English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2018.
BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR
Zagreb, 15. siječnja 2018. - U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 7.081 trgovačkih društava i obrta. Od toga je otvoreno 245 obrta te osnovano 2.575 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 4.261 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Putem servisa HITRO.HR u 2017. godini ukupno je otvoreno 7.081 poslovnih subjekata što predstavlja povećanje od 522 jedinice, odnosno 8 % u odnosu na 2016. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR_1.1.2017.-31.12.2017.
PREGLED ZBIRNIH PODATAKA IZ SUSTAVA STEČAJ POTROŠAČA

Zagreb, 15. siječnja 2018. - Objavljujemo Pregled podataka iz Fininog informacijskog sustava - Stečaj potrošača.

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine, kada je Zakon o stečaju potrošača (NN broj 100/15) stupio na snagu, do datuma navedenog u pregledu.

Pregled sadrži stanja po sljedećim kategorijama:

 1. Broj predmeta prema vrsti potrošača
 2. Broj predmeta prema savjetovalištima
 3. Pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema savjetovalištima
 4. Broj predmeta prema županijama
 5. Pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema županijama

Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača za razdoblje od 1.1.2016. do 15.1.2018.

PREGLED ZBIRNIH PODATAKA IZ SUSTAVA PREDSTEČAJNIH NAGODBI

Zagreb, 12. siječnja 2018. - U cilju što kvalitetnijeg informiranja javnosti o provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, ovdje možete pratiti zbirne statističke podatke iz Fininog informacijskog sustava predstečajnih nagodbi.

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1.10.2012. godine, kada je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012) stupio na snagu, do datuma navedenog u samom izvješću.

Izvješće sadrži pregled ukupnog stanja po sljedećim kategorijama:

 1. Zbirni pregled predmeta prema iznosu prijavljenih obveza
 2. Zbirni pregled predmeta za koje je prihvaćen plan financijskog restrukturiranja ili sklopljena nagodba
 3. Zbirni pregled riješenih predmeta i predmeta u radu s postotnim udjelima
 4. Zbirni pregled broja predmeta za koje je sklopljena nagodba na trgovačkim sudovima
 5. Zbirni pregled broja predmeta prema području djelatnosti
 6. Zbirni pregled broja predmeta prema županijama

Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje od 1.10.2012. do 12.1.2018.

PREGLED BLOKIRANIH GRAĐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 30.11.2017.

Zagreb, 10. siječnja 2018. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 30. studenoga 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga, tj. udio u ukupnom dugu bio je 44,8 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 51,9 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,7 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,1 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,9 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 30. studenoga 2017. godine bilo 68 773. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 108 871 građanin blokiran zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 30. studenoga 2017. godine, dug je manji i iznosi 407,1 milijun kuna.

Dug 4714 građana (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22,1 milijardu kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,7 %) i veći je od duga preostalih 318 069 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,5 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,7 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,3 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 30.11.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 30.11.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.11.2017.

Zagreb, 8. siječnja 2018. - Prema stanju na dan 30. studenoga 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj i Osječko-baranjskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 921,33 tisuće kuna, a slijede oni Međimurske županije sa 773,90 tisuća te Šibensko-kninske županije sa 650,04 tisuće kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (253,93 tisuće kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 562,01 tisuću kuna, što je za 3,3 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 581,15 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 5523, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 4675 i građevinarstvo s 3261-im blokiranim poslovnim subjektom. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (2,5 milijuna kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 3,3 milijarde kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 2,5 milijardi kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.11.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.11.2017.

PROJEKTGRADNJA D.O.O., DRUŠTVO IZ KONCERNA AGROKOR PODNIJELO GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU U SVRHU JAVNE OBJAVE
Zagreb, 3. siječnja 2018. - Do 3. siječnja 2018. godine, zakonom propisanu obvezu sastavljanja i predaje godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu u svrhu javne objave ispunila je većina društava iz Koncerna Agrokor, osim sljedećih: AMBALAŽNI SERVIS d.o.o., BELJE d.d., BARANJA BETONI d.o.o., MOSLAVKA KUTINA d.d., PIK VINKOVCI d.d., RIVIJERA d.d., ROTO ULAGANJA d.o.o., SOJARA d.o.o., VINARIJA NOVIGRAD d.o.o. i VUPIK d.d. Od onih koji su podnijeli godišnji financijski izvještaj, zadnje među njima bilo je društvo PROJEKTGRADNJA d.o.o. (2.1.2018.). Osnovni financijski rezultati poslovanja ovih i drugih navedenih društava objavljeni su i dostupni na Transparentno.hr, a dokumentacija je javno objavljena, ili će to uskoro biti, na RGFI – javna objava, te je dostupna bez naknade.

Popis društava i ustanova iz Koncerna Agrokor
BROJ DOSTAVLJENIH PORUKA U OSOBNI KORISNIČKI PRETINAC GRAĐANA PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI

Zagreb, 3. siječnja 2018. - Prema stanju na dan 31. prosinca 2017. godine, Fina je putem sustava e-Građani, iz sustava prisilne naplate osnova za plaćanje u Osobni korisnički pretinac građanima ukupno dostavila:

 • 301.078 Inicijalnih poruka - Dobro došli u Osobni korisnički pretinac,
 • 11.590 Obavijesti o provedenoj osnovi za plaćanje izvršenoj u cijelosti, bez blokade računa,
 • 39.962 Obavijesti o početku blokade računa,
 • 88.775 Obavijesti o primitku nove osnove za plaćanje za građane čiji su računi već od ranije blokirani,
 • 345.832 Obavijesti o stanju blokade,
 • 40.442 Obavijesti o deblokadi računa.

Više informacija o sustavu e-Građani te dostavi poruka u Osobni korisnički pretinac možete pročitati ovdje.

Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite