English
header Fina hr.jpg
VIJESTI

ZAPOČEO NOVI PROJEKT U SKLOPU EU PROGRAMA CEF – CONNECTING EUROPE FACILITY

Zagreb, 22. rujna 2017. - Započela provedba projekta razmjene elektroničkih računa između tijela javne vlasti, javnih i privatnih poduzeća.

Više informacija potražite u publikaciji u prilogu.

 
 
GRAĐANIMA  EU OMOGUĆEN PRISTUP HRVATSKIM JAVNIM ELEKTRONIČKIM USLUGAMA PUTEM SUSTAVA e-GRAĐANI

hr_cef__.png

Zagreb, 12. lipnja 2017. - U Ministarstvu uprave je u petak 9. lipnja predstavljen projekt "Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e-uslugama unutar platforme e-Građani za EU/EEA građane" (engl. The Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens, 2015-HR-IA-0069), kojeg sufinancira Europska unija. Svrha je ovog projekta promocija korištenja infrastrukture elektroničke identifikacije građana u zemljama EU i Europskoga gospodarskog prostora (EEA).

Uvodni govor održao je Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Državni tajnik Ministarstva uprave, Darko Nekić naglasio je kako je RH među prvim članicama Europske unije omogućila korištenje svojih e-usluga građanima ostalih država članica EU: "Građani Europske unije, koristeći svoje nacionalne vjerodajnice, moći će primjerice, između ostalog, dobiti elektroničku potvrdu o svome radno-pravnom statusu, izvršiti online prijavu na programe visokih učilišta u RH, dobiti e-potvrdu o učeničkom statusu te će im elektroničkim putem biti omogućena dodjela OIB-a". 

Projekt je predstavio Dražen Božić, voditelj Projektnog tima CEF eID 2015-HR i načelnik Sektora za infrastrukturu u Upravi za e-Hrvatsku Ministarstva uprave, a potom su pojektni koordinatori iz partnerskih institucija predstavili javne usluge za EU/EEA građane.

Projekt CEF eID 2015 započeo je 15. lipnja 2016. godine, a završava 14. lipnja 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta je 614.979 EUR, a iznos darovanih sredstava je 461.234 EUR, što predstavlja 75%  ukupne vrijednosti.

Koordinator aktivnosti projekta CEF eID 2015 je Ministarstvo uprave, a Financijska agencija je operativni izvršitelj Nacionalnog sustava autentikacije (NIAS),koji će prilagoditi za korištenje i upravljanje elektroničkim identitetima (NIAS-CEF-eID) u skladu s Uredbom o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (eIDAS).  Partneri u projektu, odnosno pružatelji elektroničkih usluga za građane su:

 • Ministarstvo financija – Porezna uprava – omogućit će dodjelu osobnoga identifikacijskog broja elektroničkim putem te pojednostavniti proces registracije stranih fizičkih osoba u sustav;
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – omogućit će inozemnim korisnicima traženje i dobivanje elektroničkih zapisa o radno-pravnim podacima;
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje – omogućit će stranim državljanima prijavu na sveučilišne diplomske i specijalističke diplomske stručne studijske programe na visokom učilištima u Republici Hrvatskoj;
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – omogućit će online registraciju Europske kartice zdravstvenog osiguranja stranaca te dohvat informacija o nastalim troškovima neodgodive zdravstvene zaštite u Hrvatskoj u proteklih 12 mjeseci;
 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža – omogućit će strancima e-Dnevnik za roditelje i učenike, e-Upis u srednje i e-Potvrde o učeničkom statusu;
 • Sveučilišni računski centar – omogućit će stranim državljanima uslugu pribavljanja zapisa o statusu studenta;
 • Hrvatska turistička zajednica – osigurat će strancima, vlasnicima turističkih kapaciteta, prijavu i odjavu turista.

Implementacijom projekta CEF eID 2015, Republika Hrvatska ispunila je sve uvjete za pristup nacionalnim vjerodajnicama država članica EU i u skladu s uredbom eIDAS omogućila građanima ostalih država članica EU korištenje elektroničkih usluga koje pružaju tijela javne vlasti RH, uključena u sustav e-Građani.

 
 
PREDSTAVLJEN PROJEKT "ENSURING ACCESS TO CROATIAN PUBLIC E-SERVICES WITHIN E-CITIZENS PLATFORM FOR EU/EEA CITIZENS"

hr_cef__.png

Zagreb, 16. ožujka 2017. - U Ministarstvu uprave je, dana 10. ožujka 2017. godine, održano predstavljanje projekta "Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens" (hrv. "Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e-uslugama unutar platforme e-Građani za EU/EEA građane").

Dana 1. srpnja 2016. godine započela je primjena dijela Uredbe o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (Uredba eIDAS). Primjenom ove Uredbe će se, između ostaloga, omogućiti uzajamno priznavanje nacionalnih sredstava za elektroničku identifikaciju te olakšati prekogranično pružanje brojnih javnih, elektroničkih (on-line) usluga na unutarnjem tržištu Europske unije i zemalja Europskog gospodarskog prostora.

Svrha projekta je promoviranje korištenja infrastrukture elektroničke identifikacije građana u zemljama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Projektom će se provesti tehničke i poslovno-normativne prilagodbe sustava e-Građani, Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i javnih elektroničkih usluga za građane. Predviđeni završetak projekta je 14. lipnja 2017. godine.

Ministarstvo uprave koordinator je aktivnosti projekta, a Financijska agencija je operativni izvršitelj Nacionalnog sustava autentikacije - NIAS-a, koji će prilagoditi za korištenje i upravljanje elektroničkim identitetima (NIAS-CEF-eID) u skladu s Uredbom eIDAS.

Partneri u projektu:

 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – omogućit će inozemnim korisnicima traženje i dobivanje elektroničkih zapisa o radno-pravnim podacima;
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje – omogućit će stranim državljanima prijavu na sveučilišne diplomske i specijalističke diplomske stručne studijske programe na visokom učilištima u Republici Hrvatskoj;
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – omogućit će online registraciju Europske kartice zdravstvenog osiguranja stranaca te dohvat informacija o nastalim troškovima neodgodive zdravstvene zaštite u Hrvatskoj u proteklih 12 mjeseci;
 • Ministarstvo financija – Porezna uprava – omogućit će dodjelu osobnoga identifikacijskog broja elektroničkim putem te pojednostavniti proces registracije stranih fizičkih osoba u sustav; 
 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža – omogućit će strancima prijavu u sustav, odabir obrazovnih programa te praćenje postupka i upis učenika;
 • Sveučilišni računski centar – omogućit će stranim državljanima uslugu pribavljanja zapisa o statusu studenta;
 • Hrvatska turistička zajednica – omogućit će strancima, vlasnicima turističkih kapaciteta, prijavu i odjavu turista.

Implementaciju projekta sufinancira Europska unija iz Instrumenta za povezivanje Europe (engl. Connecting Europe Facility – CEF) u iznosu od 461.234 EUR-a, a ukupna vrijednost projekta je 614.979 EUR-a.

 
 

PROVEDBA PROJEKTA "ENSURING ACCESS TO CROATIAN PUBLIC E-SERVICES WITHIN E-CITIZENS PLATFORM FOR EU/EEA CITIZENS"

hr_cef__.png

Zagreb, 8. veljače 2017. - Vlada Republike Hrvatske pokrenula je sustav e-Građani s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga.

Dana 1. srpnja 2016. godine započela je primjena dijela Uredbe o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (Uredba eIDAS). Primjenom ove Uredbe će se, između ostalog, omogućiti uzajamno priznavanje nacionalnih sredstava za elektroničku identifikaciju te olakšano prekogranično pružanje brojnih javnih elektroničkih (on-line) usluga na unutarnjem tržištu Europske unije i zemalja Europskog gospodarskog prostora.

U svrhu pripreme tehničkih i operativnih preduvjeta za omogućavanje prekograničnog pristupanja javnim e-uslugama, Republika Hrvatska je prijavila i započela s provedbom projekta pod nazivom Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens koji se financira sredstvima Europske unije temeljem programa Instrumenta za povezivanje Europe (engl. Connecting Europe Facility – CEF).

Svrha projekta je promoviranje korištenja infrastrukture elektroničke identifikacije građana u zemljama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Projektom će se provesti tehničke i poslovno-normativne prilagodbe sustava e-Građani, Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i javnih elektroničkih usluga za građane. Predviđeni završetak projekta je 14. lipnja 2017. godine.

Nositelj i koordinator projekta je Ministarstvo uprave, a projektni partneri su Financijska agencija (FINA), Ministarstvo financija – Porezna uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, CARNet, Sveučilišni računski centar – SRCE i Hrvatska turistička zajednica.

Implementaciju projekta sufinancira Europska unija iz Instrumenta za povezivanje Europe u iznosu od 461.234 EUR-a, a ukupna vrijednost projekta je 614.979 EUR-a.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI: Isključivu odgovornost za ovu publikaciju preuzima autor. Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu podataka nastalih od informacija sadržanih u publikaciji.

 
 

PROVEDBA PROJEKTA "CROATIAN eINVOICING BUSINESS TO ADMINISTRATION EXCHANGE"

hr_cef__.png

Zagreb, 16. siječnja 2017. - U tijeku je provedba projekta "Croatian eInvoicing Business to Administration Exchange Project", koji se financira sredstvima Europske unije temeljem programa Instrumenta za povezivanje Europe (engl. Connecting Europe Facility – CEF).

Svrha projekta je promoviranje korištenja nacionalne platforme za zaprimanje strukturiranih elektroničkih računa od strane javne uprave te razmjena elektroničkih računa između privatnog i javnog sektora putem integracije s postojećim nacionalnim čvorom za razmjenu elektroničkih računa. Osim navedenoga, projektom će se osigurati tehnički i operativni preduvjeti za prekograničnu razmjenu elektroničkih računa između privatnog i javnog sektora. Predviđeni završetak projekta je 30. svibnja 2017. godine.

Nositelj i koordinator projekta je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO), a projektni partneri su Fina, Grad Pula, HEP d.d., IN2 d.o.o. i mStart d.o.o.

Implementaciju projekta sufinancira Europska unija iz Instrumenta za povezivanje Europe, u iznosu od 251.328 EUR-a, a ukupna vrijednost projekta je 335.104 EUR-a.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI: Isključivu odgovornost za ovu publikaciju preuzima autor. Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu podataka nastalih od informacija sadržanih u publikaciji.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite