, socijalni i politički uspjesi žena diljem svijeta. Taj se dan obilježava 8. ožujka, u čast tekstilnim radnicama koje su 1857. godine u New York-u organizirale protest protiv neljudskih uvjeta rada i malih nadnica. Tim povodom Financijska agencija objavljuje usporedne rezultate poslovanja poduzetnika u RH čija je pretežita djelatnost 13 – Proizvodnja tekstila, kroz presjek 2005.-2010.-2015. godina. Kroz promatrano razdoblje, broj zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje tekstila smanjen je sa 7.604, koliko ih je bilo 2005. godine, na 3.245 zaposlenih u 2015. godini. Razlog tome je što su u proteklih 10 godina prestala poslovati neka društva među kojima je i nekadašnji gigant Pamučna industrija Duga Resa d.d. te mnoga druga (VESNA Trikotaža d.o.o. - u stečaju, JADRAN d.d., ARENA Modna kuća d.o.o., PREVENT ZLATAR d.o.o. u stečaju), a društva koja i dalje redovno posluju u pravilu su smanjila broj zaposlenih.
 
Prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2005., 2010. i 2015. godini, među prvih 10 je pet istih društava: ČATEKS d.d., KELTEKS d.o.o., REGENERACIJA d.d., NIRD d.o.o. i LOLA RIBAR d.d. Ti su poduzetnici 2005. godine ukupno ostvarili 345,3 milijuna kuna prihoda, 2010. godine njihov je prihod iznosio 367,9 milijuna, a 2015. godine iznosio je 393,5 milijuna kuna. Navedena su društva kroz promatrano razdoblje smanjila broj zaposlenih sa 1.391, koliko su imala na kraju 2005. godine, na 810 zaposlenih, koliko su imala 2015. godine. Promatrano po županijama, najveći ukupan prihod u 2015. godini ostvarilo je 19 poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji, u iznosu od 618,7 milijuna kuna. Društvo AquafilCRO d.o.o. iz Oroslavja (prije poslovalo pod nazivom BULGARI FILATI d.o.o.), ostvarilo je najveće ukupne prihode u promatranom odjeljku djelatnosti u 2015. godini, 311,5 milijuna kuna, što je 20,5 % ukupnih prihoda svih 3.245 poduzetnika odjeljka.
 
Investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2005. godini su iznosile 122,6 milijuna kuna, a u 2015. godini 67,2 milijuna kuna. Najveći investitor u 2015. godini bilo je društvo KELTEKS d.o.o., sa 19,4 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća porasla je sa 2.580 kuna, koliko je iznosila 2005. godine, na 3.160 kuna u 2010. godini, a 2015. godine iznosila je 3.506 kuna, što je za 30,1 % manje u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti tekstilne industrije_Presjek 2005.-2010.-2015.

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje tekstila_Presjek 2005._2010._2015.

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti tekstilne industrije_Presjek 2005.-2010.-2014.

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
REZULTATI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA RH U 2015. GODINI

Zagreb, 6. ožujka 2017. - Od 49 trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH, njih 43 sastavljaju i u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnose godišnji financijski izvještaj za poduzetnike, dok Hrvatska poštanska banka d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) sastavljaju financijski izvještaj za banke. Ukupno 43 društva i pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH, koje sastavljaju financijski izvještaj za poduzetnike, u 2015. godini imale su 45 821 zaposlenoga, što je 1.682 zaposlena manje u odnosu na 2014. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, 43 društva i pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH smanjile su ukupne prihode za 13,7 %, ukupne rashode za 13,1 %, a povećale dobit razdoblja za 7,7 % i gubitak razdoblja za 365,7 % te je neto dobit manja za 35,7 %. Od svih trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u 2015. godini po dobiti je prvi HEP d.d. sa 1,6 milijardi kuna, što je udio od 56,1 % u ukupno ostvarenoj dobiti razdoblja 43 trgovačka društva i dvije pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u 2015. godini je iznosila 7.021 kunu, što je povećanje od 4,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Od 43 trgovačka društva i pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH, 23 su društva i pravne osobe od strateškog interesa za RH, 18 društava je od posebnog interesa u kojima RH ima većinski udio i dva su trgovačka društva od posebnog interesa u kojima RH ima vlasništvo manje od 50 %, a to su ZRAČNO PRISTANIŠTE MALI LOŠINJ d.o.o. i INA – Industrija nafte d.d., čije dionice kotiraju na uređenom tržištu kapitala.

Trgovačka društva i dvije pravne osobe (Jadrolinija i Fina) od strateškog interesa za RH, njih ukupno 23, zapošljavala su u 2015. godini 22 499 radnika, što je za 3,1 % ili 711 radnika manje u odnosu na prethodnu godinu. Nominalno, Hrvatske šume d.o.o. su imale najveći pad zaposlenih u 2015. godini, ukupno 365, a slijedi ih HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., koja je smanjila broj zaposlenih za 178 te HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., sa 123 zaposlena manje. Spomenuti skup trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog interesa za RH ostvario je u 2015. godini ukupne prihode u visini od 21,3 milijarde kuna. Prema kriteriju nominalnog rasta prihoda izdvajaju se JANAF d.d., s rastom prihoda u iznosu od 255,1 milijun kuna i HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., s rastom prihoda u iznosu od 104,1 milijun kuna. Dobit razdoblja trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog interesa bila je veća za 36,1 % u odnosu na prethodnu godinu, gubitak razdoblja veći za 203,1 % te je ostvarena neto dobit u iznosu od 2,4 milijarde kuna, što je 32,8 % više u odnosu na 2014. godinu. Na rast dobiti ovoga skupa poduzetnika najviše su utjecala dva trgovačka društva, HEP d.d. i JANAF d.d.

Ukupno je kod 18 trgovačkih društava od posebnog interesa za RH, koja su za 2015. godinu sastavila godišnji financijski izvještaj za poduzetnike, bilo 15 710 zaposlenih, što je za 2,7 % ili 429 radnika manje u odnosu na prethodnu godinu. Nominalno, dva društva, HŽ CARGO d.o.o. (236) i HP - Hrvatska pošta d.d. (173) su imala najveći pad zaposlenih u 2015. u odnosu na 2014. godinu. Trgovačka društava od posebnog interesa za RH ostvarila su u 2015. godini ukupne prihode u visini od 5,1 milijardu kuna, što je za 4,2 % više u odnosu na 2014. godinu. Prema kriteriju nominalnog rasta prihoda izdvajaju se HP-Hrvatska pošta d.d., s rastom prihoda od 116,4 milijuna kuna i ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., s rastom prihoda od 74,4 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu, kada su trgovačka društava od posebnog interesa za RH poslovala s gubitkom (74,2 milijuna kuna), u 2015. godini su poslovala s dobiti u iznosu većem od 298,6 milijuna kuna. Na pozitivan rezultat poslovanja ovoga skupa poduzetnika najviše su utjecala dva trgovačka društva, HP-Hrvatska pošta d.d. i HŽ CARGO d.o.o., koji je u 2015. godini smanjio gubitak razdoblja na 12,5 milijuna kuna, u odnosu na gubitak razdoblja u 2014. godini koji je iznosio 170,4 milijuna kuna.

Društvo INA d.d. pripada trećoj skupini, kao trgovačko društvo od posebnog interesa u kojem RH ima vlasništvo manje od 50 %. INA d.d. je iskazala najveći ukupan prihod među 43 trgovačka društva i pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH, u iznosu od 19,9 milijardi kuna (udio od 42,9 % u ukupnom prihodu 43 trgovačka društva i pravne osobe), što je 21,9 % ili blizu 5,6 milijardi kuna manje u odnosu na prihode ostvarene u 2014. godini. Broj zaposlenih u 2015. godini manji je za 6,7 % ili za 542 radnika. Na kraju 2015. godine INA d.d. je ostvarila neto gubitak u iznosu od 1,2 milijarde kuna, u odnosu na 2014. godinu kada je poslovala s dobiti u iznosu od 631,3 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u 2015. godini

Tablica: Popis trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u 2015. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

USPOREDBA REZULTATA PODUZETNIKA U 2015. GODINI, SA SJEDIŠTEM U JEDNOM OD 26 GRADOVA I OPĆINAMA S NAJVEĆIM INDEKSOM RAZVIJENOSTI

Zagreb, 17. veljače 2017. - Od 556 gradova i općina, 26 je svrstano u najvišu, petu skupinu, prema indeksu razvijenosti, tj. onih koje imaju vrijednost indeksa razvijenosti veći od 125 %. U najboljoj skupini po indeksu razvijenosti, uz 10 gradova je i 16 općina, a među svima najbolji indeks razvijenosti ima Kostrena (153,55 %). Među 10 gradova s najvišim stupnjem razvijenosti, samo su dva županijska središta, Dubrovnik i Zagreb, a među njima najveći indeks razvijenosti ima Novigrad (141,31 %), u kojem je u 2015. godini sjedište imalo 335 poduzetnika sa 1395 zaposlenih. Prema kriteriju indeksa razvijenosti među 10 gradova na drugom je mjestu Zagreb (139,82 %), u kojem je u 2015. godini sjedište imao najveći broj poduzetnika u RH (35 089). Slijedom navedenoga, poduzetnici Zagreba imali su i najviše zaposlenih (330 102), ostvarili su najveći prihod (328,0 milijardi kuna) i najveću dobit razdoblja (9,2 milijarde kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u općini Baška (6.993 kune), dok je prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, u 2015. godini iznosila 5.019 kuna.

Najveći prihod po zaposlenom ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Rovinju (1,5 milijuna kuna), a tom je rezultatu najviše doprinio veliki poduzetnik ADRIS GRUPA d.d., sa ostvarenih 3,3 milijarde kuna prihoda u 2015. godini. Iza Zagreba, prema broju poduzetnika i zaposlenih, je Dubrovnik, sa 1969 poduzetnika i 10 634 zaposlena, s tim da su prema ostvarenom prihodu poduzetnici Dubrovnika treći, iza Zagreba i Rovinja, sa ostvarenih 5,9 milijardi kuna, od čega se na velikog poduzetnika JADRAN LUKSUZNI HOTELI d.d. odnosi 396,5 milijuna kuna. Prema broju zaposlenih kod poduzetnika, na trećem su mjestu, iza Zagreba i Dubrovnika, poduzetnici sa sjedištem u Poreču. Poduzetnici s najvećim brojem zaposlenih u Poreču su VALAMAR RIVIERA d.d. (2.177) i PLAVA LAGUNA d.d. (915). Prosječan prihod po zaposlenom veći od prosjeka na razini RH (763 tisuće kuna) ostvarili su jedino poduzetnici sa sjedištem u Fažani (806 tisuća kuna). Tom je rezultatu najviše pridonio srednje veliki poduzetnik BENUSSI d.o.o. sa ostvarenih 197,4 milijuna kuna prihoda. Među općinama je prema broju poduzetnika prvi Medulin (431), a prema broju zaposlenih kod poduzetnika, Omišalj (1073). Među poduzetnicima Omišlja najveći broj zaposlenih imao je srednje veliki poduzetnik G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Prema pokazatelju novostvorene vrijednosti, među 26 gradova i općina najbolji su poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu, a slijede ih Rovinj, Dubrovnik i Poreč.

Udio poduzetnika čije je sjedište u jednom od 26 gradova i općina u ukupnim rezultatima poduzetnika RH u 2015. godini je sljedeći: 40,4 % u broju poduzetnika, 44,1 % u broju zaposlenih, 55,4 % u ukupnim prihodima i 68,3 % u ostvarenoj dobiti. Ako se iz rezultata 26 gradova i općina izuzmu rezultati poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu, udio je bitno manji, i to: 7,4 % u broju poduzetnika, 4,7 % u broju zaposlenih, 4,1 % u ukupnom prihodu te 14,4 % u dobiti.

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poduzetnika sa sjedištem u gradovima i općinama s najvećim ineksom razvijenosti

Tablica: Rezultati poduzetnika u gradovima i općinama u V. skupini razvijenosti

Napomena: Svi podaci prikupljeni su i obrađeni prema sjedištu poduzetnika iako se poslovanje određenog broja poduzetnika odvija i na drugim područjima izvan njihova sjedišta. Bez obzira na ovo ograničenje, prezentirani podaci daju dobar pregled poslovanja poduzetnika sa područja gradova i općina sa najvećim indeksom razvijenosti u RH.

Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

PODUZETNICI U DJELATNOSTI PROIZVODNJE PARFEMA I TOALETNO KOZMETIČKIH PREPARATA KROZ RAZDOBLJE OD PET GODINA UTROSTRUČILI IZVOZ

Zagreb, 13. veljače 2017. - Najveći broj poduzetnika (71) i najveći broj zaposlenih (570) bio je u 2015. godini što predstavlja rast od 39,2 % poduzetnika i 72,2 % zaposlenih u odnosu na početnu promatranu godinu (2010.). Najveći prihodi iskazani su u 2015. godini i iznosili su 253,9 milijuna kuna što je 19,8 % više u odnosu na prihode u 2014. godini. Najveći rashodi iskazani su također u 2015. godini u iznosu od 267 milijuna kuna, što je 44,1 % više u odnosu na početnu promatranu godinu (2010. godina). U 2015. godini poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 20.42 iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (15,3 milijuna kuna), dok je u prethodno promatranoj godini iskazana neto dobit i to u iznosu od 149 tisuća kuna. Ukupan prihod poduzetnika ovog razreda djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 253,9 milijuna kuna, što je za 19,8 % više nego u 2014. godini. Zabilježili su i povećanje ukupnih rashoda u 2015. godini, i to za 27,5 %.

Među 71 poduzetnikom u proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata, najveće ukupne prihode najveću dobit razdoblja ostvarila je LUSH MANUFAKTURA d.o.o., a BIOKOZMETIKA d.o.o. je na drugom mjestu. NEVA d.o.o. je najstariji hrvatski proizvođač kozmetičkih i higijenskih proizvoda (posluje od 1947. godine, a unatrag nekoliko godina je članica Atlantic Grupe). Analiza rezultata poslovanja ove tvrtke, kroz razdoblje od 2010. do 2015. godine, pokazala je da je broj zaposlenih u 2015. godini manji za 15 radnika (16,5 %), ukupan prihod za 73,4 milijuna kuna (55,6 %), s tim da je 2010. godinu NEVA d.o.o. završila s 46,5 milijuna dobiti, a 2015. sa gubitkom od 127,1 tisuću kuna.

Izvoz poduzetnika u razredu djelatnosti proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata od 100,8 milijuna kuna u 2015. godini je povećan za 28,8 % u odnosu na 2014. godinu te za 68,6 milijuna u odnosnu na 2010. godinu (rast 313,3 %). Uvoz također bilježi povećanje, i to za 25,9 % u odnosu na 2014. godinu (46,2 milijuna kuna u 2014. godini), a 153,9 % u odnosu na 2010. godinu. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 20.42) iznosila je 4.725 kuna, što je 7,5 % manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu, te 5,9 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna), a u odnosu na početnu promatranu godinu (2010.), zaposlenima je obračunana veća plaća za 8,5 %.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje parfema 2010.-2015.

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti 20.42 u razdoblju 2010.-2015.

Vezani članak: Proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata u razdoblju 2009. - 2014. godine

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI EMITIRANJA RADIJSKOG PROGRAMA U 2015. GODINI

Zagreb, 9. veljače 2017. - Povodom skorašnjeg Svjetskog dana radija, koji se obilježava 13. veljače, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa. U 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti emitiranja radijskog programa (NKD 60.10), poslovalo je 166 poduzetnika. Navedena skupina poduzetnika zapošljavala je 847 radnika, što je manje za 0,9 % u odnosu na 2014. godinu. Najviše je poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa u Gradu Zagrebu (36), a slijede Splitsko-dalmatinska (13) i Primorsko-goranska županija (10). Najmanje je poduzetnika u toj djelatnosti u Požeško-slavonskoj županiji (2).

Ukupan prihod poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskoga programa ostvaren u 2015. godini iznosio je 283,9 milijuna kuna, što je na razini 2014. godine. U istom razdoblju, poduzetnici su zabilježili povećanje ukupnih rashoda, i to za 0,1 %. U promatranom razdoblju, poduzetnici u djelatnosti emitiranja radijskoga programa iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (5,9 milijuna kuna). Rezultat je za 45,4 % veći nego 2014. godine, kada je neto gubitak iznosio 4,0 milijuna kuna. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 63,9 %.

Pregled vlasničke strukture djelatnosti emitiranja radijskog programa pokazuje kako je od ukupno 166 poduzetnika koji su u 2015. godini bili registrirani u navedenoj djelatnosti, njih 10 bilo u državnom vlasništvu, dok ih je 136 bilo u privatnom, a preostalih 20 u mješovitom vlasništvu. Među prvih 10 društava u navedenoj djelatnosti prema ostvarenoj dobiti u 2015. godini je i HRVATSKI RADIO VUKOVAR d.o.o., sa 12 zaposlenih i prihodom od 2,1 milijun kuna. Među 166 poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa, na prvom mjestu po ostvarenoj neto dobiti je društvo OTVORENI RADIO d.o.o., u iznosu od 3,6 milijuna kuna. Društvo OBITELJSKI RADIO d.o.o. na prvom je mjestu među poduzetnicima u djelatnosti emitiranja radijskog programa (NKD 60.10) prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći u 2015. godini.

Promatrano prema vlasničkoj strukturi, u djelatnosti emitiranja radijskog programa, društva u privatnom vlasništvu obračunala su najveću prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 4.411 kuna, što je za 132 kune više od prosječne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u državnom vlasništvu (4.279 kuna) te 0,9 % više u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću na razini razreda djelatnosti - NKD 60.10 (4.373 kune).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2015. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti radijskog programa u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
U PEKARSKOJ I SLASTIČARSKOJ INDUSTRIJI U 2015. GODINI MLINAR d.d. PRVI PO PRIHODU, DOBITI, BROJU ZAPOSLENIH I IZVOZU

Zagreb, 6. veljače 2017. - U djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača u 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovao je 791 poduzetnik, kod kojih je bilo 15 273 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 5,9 %. Od 791 poduzetnika, četiri su u mješovitom, a samo je jedan poduzetnik u državnom vlasništvu. Riječ je o društvu PEKOM d.o.o. iz Krapine, malom poduzetniku s 56 zaposlenih.

Ukupan prihod navedenog skupa poduzetnika ostvaren u 2015. godini iznosio je 4,1 milijardu kuna, što je povećanje za 5,7 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. U promatranom razdoblju poduzetnici u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 163,4 milijuna kuna, što je za 7,8 % više u odnosu na 2014. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 70,3 %. Među 791 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, na prvom mjestu po ostvarenom ukupnom prihodu, ostvarenoj dobiti razdoblja i broju zaposlenih je društvo MLINAR d.d. Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 439 milijuna kuna, što je udio od 10,7 % u ukupnim prihodima razreda djelatnosti (NKD 10.71). Društvo PAN PEK d.o.o. na drugom je mjestu po prihodu i dobiti razdoblja, a na trećem po broju zaposlenih (583), iza velikog poduzetnika u mješovitom vlasništvu, ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., sa 680 zaposlenih. Prema navedenim kriterijima izdvaja se još jedno društvo, PEKARA DUBRAVICA d.o.o.

Promatrano na razini županija, najviše poduzetnika iz djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača ima sjedište u županijama: Gradu Zagrebu (146), Splitsko-dalmatinskoj (101) i Primorsko-goranskoj (65). Jednako tako, najveći prihod ostvarili su poduzetnici u navedenim županijama.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u proizvodnji kruha, peciva i slastičarskih proizvoda u 2015. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti C 10.71 u 2015. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PODUZETNICI SA SJEDIŠTEM U DUBROVNIKU 2015. GODINU ZAKLJUČILI S DOBITI OD 39 MILIJUNA KUNA U ODNOSU NA 2014. GODINU KADA JE ISKAZAN GUBITAK

Zagreb, 2. veljače 2017. - Povodom Dana grada Dubrovnika koji će biti obilježen 1045. festom sv. Vlaha, Financijska agencija kreirala je kratki pregled poslovanja 1969 poduzetnika koliko ih je u 2015. godini imalo sjedište u Dubrovniku. U 2015. godini poduzetnici sa sjedištem u Dubrovniku iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 39,2 milijuna kuna, u odnosu na 2014. godinu kada su iskazali gubitak u iznosu od 877,1 milijun kuna. Na ostvareni pozitivan financijski rezultat poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku najviše je utjecao veliki poduzetnik ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., koji je u 2015. godini smanjio gubitak razdoblja na 221,5 milijuna kuna u odnosu na 815,7 milijuna kuna, koliko je iznosio gubitak razdoblja iskazan u 2014. godini.

Ukupan prihod koji je ostvaren u 2015. godini iznosio je 5,9 milijardi kuna, što je povećanje od 2,5 % u odnosu na 2014. godinu, a ukupan rashod iznosio je 5,8 milijardi kuna, što je za 12,3 % manje u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Očekivano, s obzirom da je Dubrovnik jedna od najuspješnijih turističkih destinacija, najveće je prihode iskazalo 326 poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, među kojima je najveći prihod ostvario veliki poduzetnik u privatnom vlasništvu, Jadran luksuzni hoteli d.d., koji je sa 793 zaposlena ostvario prihode u iznosu od 396,5 milijuna kuna. Najveću dobit iskazao je još jedan veliki poduzetnik DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o., čija je djelatnost također pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku, u 2015. godini iznosila je 5.464 kn i viša je za 10,5 % u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije (4.945 kn) i za 8,9 % od prosjeka na razini RH (5.019 kn).

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika grada Dubrovnika u 2015. godini 

Tablica: Top 10 poduzetnika u Dubrovniku po dobiti razdoblja u 2015.

Vezani članci: Poduzetnici grada Dubrovnika ostvarili neto gubitak od 601,3 milijuna kuna

Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u tri turistička središta: Dubrovniku, Opatiji i Rovinju u 2015. godini

 

 
 
DM-DROGERIE MARKT LIDER U TRGOVINI KOZMETIČKIM I TOALETNIM PROIZVODIMA

Zagreb, 26. siječnja 2017. - U 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti trgovine na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama poslovao je 81 poduzetnik kod kojih je bilo registrirano 1555 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu neznatno smanjenje broja zaposlenih za 0,3 %. Ukupni prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 1,9 milijardi kuna, što je povećanje za 0,3 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Navedeni je skup poduzetnika u 2015. godini iskazao pozitivan konsolidirani financijski rezultat (78,5 milijuna kuna), što je za 61,1 % više u odnosu na ostvareni rezultat u 2014. godini (48,8 milijuna kuna). Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 49,4 %. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 47.75) iznosila je 8.037 kuna, što je za 2,1 % manje u odnosu na prethodno razdoblje te za 60,1 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna) i 70 % više od prosjeka na razini prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine (4.701 kunu).

Društvo dm-drogerie markt d.o.o. ističe se u razredu djelatnosti NKD 47.75 prema ostvarenom ukupnom prihodu, ostvarenoj dobiti razdoblja te broju zaposlenih. Društvo je ostvarilo najviše ukupne prihode u djelatnosti u iznosu od 1,6 milijardi kuna, što je 87,3 % udjela u ukupnim prihodima trgovine na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama. Dva su najveća konkurenta na hrvatskom tržištu društvu dm-drogerie markt d.o.o., MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. i BIPA d.o.o., a treći je konkurent bilo društvo KOZMO d.o.o., koje je koncem 2015. godine pripojeno društvu KONZUM d.d., a s 31. siječnja 2017. godine, MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. preuzela je trgovačko poslovanje drogerijskom robom Kozma.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u trgovini kozmetičkim i toaletnim proizvodima u 2015.

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti 47.75 u 2015.  

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U URBANOJ AGLOMERACIJI SPLIT U 2015. GODINI – RAST DOBITI OD 90 %

Zagreb, 17. siječnja 2017. - Na području 13 gradova i općina koje su obuhvaćene Urbanom aglomeracijom Split u 2015. godini bilo je 9178 poduzetnika sa 56 594 zaposlenih, što je prosječno 6,2 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika s područja grada Splita (6459), a najmanji je broj poduzetnika u općini Lećevica (9).

U 2015. godini, poduzetnici čije je sjedište u jednom od gradova i općina Urbane aglomeracije Split, su ostvarili ukupan prihod u iznosu od 33,7 milijardi kuna, što je povećanje od 7,3 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika Urbane aglomeracije Split najveći je udio poduzetnika grada Splita (60,6 %), s ostvarenih 20,4 milijarde kuna te poduzetnika grada Solina (10,3 %) sa 3,5 milijardi kuna i Kaštela (8,1 %) sa 2,7 milijardi kuna. Najveći su prihod ostvarili TOMMY d.o.o., STUDENAC d.o.o. i AD PLASTIK d.d.

U 2015. godini, poduzetnici Urbane aglomeracije Split su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 541,6 milijuna kuna, što je, u odnosu na 2014. godinu, kada je ostvarena dobit u iznosu od 285,4 milijuna kuna, rast od 89,9 %. Najveću dobit ostvarila su sljedeća društva: KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d., TOMMY d.o.o. i ZRAČNA LUKA SPLIT.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika Urbane aglomeracije Split u 2015. godini iznosila je 4.545 kuna (na razini RH 5.019 kn), odnosno 5,1 % više u odnosu na prethodnu godinu te 1,5 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji (4.476 kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika grada Sinja (6.921 kunu), a na taj je prosjek najviše utjecala prosječna mjesečna neto plaća 276 zaposlenih kod srednje velikog poduzetnika INDUSTRIUS d.o.o. Najniža je plaća obračunana zaposlenima kod poduzetnika u općini Lećevica (2.513 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Urbanoj aglomeraciji Split u 2015. godini

Vezani članci: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2015. godini

Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Split u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PREMA PODACIMA IZ KONSOLIDIRANIH IZVJEŠTAJA, NAJVEĆU DOBIT RAZDOBLJA U 2015. GODINI OSTVARILA HEP GRUPA, A NAJVEĆI GUBITAK RAZDOBLJA INA d.d.

Zagreb, 4. siječnja 2017. - Prema podacima iz obrađenih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu, kod 584 poduzetnika, obveznika konsolidacije, bilo je 305 740 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja zaposlenih za 0,3 %. Unatoč tome što konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju mali broj poduzetnika (0,5 %), njihovi financijski rezultati značajno utječu na ukupna gospodarska kretanja, što potvrđuju i sljedeći podaci: udio od 43,0 % u ukupnim prihodima, 42,9 % u ukupnim rashodima, 36,5 % u broju zaposlenih, 35,8 % u dobiti razdoblja, 25,6 % u gubitku razdoblja te udio od 47,0 % u ukupnom konsolidiranom financijskom rezultatu poduzetnika Hrvatske u 2015. godini.

Obveznici konsolidacije su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 274,8 milijardi kuna (povećanje od 10,1 %) i ukupne rashode od 264,8 milijardi kuna (povećanje od 7,7 %). Najveće ukupne prihode iskazao je AGROKOR d.d. i to u iznosu od 51,3 milijarde kuna, što je udio od 18,7 % u ukupnim prihodima svih poduzetnika, obveznika konsolidacije. U 2015. godini poduzetnici su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat (8,1 milijardu kuna), dok su u 2014. godini ostvarili neto dobit u iznosu od 2,3 milijarde kuna. Od ukupnog broja obveznika konsolidacije, s dobitkom je poslovalo njih 430, ili 73,6 %, a s gubitkom njih 154, odnosno 26,4 %. Prema podacima iz konsolidiranih financijskih izvještaja, najveću dobit razdoblja je iskazala HEP GRUPA i to u iznosu od 1,9 milijardi kuna, što je 15,1 % od ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih poduzetnika, obveznika konsolidacije. Najveći gubitak razdoblja iskazala je INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. i to 1,4 milijarde kuna, što je 29,5 % ukupnog gubitka razdoblja svih obveznika konsolidacije.

Analiza obveznika konsolidacije po djelatnostima pokazala je da su poduzetnici iz djelatnosti prerađivačka industrija imali najveći udio u dobiti razdoblja (21,2 %). Na drugom su mjestu poduzetnici iz stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti s udjelom od 17,1 %, a na trećem poduzetnici iz djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, sa 15,3 %. Slijede financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja na četvrtom mjestu, s udjelom od 10,8 % te djelatnosti informacije i komunikacije s 9,0 % udjela.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 6.279 kuna, što je za 8,3 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 25,1 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Republike Hrvatske (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika, obveznika konsolidacije, prema podacima iz financijskih izvještaja za 2015. godinu

Tablica: Rezultati obveznika konsolidacije prema financijskim izvještajima u 2015. godini

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite