English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.
PREGLED ZBIRNIH PODATAKA IZ SUSTAVA PREDSTEČAJNIH NAGODBI

Zagreb, 24. veljače 2017. - U cilju što kvalitetnijeg informiranja javnosti o provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, ovdje možete pratiti zbirne statističke podatke iz Fininog informacijskog sustava predstečajnih nagodbi.

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1.10.2012. godine, kada je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012) stupio na snagu, do datuma navedenog u samom izvješću.

Izvješće sadrži pregled ukupnog stanja po sljedećim kategorijama:

 1. Zbirni pregled predmeta prema iznosu prijavljenih obveza
 2. Zbirni pregled predmeta za koje je prihvaćen plan financijskog restrukturiranja ili sklopljena nagodba
 3. Zbirni pregled riješenih predmeta i predmeta u radu s postotnim udjelima
 4. Zbirni pregled broja predmeta za koje je sklopljena nagodba na trgovačkim sudovima
 5. Zbirni pregled broja predmeta prema području djelatnosti
 6. Zbirni pregled broja predmeta prema županijama

Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje od 1.10.2012. do 24.2.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 31.12.2016.

Zagreb, 22. veljače 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2016. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,6 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,1 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska županija (13,3 %), Osječko-baranjska (12,3 %), Zagrebačka (12,2 %) te Brodsko-posavska županija (12,0 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.12.2016.

PREGLED ZBIRNIH PODATAKA IZ SUSTAVA STEČAJ POTROŠAČA

Zagreb, 20. veljače 2017. - Objavljujemo Pregled podataka iz Fininog informacijskog sustava - Stečaj potrošača.

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine, kada je Zakon o stečaju potrošača (NN broj 100/15) stupio na snagu, do datuma navedenog u pregledu.

Pregled sadrži stanja po sljedećim kategorijama:

 1. Broj predmeta prema vrsti potrošača
 2. Broj predmeta prema savjetovalištima
 3. Pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema savjetovalištima
 4. Broj predmeta prema županijama
 5. Pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema županijama

Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača za razdoblje od 1.1.2016. do 20.2.2017.

KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 31.12.2016.

Zagreb, 17. veljače 2017. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2016. godine u blokadi su bile 953 fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Njihov dug iz osnova 30. lipnja 2011. godine iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 31. prosinca 2016. godine povećao se na 418,5 milijuna kuna ili za 88,1 %. Broj blokiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 30. lipnja 2011. godine bio je 830, a 31. prosinca 2016. godine povećao se na 953 ili za 14,8 %.

Promatrano po županijama, najzaduženija su bila obiteljska poljoprivredna gospodarstva Osječko-baranjske županije, na koje se odnosilo 20,0 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, Virovitičko-podravske s udjelom od 12,5 % te Vukovarsko-srijemske županije s udjelom od 10,2 %.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 31.12.2016.

KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 31.12.2016.

Zagreb, 10. veljače 2017. - Prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, od ukupno 12 532 blokirane pravne osobe, njih 8958 ili 71,5 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 10,08 milijardi ili 87,5 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bilo je zaposleno 6428 ili 50,1 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada neprekidno traje 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,90 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,16 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 8,02 milijarde kuna.

Analiza pravnih osoba, blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 63,7 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem prosinca 2016. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb odnosilo se 5,04 milijarde kuna ili 50,1 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije sa 1,96 milijardi kuna duga (19,4 %), Primorsko-goranske sa 0,53 milijarde kuna (5,3 %) te Zagrebačke županije sa 0,47 milijardi kuna neizvršenih osnova (4,7 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 31.12.2016.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 31.12.2016.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.12.2016.

Zagreb, 3. veljače 2017. - Prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 38,9 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,9 milijardi kn), što je i očekivano s obzirom da je na području županije Grad Zagreb sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata.

Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su blokirani poslovni subjekti Grada Zagreba s 913,9 tisuća kuna, a slijede oni Međimurske županije s 810,7 tisuća te Splitsko-dalmatinske županije sa 770,2 tisuće kuna dospjelih neizvršenih osnova. Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 576,5 tisuća kuna, što je za 4,5 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 603,5 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6958, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 5458 i građevinarstvo sa 3996 blokiranih poslovnih subjekata. Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 4,2 milijarde kuna ili 23,7 % duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva sa 3,4 milijarde kuna duga ili 19,0 %.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.12.2016.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.12.2016.

BROJ DOSTAVLJENIH PORUKA U OSOBNI KORISNIČKI PRETINAC GRAĐANA PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI

Zagreb, 2. veljače 2017. - Prema stanju na dan 31. siječnja 2017. godine, Fina je putem sustava e-Građani, iz sustava prisilne naplate osnova za plaćanje, u Osobni korisnički pretinac građanima ukupno dostavila:

 • 249.400 Inicijalnih poruka - Dobro došli u Osobni korisnički pretinac,
 • 5.345 Obavijesti o provedenoj osnovi za plaćanje izvršenoj u cijelosti, bez blokade računa,
 • 22.585 Obavijesti o početku blokade računa,
 • 39.508 Obavijesti o primitku nove osnove za plaćanje za građane čiji su računi već od ranije blokirani,
 • 191.434 Obavijesti o stanju blokade,
 • 22.575 Obavijesti o deblokadi računa.

Više informacija o sustavu e-Građani te dostavi poruka u Osobni korisnički pretinac možete pročitati ovdje.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA PROSINAC 2016. GODINE

Zagreb, 1. veljače 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2016. godine, bilo je blokirano 30 890 poslovnih subjekata, što je za 1,2 % manje u odnosu na studeni 2016. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 17,81 milijardu kuna, što je za 2,0 % manje nego u studenom 2016. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 10 769 poslovnih subjekata (25,9 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 7,34 milijarde kuna (29,2 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca u blokadi je bilo 327 176 građana, što je za 3121-og građanina (0,9 %) manje nego u studenom. Dug građana iz osnova iznosio je 41,16 milijardi kuna, što je za 0,2 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2016. godine zaprimljeno je 7 270 595 osnova, od čega se 28,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,0 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 120,8 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 36,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - prosinac 2016.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA - 30.11.2016.

Zagreb, 24. siječnja 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 30. studenoga 2016. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj (8,7 %) i Ličko-senjskoj županiji (9,1 %). Najveći udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva je u Koprivničko-križevačkoj (14,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %).

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 355 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 336 tisuća kuna, Velike Gorice s dugom od 236 tisuća, Samobora s dugom od 233 tisuće i Svete Nedjelje s dugom od 220 tisuća kuna, dok su blokirani građani u preostalih 20 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 72 tisuće kuna (blokirani građani Siska) do 188 tisuća kn (blokirani građani Zagreba), 191 tisuću kn (blokirani građani Poreča) i 192 tisuće kn (blokirani građani Varaždina).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama 30.11.2016.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 30.11.2016.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 30.11.2016.

Zagreb, 19. siječnja 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je, zbog neizvršenih osnova za plaćanje na dan 30. studenoga 2016. godine, u apsolutnom broju najviše dužnika i jednako tako najveći iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,4 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %), a prema istom kriteriju slijede Virovitičko-podravska (13,4 %), Bjelovarsko-bilogorska (13,2 %), Osječko-baranjska (12,6 %), Zagrebačka (12,3 %) te Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska županija (12,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.11.2016.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 30.11.2016.

Zagreb, 16. siječnja 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, na dan 30. studenoga 2016. godine, prelazio je polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 50,6 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je bio 58,0 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi sa 11,2 %, osiguravajućim društvima sa 3,1 %, telekomunikacijskim tvrtkama sa 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama sa 2,3 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje sa 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana na dan 30. studenoga 2016. godine bilo 77 282. Pribroje li se tom broju građana oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 120 978 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2015. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 126 662, a iznos njihova duga 477,6 milijuna kuna, a prema stanju od 30. studenoga 2016. godine, dug je, također, manji i iznosi 456,3 milijuna kuna.

Dug 4475 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,72 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,9 %) i veći je od duga preostala 325 822 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,36 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 30.11.2016.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 30.11.2016.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.11.2016.

Zagreb, 10. siječnja 2017. - Prema stanju na dan 30. studenoga 2016. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 933,12 tisuća kuna, a slijede oni Međimurske županije s 803,44 tisuće te Splitsko-dalmatinske županije sa 732,17 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Požeško-slavonskoj županiji (309,55 tisuća kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 581,15 tisuća kuna, što je gotovo isto kao prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 581,38 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6988, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 5447 i građevinarstvo s 4083 blokirana poslovna subjekta. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (2,7 milijuna kuna po dužniku) i poslovni subjekti u području opskrbe vodom; uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (2,1 milijun kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 4,5 milijardi kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 3,4 milijardi kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.11.2016.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.11.2016.

Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite