English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.
JOŠ SAMO SEDAM DANA ZA PREDAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Zagreb, 25. travnja 2017. - Iako se bliži rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2016. godinu - utorak, 2. svibnja 2017. u ponoć - izvještaj je do danas predala samo četvrtina obveznika.

Naime, zaključno s danom 24. travnja 2017. godine, u Registar godišnjih financijskih izvještaja zaprimljeno je 38.330 godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave. To znači da je, od ukupno 147.953 obveznika predaje, svoju obvezu ispunilo njih 26 %.

Izvještaje je moguće predati na sljedeće načine:

 • putem internetske aplikacije RGFI putem WEB-a, od 0-24 sata, uz korištenje digitalnog certifikata;
 • u svim Fininim poslovnicama u redovnom radnom vremenu; popis poslovnica dostupan je na www.fina.hr/poslovnice ili
 • poštom na adresu: Financijska agencija, p.p. 606, 10002 Zagreb.

Sve potrebne informacije i pomoć oko slanja izvještaja obveznici mogu dobiti:

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 28.2.2017.

Zagreb, 25. travnja 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 28. veljače 2017. godine, kao i krajem prethodnog mjeseca, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 48,6 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 56,0 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,8 %, osiguravajućim društvima s 3,1 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,2 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 28. veljače 2017. godine bilo 74 944. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 117 655 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 28. veljače 2017. godine, dug je manji i iznosi 442,4 milijuna kuna.

Dug 4562 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,91 milijardu kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,6 %) i veći je od duga preostala 323 732 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,73 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,4 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 28.2.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 28.2.2017.

PREGLED ZBIRNIH PODATAKA IZ SUSTAVA STEČAJ POTROŠAČA

Zagreb, 24. travnja 2017. - Objavljujemo Pregled podataka iz Fininog informacijskog sustava - Stečaj potrošača.

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine, kada je Zakon o stečaju potrošača (NN broj 100/15) stupio na snagu, do datuma navedenog u pregledu.

Pregled sadrži stanja po sljedećim kategorijama:

 1. Broj predmeta prema vrsti potrošača
 2. Broj predmeta prema savjetovalištima
 3. Pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema savjetovalištima
 4. Broj predmeta prema županijama
 5. Pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema županijama

Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača za razdoblje od 1.1.2016. do 24.4.2017.

PREGLED ZBIRNIH PODATAKA IZ SUSTAVA PREDSTEČAJNIH NAGODBI

Zagreb, 21. travnja 2017. - U cilju što kvalitetnijeg informiranja javnosti o provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, ovdje možete pratiti zbirne statističke podatke iz Fininog informacijskog sustava predstečajnih nagodbi.

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1.10.2012. godine, kada je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012) stupio na snagu, do datuma navedenog u samom izvješću.

Izvješće sadrži pregled ukupnog stanja po sljedećim kategorijama:

 1. Zbirni pregled predmeta prema iznosu prijavljenih obveza
 2. Zbirni pregled predmeta za koje je prihvaćen plan financijskog restrukturiranja ili sklopljena nagodba
 3. Zbirni pregled riješenih predmeta i predmeta u radu s postotnim udjelima
 4. Zbirni pregled broja predmeta za koje je sklopljena nagodba na trgovačkim sudovima
 5. Zbirni pregled broja predmeta prema području djelatnosti
 6. Zbirni pregled broja predmeta prema županijama

Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje od 1.10.2012. do 21.4.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 28.2.2017.

Zagreb, 14. travnja 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, prema stanju na dan 28. veljače 2017. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb. Po iznosu duga blokiranih građana na prvom je mjestu Zagreb, a slijede Split, Rijeka, Osijek, Velika Gorica, Čakovec, Zadar, Varaždin, Samobor, Slavonski Brod i Pula. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Križevci s 11,7 %, Dugo Selo s 11,5 %, Sisak sa10,9 % i Čakovec s 10,2 % blokiranih građana. Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 357 tisuća kuna, a slijede ih građani Benkovca s dugom od 336 tisuća kuna, Samobora s dugom od 239 tisuća kuna, Svete Nedjelje s dugom od 222 tisuće kuna i Velike Gorice s dugom od 204 tisuće kuna.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 28.2.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 28.2.2017.

INFORMACIJA O PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 31.3.2017.

Zagreb, 12. travnja 2017. - Objavljujemo Informaciju o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.siječnja 2015. do 31.ožujka 2017. godine.

Informacija sadrži zbirne podatke iz Fininog informacijskog sustava elektroničke javne dražbe za aktualni kvartal te ukupno od 1. siječnja 2015. godine (od stupanja na snagu odredbi Ovršnog zakona vezanih uz elektroničku javnu dražbu).

Informacija sadrži sljedeće podatke: 

 1. Broj objavljenih pismena u aplikaciji Javna objava i broj predmeta prodaje objavljenih u Očevidniku nekretnina i pokretnina koji se prodaju u ovršnom postupku
 2. Broj završenih elektroničkih javnih dražbi prema statusu dražbe
 3. Broj elektroničkih javnih dražbi prema broju dražbe na kojoj je predmet prodaje prodan i prema vrsti postupka

Informacija o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.1.2015. do 31.3.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 28.2.2017.

Zagreb, 11. travnja 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,1 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska županija (13,2 %), Osječko-baranjska (12,3 %) te Zagrebačka županija (12,2 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 28.2.2017.

U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO OŽUJKA 2017. GODINE, NOVIH 11.961 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK
Zagreb, 10. travnja 2017. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. ožujka 2017. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 707.298 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (312.956), a iza toga prema broju upisa slijede: vozila (176.467), računala (97.906), strojevi (54.801) i stado/stoka (49.264). Drugu skupinu od sveukupno 15.904 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (6.816), udjeli i poslovni udjeli (6.309), ukupnost stvari (2.764), dionice (11) i patenti (4).

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.3.2017.
BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 6. travnja 2017. - U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 2.025 društava i obrta. Od toga je 83 obrta, 770 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 1.172 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Predviđanja su da će putem servisa HITRO.HR u 2017. godini biti otvoreno približno 8.100 društva i obrta, što bi predstavljalo povećanje od ukupno njih 1.541, odnosno 23 % više osnovanih društava i obrta u odnosu na 2016. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR - stanje 31.03.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 28.2.2017.

Zagreb, 6. travnja 2017. - Prema stanju na dan 28. veljače 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 932,34 tisuće kuna, a slijede oni Međimurske županije s 864,52 tisuće te Splitsko-dalmatinske županije sa 728,94 tisuće kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj (255,53 tisuće kuna) i Požeško-slavonskoj županiji (280,59 tisuća kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 568,42 tisuće kuna, što je za 5,8 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 603,72 tisuće kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6421, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 5279, građevinarstvo s 3739 i prerađivačka industrija s 3160 blokiranih poslovnih subjekata. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (3,3 milijuna kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 3,4 milijarde kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva sa 3,3 milijarde kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 28.2.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 28.2.2017.

BROJ DOSTAVLJENIH PORUKA U OSOBNI KORISNIČKI PRETINAC GRAĐANA PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI

Zagreb, 4. travnja 2017. - Prema stanju na dan 31. ožujka 2017. godine, Fina je putem sustava e-Građani, iz sustava prisilne naplate osnova za plaćanje, u Osobni korisnički pretinac građanima ukupno dostavila:

 • 262.969 Inicijalnih poruka - Dobro došli u Osobni korisnički pretinac,
 • 6.575 Obavijesti o provedenoj osnovi za plaćanje izvršenoj u cijelosti, bez blokade računa,
 • 25.829 Obavijesti o početku blokade računa,
 • 46.051 Obavijesti o primitku nove osnove za plaćanje za građane čiji su računi već od ranije blokirani,
 • 216.580 Obavijesti o stanju blokade,
 • 25.785 Obavijesti o deblokadi računa.

Više informacija o sustavu e-Građani te dostavi poruka u Osobni korisnički pretinac možete pročitati ovdje.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA VELJAČU 2017. GODINE

Zagreb, 31. ožujka 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače 2017. godine, bilo je blokirano 29 056 poslovnih subjekata, što je za 1,8 % manje u odnosu na siječanj 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 16,52 milijarde kuna, što je za 5,5 % manje nego u siječnju 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 7423 poslovna subjekta (20,3 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 5,51 milijardu kuna (25,0 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače u blokadi su bila 328 294 građana, što je za 683 građana (0,2 %) manje nego u siječnju. Dug građana iz osnova iznosio je 41,65 milijardi kuna, što je za 0,7 % više u odnosu na prethodni mjesec. Od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2017. godine zaprimljena je 7 492 151 osnova, od čega se 27,43 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,57 % na građane. U istom periodu ukupno su izvršene 123,3 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 37,7 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - veljača 2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.1.2017.

Zagreb, 27. ožujka 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. siječnja 2017. godine, po prvi puta, nakon dužeg razdoblja, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga, tj. udio u ukupnom dugu bio je 49,5 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 56,8 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,7 %, osiguravajućim društvima s 3,1 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,3 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. siječnja 2017. godine bilo 75 746. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno su 119 444 građana blokirana zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Prema iznosu duga, 31. siječnja 2017. u odnosu na 31. prosinca 2016. godine, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug jednak ili manji od 2.000 kuna (5,8 %) te građana čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna (1,4 %) i onih čiji je iznos veći 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna (1,2 %).

Promatrano po ostalim segmentima visine duga, broj blokiranih građana, kao i iznos njihova duga, s izuzetkom onog većeg od 2.000, a jednakog ili manjeg od 10.000 kuna, većeg od 10.000 kuna, a jednakog ili manjeg od 25.000 kuna te većeg od 25.000 kuna, a jednakog ili manjeg od 50.000 kuna, povećao se u odnosu na stanje od 31. prosinca 2016. godine. Najviše je porastao broj blokiranih građana čiji je iznos duga jednak ili manji od 2.000 kuna (4,7 %). Za usporedbu, dug 4534 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,8 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,6 %) i veći je od duga preostala 324 443 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,6 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,4 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.1.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.1.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 31.1.2017.

Zagreb, 20. ožujka 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 31. siječnja 2017. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj (8,6 %) i Ličko-senjskoj županiji (9,1 %). Najveći udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva je u Koprivničko-križevačkoj (14,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,0 %). Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 356 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 335 tisuća kuna, Samobora s dugom od 236 tisuća kuna, Svete Nedjelje s dugom od 220 tisuća kuna te Velike Gorice s dugom od 204 tisuće kuna, dok su blokirani građani u preostalih 20 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 77 tisuća kuna (blokirani građani Siska) do 190 tisuća kuna (blokirani građani Zagreba), 192 tisuće kuna (blokirani građani Varaždina) i 195 tisuća kuna (blokirani građani Poreča).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 31.1.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 31.1.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 31.1.2017.

Zagreb, 17. ožujka 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,0 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska (13,4 %), Virovitičko-podravska (13,3 %) te Zagrebačka i Osječko-baranjska županija (12,3 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.1.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.1.2017.

Zagreb, 14. ožujka 2017. - Prema stanju na dan 31. siječnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 8300 (21,9 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje manji je za 5,3 milijarde kuna (23,3 %). Najzaduženiji su bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 39,7 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,9 milijardi kn), a slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 15,1 % (2,6 milijardi kn), Istarske s udjelom od 5,8 % (1,0 milijardu kn), Primorsko-goranske s udjelom od 5,7 % (1,0 milijardu kn) te Zagrebačke županije s udjelom od 5,0 % (0,9 milijardi kn). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 591,17 tisuća kuna, što je za 1,8 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 601,80 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najveći iznosi blokade odnose se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 4,0 milijarde kuna, poslovne subjekte iz građevinarstva, 3,4 milijarde kuna s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, poslovne subjekte iz područja prerađivačke industrije, 2,0 milijarde kuna, poslovne subjekte iz područja poslovanja nekretninama, 1,6 milijardi kuna te one iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 1,4 milijarde kuna neizvršenih osnova. Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, njih 6582, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 5258, građevinarstvo s 3825 i prerađivačka industrija s 3182 blokirana poslovna subjekta.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.1.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.1.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PREMA RODNOM KRITERIJU – STANJE 31.12.2016.

Zagreb, 10. ožujka 2017. - Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. prosinca 2016. godine u blokadi je bilo 327 176 građana. Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 41,23 milijarde kuna. Analiza građana, prema rodnom kriteriju, čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 203 862 (udio u ukupnom broju blokiranih građana 62 %), dok je žena 123 314 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 38 %). Od 41,23 milijarde duga na muškarce se odnosi 30,32 milijardi kuna (udio 74 %), a na žene preostalih 10,91 milijardi kuna (udio 26 %).Promatrano na razini županija, prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji, a shodno tome najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj županiji (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj.

Prema nominalnoj visini duga, najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (9 milijardi kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga, najzaduženije su žene stanovnice Grada Zagreba (2,9 milijardi kuna), a najmanje zadužene žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (50 %). U odnosu na stanje od 30. rujna 2016. godine, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana te u iznosu duga veći je za 1,0 %.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija na dan 31.12.2016.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SIJEČANJ 2017. GODINE

Zagreb, 8. ožujka 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja 2017. godine, bilo je blokirano 29 575 poslovnih subjekata, što je za 4,3 % manje u odnosu na prosinac 2016. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 17,48 milijardi kuna, što je za 1,8 % manje nego u prosincu 2016. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 8300 poslovnih subjekata (21,9 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 5,31 milijardu kuna (23,3 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja u blokadi je bilo 328 977 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 41,36 milijardi kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec. Od 1. siječnja 2011. do 31. siječnja 2017. godine zaprimljeno je 7 383 537 osnova, od čega se 27,6 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,4 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 121,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 37,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - siječanj 2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.12.2016.

Zagreb, 3. ožujka 2017. - U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosilo 39,2 milijarde kuna ili 95,2 % ukupnog duga građana, koji je 31. prosinca 2016. godine iznosio 41,2 milijarde kuna. Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. prosinca 2016. godine, prelazio je polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 50,1 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 57,5 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,7 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 % udjela, leasing i factoring tvrtkama s 2,2 % udjela te dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. prosinca 2016. godine bilo 75 908. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 117 638 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2015. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 126 662, a iznos njihova duga 477,6 milijuna kuna, a prema stanju od 31. prosinca 2016. godine dug je također manji i iznosi 448,0 milijuna kuna.

Prema iznosu duga, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna. Iznos njihovog duga, 31. prosinca 2016. u odnosu na 31. prosinca 2015. godine, veći je za 15,5 % (1,26 milijardi kuna). Slijedi dug građana čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od 1 milijun kuna s rastom od 14,1 % (467,32 milijuna kuna) te onih čiji je iznos veći od milijun kuna, koji je porastao za 13,0 % (2,50 milijardi kuna). Za usporedbu, dug 4494 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,7 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,8 %) i veći je od duga preostala 322 682 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,4 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,2 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.12.2016.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.12.2016.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA - 31.12.2016.

Zagreb, 27. veljače 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika kao i najveći iznos duga u županiji Grad Zagreb. Po iznosu duga blokiranih građana na prvom je mjestu Zagreb, a slijede Split, Velika Gorica, Rijeka, Osijek, Čakovec, Zadar, Varaždin, Samobor, Slavonski Brod i Pula. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Križevci s 11,7 %, Dugo Selo s 11,3 %, Sisak s 10,9 % i Čakovec s 10,1 % blokiranih građana. Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 360 tisuća kuna, a slijede ih građani Benkovca s dugom od 331 tisuću kuna, Velike Gorice s dugom od 241 tisuću kuna, Samobora s dugom od 238 tisuća kuna i Svete Nedjelje s dugom od 220 tisuća kuna.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama 31.12.2016.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 31.12.2016.

KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 31.12.2016.

Zagreb, 17. veljače 2017. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2016. godine u blokadi su bile 953 fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Njihov dug iz osnova 30. lipnja 2011. godine iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 31. prosinca 2016. godine povećao se na 418,5 milijuna kuna ili za 88,1 %. Broj blokiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 30. lipnja 2011. godine bio je 830, a 31. prosinca 2016. godine povećao se na 953 ili za 14,8 %.

Promatrano po županijama, najzaduženija su bila obiteljska poljoprivredna gospodarstva Osječko-baranjske županije, na koje se odnosilo 20,0 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, Virovitičko-podravske s udjelom od 12,5 % te Vukovarsko-srijemske županije s udjelom od 10,2 %.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 31.12.2016.

KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 31.12.2016.

Zagreb, 10. veljače 2017. - Prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, od ukupno 12 532 blokirane pravne osobe, njih 8958 ili 71,5 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 10,08 milijardi ili 87,5 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bilo je zaposleno 6428 ili 50,1 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada neprekidno traje 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,90 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,16 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 8,02 milijarde kuna.

Analiza pravnih osoba, blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 63,7 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem prosinca 2016. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb odnosilo se 5,04 milijarde kuna ili 50,1 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije sa 1,96 milijardi kuna duga (19,4 %), Primorsko-goranske sa 0,53 milijarde kuna (5,3 %) te Zagrebačke županije sa 0,47 milijardi kuna neizvršenih osnova (4,7 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 31.12.2016.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 31.12.2016.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.12.2016.

Zagreb, 3. veljače 2017. - Prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 38,9 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,9 milijardi kn), što je i očekivano s obzirom da je na području županije Grad Zagreb sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata.

Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su blokirani poslovni subjekti Grada Zagreba s 913,9 tisuća kuna, a slijede oni Međimurske županije s 810,7 tisuća te Splitsko-dalmatinske županije sa 770,2 tisuće kuna dospjelih neizvršenih osnova. Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 576,5 tisuća kuna, što je za 4,5 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 603,5 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6958, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 5458 i građevinarstvo sa 3996 blokiranih poslovnih subjekata. Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 4,2 milijarde kuna ili 23,7 % duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva sa 3,4 milijarde kuna duga ili 19,0 %.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.12.2016.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.12.2016.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA PROSINAC 2016. GODINE

Zagreb, 1. veljače 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2016. godine, bilo je blokirano 30 890 poslovnih subjekata, što je za 1,2 % manje u odnosu na studeni 2016. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 17,81 milijardu kuna, što je za 2,0 % manje nego u studenom 2016. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 10 769 poslovnih subjekata (25,9 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 7,34 milijarde kuna (29,2 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca u blokadi je bilo 327 176 građana, što je za 3121-og građanina (0,9 %) manje nego u studenom. Dug građana iz osnova iznosio je 41,16 milijardi kuna, što je za 0,2 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2016. godine zaprimljeno je 7 270 595 osnova, od čega se 28,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,0 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 120,8 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 36,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - prosinac 2016.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA - 30.11.2016.

Zagreb, 24. siječnja 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 30. studenoga 2016. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj (8,7 %) i Ličko-senjskoj županiji (9,1 %). Najveći udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva je u Koprivničko-križevačkoj (14,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %).

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 355 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 336 tisuća kuna, Velike Gorice s dugom od 236 tisuća, Samobora s dugom od 233 tisuće i Svete Nedjelje s dugom od 220 tisuća kuna, dok su blokirani građani u preostalih 20 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 72 tisuće kuna (blokirani građani Siska) do 188 tisuća kn (blokirani građani Zagreba), 191 tisuću kn (blokirani građani Poreča) i 192 tisuće kn (blokirani građani Varaždina).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama 30.11.2016.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 30.11.2016.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 30.11.2016.

Zagreb, 19. siječnja 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je, zbog neizvršenih osnova za plaćanje na dan 30. studenoga 2016. godine, u apsolutnom broju najviše dužnika i jednako tako najveći iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,4 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %), a prema istom kriteriju slijede Virovitičko-podravska (13,4 %), Bjelovarsko-bilogorska (13,2 %), Osječko-baranjska (12,6 %), Zagrebačka (12,3 %) te Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska županija (12,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.11.2016.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 30.11.2016.

Zagreb, 16. siječnja 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, na dan 30. studenoga 2016. godine, prelazio je polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 50,6 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je bio 58,0 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi sa 11,2 %, osiguravajućim društvima sa 3,1 %, telekomunikacijskim tvrtkama sa 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama sa 2,3 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje sa 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana na dan 30. studenoga 2016. godine bilo 77 282. Pribroje li se tom broju građana oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 120 978 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2015. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 126 662, a iznos njihova duga 477,6 milijuna kuna, a prema stanju od 30. studenoga 2016. godine, dug je, također, manji i iznosi 456,3 milijuna kuna.

Dug 4475 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,72 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,9 %) i veći je od duga preostala 325 822 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,36 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 30.11.2016.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 30.11.2016.

BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 13. siječnja 2017. - U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 6.559 trgovačkih društava i obrta. Od toga je otvoreno 197 obrta te osnovano 2.266 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 4.096 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Putem servisa HITRO.HR u 2016. godini ukupno je otvoreno 6.559 poslovnih subjekata što predstavlja povećanje od 781 subjekta, odnosno 13,52 % više u odnosu na 2015. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR - stanje 31.12.2016.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.11.2016.

Zagreb, 10. siječnja 2017. - Prema stanju na dan 30. studenoga 2016. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 933,12 tisuća kuna, a slijede oni Međimurske županije s 803,44 tisuće te Splitsko-dalmatinske županije sa 732,17 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Požeško-slavonskoj županiji (309,55 tisuća kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 581,15 tisuća kuna, što je gotovo isto kao prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 581,38 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6988, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 5447 i građevinarstvo s 4083 blokirana poslovna subjekta. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (2,7 milijuna kuna po dužniku) i poslovni subjekti u području opskrbe vodom; uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (2,1 milijun kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 4,5 milijardi kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 3,4 milijardi kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.11.2016.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.11.2016.

U RAZDOBLJU OD LISTOPADA DO PROSINCA 2016. NOVIH 10.104 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK
Zagreb, 9. siječnja 2017. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. prosinca 2016. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 695.337 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (304.415), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (175.028), računala (97.900), strojevi (53.803) i stado/stoka (48.866). Od prethodno objavljene informacije za razdoblje zaključno s 30. rujna 2016. godine, upisano je novih 10.104 pokretnina i prava. Najveći broj u razdoblju srpanj-rujan odnosio se na ostale pokretnine i prava (6.349), na vozila (1.373) i na strojeve (1.215), dok je broj upisanih patenata (4) i dionica (11) ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.12.2016.
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite