English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2018.

PODUZETNICI LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI POVEĆALI NETO DOBIT ZA 142,6 %

Zagreb, 21. svibnja 2018. – Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini poslovalo je 765 poduzetnika koji su zapošljavali 4150 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 4,4 %. Od ukupnoga broja poduzetnika na području županije, njih 69,9 % u 2016. godini poslovalo je s dobiti, dok je 30,1 % poduzetnika ostvarilo gubitak. Promatrana skupina poduzetnika u 2016. godini ostvarila je 2,1 milijardu kuna ukupnih prihoda, 1,9 milijardi kuna ukupnih rashoda, 186,2 milijuna kuna dobiti razdoblja i 60,5 milijuna kuna gubitka razdoblja te neto dobit u iznosu od 125,7 milijuna kuna. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini iznosila je 4.043 kune, što je nominalno 4,7 % više u odnosu na 2015. godinu te je ista za 21,3 % manja od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika Republike Hrvatske (5.140 kuna).
 
U odnosu na druge županije, u 2016. godini Ličko-senjska županija rangirana je na posljednje mjesto prema kriteriju broja poduzetnika, broja zaposlenih te ostvarenom ukupnom prihodu, dok je prema iskazanoj neto dobiti na šesnaestom mjestu. Prema ekonomičnosti poslovanja je na drugom mjestu, prema produktivnosti rada mjerenoj neto dobiti po zaposlenom na četvrtom, a na šesnaestom je mjestu prema produktivnosti rada mjerenoj ukupnim prihodom po zaposlenom.
 
Među gradovima i općinama Ličko-senjske županije, u 2016. godini poduzetnici sa sjedištem u Gospiću na prvom su mjestu prema broju poduzetnika (205), broju zaposlenih (1158), ostvarenim ukupnim prihodima (501,8 milijuna kuna), ukupnim rashodima (519,5 milijuna kuna) te gubitku razdoblja (38,9 milijuna kuna) uz ostvaren neto gubitak u iznosu od 21,6 milijuna kuna. Poduzetnici Novalje na prvom su mjestu prema dobiti razdoblja (65,2 milijuna kuna) i ostvarenoj neto dobiti (60,7 milijuna kuna). Najveći ukupan prihod u 2016. godini ostvario je srednje veliki poduzetnik HADRIA d.o.o. sa sjedištem u Novalji (120,7 milijuna kuna), a slijede ga srednje veliki poduzetnik SELAN d.o.o. (101,6 milijuna kuna), mali poduzetnik CALCIT LIKA d.o.o. (77,6 milijuna kuna) te srednje veliki poduzetnik NOVALIS d.o.o. (74,6 milijuna kuna) i mali poduzetnik LIKA CESTE d.o.o. (51,2 milijuna kuna). Najveći izvoznik je CALCIT LIKA d.o.o. iz Gospića.
 
Cijeli tekst: Poduzetnici Ličko-senjske županije u 2016. godini povećali neto dobit za 142,6 %

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Gospića i Ličko-senjske županije u 2016. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Gospića i Ličko-senjske županije u 2015. godini 
 
Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

Ispis GFI-a za 2017. godinu, za više od 120.000 poduzetnika, možete uz naknadu zatražiti u bilo kojoj poslovnoj jedinici Fine, putem e-mail adrese rgfi@fina.hr ili korištenjem WEB servisa RGFI.

 
 

REZULTATI PODUZETNIKA U DJELATNOSTI UPRAVLJANJA ZGRADAMA U 2016. GODINI

Zagreb, 18. svibnja 2018. – U djelatnosti upravljanja zgradama (razred 81.10) u 2016. godini, poslovalo je 113 poduzetnika kod kojih je broj zaposlenih rastao za 21,9 %, ukupni prihodi za 24,8 %, ukupni rashodi za 10,1 %, dobit razdoblja za 261,9 %, gubitak razdoblja za 22,0 % te je neto dobit veća za više od četiri puta u odnosu na 2015. godinu. U 2016. godini poduzetnici u djelatnosti upravljanja zgradama iskazali su neto dobit u iznosu od 18,8 milijuna kuna, a ovom rezultatu je najviše doprinijelo znatno bolje poslovanje društva SOLLICITUDO d.o.o. iz Zagreba, koje je u 2016. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 13,9 milijuna kuna, dok je ostvarena dobit u 2015. godini iznosila 1,8 milijuna kuna.

U navedenoj djelatnosti u 2016. godini poslovali su samo mikro i mali poduzetnici u svim oblicima vlasništva. U privatnom sektoru poslovalo je 108 poduzetnika kod kojih je bilo 446 zaposlenih. Navedeni skup poduzetnika je ostvario više od 90 % udjela u financijskim rezultatima cijelog razreda djelatnosti (osim u gubitku prije oporezivanja i gubitku razdoblja, gdje udjel iznosi 74,4 %), dok je poslovanje ostala tri sektora marginalne važnosti. Prvi po broju zaposlenih u djelatnosti upravljanja zgradama, u 2016. godini, bio je poduzetnik B-P održavanje i upravljanje d.o.o. iz Zagreba, sa 110 zaposlenih, koji je na šestom mjestu po ukupnim prihodima (4,4 milijuna kuna). Prvi poduzetnik na listi po ukupnim prihodima u 2016. godini je SOLLICITUDO d.o.o. iz Zagreba koji je ostvario 39,1 % prihoda svih poduzetnika razreda, dok je prvih pet poduzetnika sudjelovalo sa 61,8 % u ukupnim prihodima poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama (NKD 81.10), 19,5 % u broju zaposlenih i 82,2 % u dobiti razdoblja.

Prosječna mjesečna neto plaća u djelatnosti upravljanja zgradama iznosila je 3.353 kune i bila je za 0,6 % manja od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini odjeljka djelatnosti 81 - Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (3.373 kn) te za 19 % manja od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u području djelatnosti N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (4.142 kn). Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća poduzetnika na razini RH u 2016. godini je iznosila 5.140 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama u 2016. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama u 2016. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama u 2015. godini 

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 40 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

U DJELATNOSTI TELEKOMUNIKACIJA, HRVATSKI TELEKOM d.d. PRVI PO PRIHODU, IZVOZU, DOBITI I BROJU ZAPOSLENIH U 2016. GODINI

Zagreb, 15. svibnja 2018. – Prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2016. godinu, poduzetnici čija je pretežita djelatnost 61 - Telekomunikacije, poslovali su pozitivno i ostvarili neto dobiti u iznosu od 1,1 milijardu kuna, što je povećanje od 4,0 % u odnosu na 2015. godinu. U promatranom uzorku zabilježen je pad broja zaposlenih za 2,1 %, povećanje ukupnih prihoda za 2,7 %, povećanje ukupnih rashoda za 2,4 %, povećanje dobiti razdoblja za 2,5 % te smanjenje gubitka razdoblja za 16,4 %, što je rezultiralo povećanjem neto dobiti u 2016. godini. Od ukupno 282 poduzetnika u odjeljku, 67,0 % poduzetnika poslovalo je s dobiti, dok je 33,0 % iskazalo gubitak razdoblja.
 
Ukupnim financijskim rezultatima poduzetnika u odjeljku djelatnosi telekomunikacija (NKD 61), najviše su doprinijeli poduzetnici u skupini djelatnosti žičane telekomunikacije (NKD 61.1), koji su ostvarili neto dobit u iznosu od 938,6 milijuna kuna, imali udio od 67,3 % u broju zaposlenih te ostvarili 59,6 % ukupnih prihoda i 56,3 % ukupnih rashoda svih poduzetnika u promatranom odjeljku djelatnosti (NKD 61). Poduzetnici u privatnom sektoru ostvarili su neto dobit od 116,3 milijuna kuna (u prosjeku 0,42 milijuna kuna po poduzetniku), a jedan poduzetnik mješovitog vlasništva, Hrvatski Telekom d.d., ostvario je dobit od 908,8 milijuna kuna, kao i svih pet poduzetnika u državnom vlasništvu (Odašiljači i veze d.o.o., VIA TEL d.o.o., HEP TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., TELEMEDIA d.o.o. i KTV VINKOVCI d.o.o.), koji su ostvarili 36,8 milijuna kuna, što je u prosjeku 7,33 milijuna kuna po poduzetniku. U 2017. godini, Hrvatski Telekom d.d. ostvario je veće prihode u odnosu na 2016. godinu, u iznosu od 6,26 milijardi kuna.
 
Najveću prosječnu mjesečnu neto plaću, u iznosu od 9.604 kune, obračunali su poduzetnici u državnom vlasništvu, što je za 8,2 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u odjeljku djelatnosti telekomunikacija (8.880 kuna). Zaposlenima u društvu Hrvatski Telekom d.d. obračunata je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 9.195 kuna, što je za 3,5 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti telekomunikacija (8.880 kuna) te 78,9 % više od prosječne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).
 
Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti telekomunikacija u 2016. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti telekomunikacija u 2016. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid u podatke iz GFI-a za 2016. godinu je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

GFI poduzetnika za 2017. godinu dostupni su u svim Fininim poslovnicama, korištenjem WEB servisa RGFI ili se mogu naručiti na adresi e-pošte rgfi@fina.hr      

 
 

U RAZDOBLJU OD 10 GODINA, BROJ PODUZETNIKA U TAKSI SLUŽBI PORASTAO 14, A BROJ ZAPOSLENIH 20 PUTA

Zagreb, 10. svibnja 2018. – Analiza rezultata poslovanja poduzetnika u djelatnosti taksi službe, kroz razdoblje od deset godina, tj. od 2007. do 2016. godine, pokazala je da je u cijelom promatranom razdoblju broj poduzetnika bio u stalnom porastu, dok je broj zaposlenih u 2009., 2013. i 2015. godini bio nešto manji u odnosu na prethodnu godinu. Značajan rast zaposlenih ostvaren je u 2011. godini, kada je porastao gotovo sedam puta, u odnosu na 2010. godinu. Najveći utjecaj na rast zaposlenih imala su četiri poduzetnika koji u prethodnoj 2010. godini nisu imali zaposlenih, a u 2011. godini zapošljavali su ukupno 431 zaposlenog. To su AUTOPRIJEVOZ OLIVA d.o.o. (138 zaposlenih), CAMMEO d.o.o. (120 zaposlenih), MV PRIJEVOZ d.o.o. (100 zaposlenih) i AUTOPRIJEVOZ MODEM d.o.o. (73 zaposlena).

Najveći broj poduzetnika i zaposlenih bio je u 2016. godini, kada je 260 poduzetnika imalo 886 zaposlenih. U 2016. godini ostvaren je najveći ukupan prihod (138,5 milijuna kuna) i najveći ukupan rashod (140,3 milijuna kuna). Najveća dobit razdoblja iskazana je u 2015. godini, u iznosu od 9,7 milijuna kuna, dok je u 2016. godini iskazana dobit razdoblja manja za 61,9 %. Najmanja dobit razdoblja ostvarena je 2008. godine, u iznosu od 166 tisuća kuna. U 2007. godini je iskazana neto dobit, u razdoblju od 2008.- 2012. godine je iskazan neto gubitak, od 2013.-2015. ponovo neto dobit, a u 2016. godini je iskazan neto gubitak, u razredu djelatnosti taksi služba. Najveći konsolidirani gubitak razdoblja iskazan je u 2012. godini i iznosio je 17,1 milijun kuna, što je gotovo sedam puta više u odnosu na iskazani konsolidirani gubitak razdoblja u 2016. godini (2,5 milijuna kuna). Najveći utjecaj na iskazani gubitak u 2012. godini imala su dva poduzetnika, CAMMEO GRUPA d.o.o. i EKO PRIJEVOZ d.o.o. koji je ukupno iznosio 8,7 milijuna kuna. CAMMEO GRUPA d.o.o. iskazala je najveći ukupan prihod u djelatnosti taksi službe, i to u iznosu od 28,9 milijuna kuna, odnosno 20,9 % prihoda svih poduzetnika djelatnosti taksi službe. Pretežita djelatnost društva Uber Croatia d.o.o. nije taksi služba (49.32), te stoga rezultati toga društva nisu uključeni u rezultate poduzetnika u tom razredu djelatnosti (taksi službe).

Prosječne mjesečne neto plaće su se kretale od najniže 2.044 kuna obračunate u 2010. godini, do najviše 3.037 kuna u 2009. godini. U 2016. godini prosječna mjesečna obračunata plaća iznosila je 2.454 kuna i bila je 52,3 % manja u odnosu na obračunatu plaću zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (5.140 kn).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika taksi službe od 2007 do 2016. godine

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti taksi službe u 2016. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti ostalog kopnenog prijevoza putnika u 2016. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 40 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).               

 
 
PODUZETNICI ZAGREBA, RIJEKE I VELIKE GORICE OSTVARILI NAJVEĆU KONSOLIDIRANU DOBIT U 2016. GODINI

Zagreb, 7. svibnja 2018. - Među prvih 10 gradova po visini ostvarenog ukupnog prihoda poduzetnika u 2016. godini su: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Velika Gorica, Varaždin, Sveta Nedelja, Pula, Zadar i Dubrovnik. Poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu na vrhu su ljestvice među top 10 gradova prema više kriterija: po broju poduzetnika, broju zaposlenih, ostvarenom ukupnom prihodu, dobiti razdoblja i konsolidiranoj dobiti, a poduzetnici Rijeke su prema istim kriterijima pri samom vrhu, drugi ili treći.

Poduzetnici čije je sjedište u Zagrebu ostvarili su najveći ukupan prihod u 2016. godini, u iznosu od 311,9 milijardi kuna, što je 49,3 % ukupnog prihoda svih poduzetnika RH. Prvi poduzetnik u Zagrebu i na razini RH po ukupnim prihodima u 2016. godini je INA d.d. s ostvarenih 15,1 milijardi kuna prihoda, a prema podacima iz GFI-a za 2017. godinu za statističke i druge potrebe, društvo je ostvarilo više od 18,3 milijarde kuna prihoda. Poduzetnici sa sjedištem u Splitu, iako daleko iza poduzetnika Zagreba, na drugom su mjesto prema ostvarenim ukupnim prihodima. U 2016. godini ostvarili su 21,7 milijardi kuna ukupnog prihoda, što je ujedno i 3,4 % ukupnog prihoda svih poduzetnika RH.

Analiza rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području gradova, potvrđuje veliku koncentraciju poduzetnika u 10 gradova po kriteriju najvećeg ostvarenog ukupnog prihoda, koji imaju značajne udjele u broju poduzetnika i zaposlenih kao i ukupnim rezultatima poduzetnika RH prema drugim kriterijima: 54,7 % je njihov udio u broju poduzetnika, 57,2 % u broju zaposlenih, 66,5 % u ukupnim prihodima, 66,7 % u dobiti razdoblja te 66,0 % u gubitku razdoblja. Prema pokazatelju ostvarenog ukupnog prihoda po zaposlenom, među 10 navedenih gradova, najbolji su poduzetnici sa sjedištem u Velikoj Gorici i Svetoj Nedelji, a prema konsolidiranoj dobiti po zaposlenom također su najbolji poduzetnici sa sjedištem u Velikoj Gorici te u Zagrebu.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika sa sjedištem u top 10 gradova po ukupnom prihodu u 2016. godini

Tablica: Rang lista i agregirani rezultati poduzetnika u 2016. godini u top 10 gradova

Vezani članci: Od 100 poduzetnika 84 imaju sjedište u gradovima, a od toga 33 u Zagrebu

Rezultati poduzetnika u 2016. - 31 grad s manje od 100 poduzetnika

Rezultati poduzetnika sa sjedištem u gradovima s 1000 i više poduzetnika u 2016. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

OD 55 GRADOVA I OPĆINA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, NJIH 13 ČINE URBANU AGLOMERACIJU SPLIT

Zagreb, 3. svibnja 2018. - Na području 13 gradova i općina koje obuhvaća Urbana aglomeracija Split, u 2016. godini bilo je 9640 poduzetnika s 59 630 zaposlenih, što je prosječno 6,2 zaposlenih po poduzetniku. U 2016. godini, poduzetnici čije je sjedište na području Urbane aglomeracije Split ostvarili su ukupan prihod u iznosu od 36,0 milijardi kuna, što je povećanje od 6,6 %, u odnosu na 2015. godinu. U 2016. godini poduzetnici čije je sjedište na području Urbane aglomeracije Split, ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 36,0 milijardi kuna, što je povećanje od 6,6 % u odnosu na 2015. godinu te ukupne rashode, u iznosu od 34,8 milijardi kuna, što je povećanje od 6,3 % u odnosu na prethodnu godinu. Njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Splitsko-dalmatinske županije je 83,0 %. Najveći prihod ostvarila su društva TOMMY d.o.o. (2,4 milijarde kuna) i Studenac d.o.o. (1,5 milijardi kuna).
 
Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), prvi su poduzetnici sa sjedištem u Dicmu, s 947,2 tisuće kuna, dok je među poduzetnicima navedene općine po istom kriteriju najbolje društvo s dva zaposlena PRIBOR CENTAR d.o.o., s prosjekom od 4,3 milijuna kuna prihoda po zaposlenom. Produktivnost poduzetnika na razini Urbane aglomeracije Split bila je 603,2 tisuće kuna, što je u usporedbi s preostale tri urbane aglomeracije, najmanji prihod po zaposlenom.
 
Prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika Urbane aglomeracije Split u 2015. godini iznosila je 4.580 kuna, što je 0,4 % više u odnosu na 2015. godinu te 1,6 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja iznosi 4.509 kuna. Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika Sinja (7.225 kuna), a najniža je plaća obračunana zaposlenima kod poduzetnika u Lećevici (3.082 kuna).
 
Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u 2016. godini sa sjedištem u Urbanoj aglomeraciji Split    

Vezani članci: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini

Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Split u 2015. godini 

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

U TRGOVINI NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA LIDL HRVATSKA PRVI PO PRIHODU I DOBITI U 2016. GODINI

 

Zagreb, 30. travnja 2018. – U djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (NKD 47.1) u 2016. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, poslovalo je 3010 poduzetnika kod kojih je bilo 44 809 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 3,5 %. Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2016. godini iznosio je 40,4 milijarde kuna, što je za 6,4 % više nego u 2015. godini. Za isto razdoblje, zabilježeno je i povećanje ukupnih rashoda, i to za 5,9 %. Najveće prihode djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama ostvarilo je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., u iznosu od 4,0 milijarde kuna te time sudjelovalo u ukupnim prihodima skupine djelatnosti s 9,9 %. Društvo PLODINE d.d. ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od  3,9 milijardi kuna u 2016. godini te zauzelo drugo mjesto po navedenom kriteriju. PLODINE d.d. iskazale su pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 76,2 milijuna kuna u promatranoj poslovnoj godini te su zapošljavali 3314 radnika kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.196 kuna.

Poduzetnici u navedenoj djelatnosti iskazali su u 2016. godini pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 433,0 milijuna kuna, što je povećanje za 45,0 %, u odnosu na 2015. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u spomenutoj djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 66,8 %. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iskazao je najbolji rezultat poslovanja u 2016. godini u iznosu od 242,4 milijuna kuna dobiti, a slijede ga TOMMY d.o.o., PLODINE d.d., MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. i STUDENAC d.o.o.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u 2016. godini iznosila je 4.084 kune, što je za 2,3 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 20,5 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna). Promatrano na razini županija, najviše poduzetnika iz djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama ima sjedište u sljedećim županijama: Gradu Zagrebu (687), Splitsko-dalmatinskoj (439), Istarskoj (298) i Primorsko-goranskoj (229).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u trgovini na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u 2016. godini

Prilog: Rezultati poduzetnika u trgovini na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u 2016. godini

Vezani članci: Rezultati poduzetnika u trgovini na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u 2015. godini 

U 2015. godini prihod poduzetnika u trgovini porastao za 9,3 milijarde kuna te iznosi 217,9 milijardi kuna 

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 40 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

POSLOVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA RH U 2016. GODINI

Zagreb, 27. travnja 2018. – Od 40 trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa, njih 35 sastavljaju i u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnose godišnji financijski izvještaj za poduzetnike iz realnog sektora, dok Hrvatska poštanska banka d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), sastavljaju financijski izvještaj za banke. Ukupno 35 društava i dvije pravne osobe (Jadrolinija i Fina) od strateškog i posebnog interesa za RH, koje sastavljaju financijski izvještaj za poduzetnike, u 2016. godini imale su 42 825 zaposlenih. U odnosu na prethodnu godinu smanjile su ukupne prihode za 6,0 %, ukupne rashode za 11,7 %, a povećale dobit razdoblja za 18,1 % i neto dobit za 111,2 % te smanjile gubitak razdoblja za 86,7 %. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u 2016. godini je iznosila 7.237 kuna, što je povećanje od 1,6 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno je kod 12 trgovačkih društava od posebnog interesa za RH, bilo 4.856 zaposleni, što je za 2,2 % ili 107 radnika manje u odnosu na prethodnu godinu. Trgovačka društava od posebnog interesa za RH ostvarila su u 2016. godini ukupne prihode u visini od 3,5 milijardi kuna, što je za 7,6 % manje u odnosu na 2015. godinu te ukupne rashode u iznosu od 3,4 milijarde kuna, što je za 5,3 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Najveće smanjenje ukupnih prihoda, u iznosu od 327,3 milijuna kuna, zabilježeno je kod društva HŽ CARGO d.o.o.

INA d.d. pripada trećoj skupini kao trgovačko društvo od posebnog interesa u kojem RH ima vlasništvo manje od 50 %. INA d.d. je iskazala najveći ukupan prihod među 35 trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH (koji predaju godišnje financijske izvještaje za poduzetnike), u iznosu od 15,1 milijardu kuna (udio od 35,9 % u ukupnom prihodu 35 trgovačkih društava i pravnih osoba), što je 15,1 % manje, u odnosu na prihode ostvarene u 2015. godini.

Cijeli tekst: Poslovanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH u 2016. godini

Prilog: Popis trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u 2016. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Zagreb, 20. travnja 2018. – U Karlovačkoj županiji u 2016. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo je 2027 poduzetnika koji su zapošljavali 16 337 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 4,6 %. Za usporedbu, prije 10 godina, 2007. godine, bilo je 1593 poduzetnika sa 16 479 zaposlenih, što je nešto više nego što je bilo zaposlenih u 2016. godini. Poduzetnici Karlovačke županije, njih 2027, u 2016. godini su ostvarili više od 9 milijardi kuna ukupnih prihoda, 8,2 milijardi kuna ukupnih rashoda, 818,1 milijun kuna dobiti razdoblja i 201,3 milijuna kuna gubitka razdoblja te neto dobit, u iznosu od 616,8 milijuna kuna. Od ukupnog broja poduzetnika na području županije, njih 67,5 %, u 2016. godini poslovalo je s dobiti, dok je 32,5 % poduzetnika zabilježilo gubitak u poslovanju. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća županije u 2016. godini iznosila je 4.779 kuna, što je nominalno 5,1 % više u odnosu na 2015. godinu te je ista za 7 % manja od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika Republike Hrvatske (5.140 kuna).
 
Među gradovima i općinama Karlovačke županije, u 2016. godini poduzetnici sa sjedištem u Karlovcu su na prvom mjestu prema broju poduzetnika (1069), broju zaposlenih (10245), prema ostvarenom ukupnom prihodu (gotovo 6,4 milijarde kuna), prema ostvarenom ukupnom rashodu (5,7 milijardi kuna), dobiti razdoblja (634,2 milijuna kuna), ostvarenoj neto dobiti (582 milijuna kuna), izvozu (1,8 milijardi kuna), uvozu (1 milijarda kuna) te investicijama (227,1 milijun kuna).

HS PRODUKT d.o.o. je najuspješniji poduzetnik prema sva tri promatrana kriterija i ostvario je najveće ukupne prihode, u iznosu od 922 milijuna kuna (10,2 % ukupnih prihoda poduzetnika županije), najveću dobit razdoblja od 377,9 milijuna kuna (46,2% dobiti poduzetnika županije)i najveće prihode od izvoza 819,7 milijuna kuna (35 % izvoza poduzetnika županije). HS PRODUKT d.o.o. dobitnik je Zlatne bilance u 2015. godini u djelatnosti prerađivačka industrija i Zlatne bilance kao sveukupni pobjednik, dok je u 2016. godini bio jedan od četiri nominirana poduzetnika u prerađivačkoj djelatnosti.


Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Karlovačke županije u 2016. godini

Prilog: Rezultati poslovanja poduzetnika Karlovačke županije u 2016. godini

Vezani članci: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini, po županijama

Broj poduzetnika, proračuna i proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija i broj zaposlenih u 2016., po županijama

U 2016. godini najmanja prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzenika Virovitičko-podravske županije 

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Zagreb, 17. travnja 2018. - Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2016. godini,  poslovalo je 1688 poduzetnika koji su zapošljavali 16 301 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 5,9 %. Od ukupnog broja poduzetnika na području županije, njih 72,3 % u 2016. godini poslovalo je s dobiti, dok je 27,7 % poduzetnika zabilježilo gubitak u poslovanju. Promatrana skupina poduzetnika u 2016. godini ostvarila je 10,1 milijardu kuna ukupnih prihoda, 9,6 milijardi kuna ukupnih rashoda, 533,8 milijuna kuna dobiti razdoblja i 113,4 milijuna kuna gubitka razdoblja te neto dobit u iznosu od 420,4 milijuna kuna.

Među gradovima i općinama Koprivničko-križevačke županije, u 2016. godini poduzetnici grada Koprivnice zauzimaju prvo mjesto prema broju poduzetnika (666), broju zaposlenih (8722), prema ostvarenom ukupnom prihodu (5,4 milijarde kuna), dobiti razdoblja (350,0 milijuna kuna) te ostvarenoj neto dobiti (329,4 milijuna kuna). Prema gubitku razdoblja (20,4 milijuna kuna) poduzetnici grada Koprivnice nalaze se na trećem mjestu, iza grada Križevaca (34,5 milijuna kuna) i općine Kalinovac (22,0 milijuna kuna).

Najveći ukupan prihod u 2016. godini ostvarilo je veliko društvo PODRAVKA d.d. sa sjedištem u Koprivnici (2,1 milijarda kuna), dok iza njega slijede velika društva KTC d.d. sa sjedištem u Križevcima (1,3 milijarde kuna) i BELUPO d.d. iz Koprivnice (654,0 milijuna kuna) te CARLSBERG CROATIA d.o.o. (354,0 milijuna kuna) i RADNIK d.d. (310,4 milijuna kuna). Prosječna mjesečna obračunata neto plaća županije u 2016. iznosila je 4.815 kuna, što je nominalno 0,3 % više u odnosu na 2015. godinu te je ista za 6,3 % manja od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika RH (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini

Prilog: Rezultati poduzetnika Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini

Vezani članci: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 35 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U 2016. GODINI NAJMANJA PROSJEČNA MJESEČNA NETO PLAĆA ZAPOSLENIH KOD PODUZETNIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Zagreb, 12. travnja 2018. - Prosječna mjesečna obračunata neto plaća po zaposlenom kod poduzetnika u RH u 2016. godini iznosila je 5.140 kuna, što je nominalno 1,8 % više nego 2015. godine (uslijed smanjenja potrošačkih cijena od 1,1 %, to je realno povećanje od 2,9 %). Promatrano po županijama, visina prosječne mjesečne obračunate neto plaće po radniku razlikovala se od županije do županije. Prosjek plaća viši od 5.000 kuna obračunat je zaposlenima kod poduzetnika u Zagrebačkoj (5.183 kn), Dubrovačko-neretvanskoj (5.233 kn), Istarskoj županiji (5.261 kn) i Gradu Zagrebu (6.000 kn). Prosječne mjesečne neto plaće na razini županija kretale su se u rasponu od najnižih 3.639 kuna u Virovitičko-podravskoj županiji, do 6.000 kuna u Gradu Zagrebu, dakle u omjeru 1:1,65.

Već duži niz godina prosječne plaće u gotovo svim županijama, osim u Gradu Zagrebu i još tri županije, zaostaju za prosjekom RH. Najveće zaostajanje plaća u odnosu na prosjek na razini RH bilo je u Virovitičko-podravskoj županiji 29,2 %, Vukovarsko-srijemskoj županiji 26,4 %, Bjelovarsko-bilogorskoj 26,3 %, Požeško-slavonskoj 24,5 % te u Ličko-senjskoj 21,3 %, a najmanje u Primorsko-goranskoj županiji 2,1 %.

Među poduzetnicima s 10 i više zaposlenih na razini određene županije, a time i na razini RH, najveću prosječnu mjesečnu neto plaću u 2016. godini, obračunao je srednje veliki poduzetnik MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba, čija je pretežita djelatnost NKD 62.01 - Računalno programiranje, i to u iznosu od 49.832 kune. Među poduzetnicima s najvećom prosječnom mjesečnom neto plaćom na razini određene županije, mali poduzetnik SLAVONSKI HRAST d.o.o. iz Virovitičko-podravske županije (NKD 16.10 - Piljenje i blanjanje drva), obračunao je zaposlenima najmanju prosječnu mjesečnu neto plaću, u iznosu od 9.099 kuna.

Cijeli tekst: Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u 2016. godini, po županijama

Prilog: Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u 2016. godini, po županijama

Vezani članci: U području djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, najveća prosječna neto plaća u 2016. godini

Najveće prosječne mjesečne neto plaće u 2016. godini obračunali poduzetnici u državnom i mješovitom vlasništvu

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO OŽUJKA 2018. GODINE, NOVIH 9.720 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK

Zagreb, 11. travnja 2018. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. ožujka 2018. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 738.754 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (330.894), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (181.098), računala (98.313), strojevi (58.952) i stado/stoka (51.522). Drugu skupinu od sveukupno 17.975 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (7.675), udjeli i poslovni udjele (7.248), ukupnost stvari (3.034), dionice (14) i patenti (4).

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.03.2018.

 
 
PODUZETNICI U PODRUČJU POSLOVANJA NEKRETNINAMA U 2016. SMANJILI GUBITAK ZA 52,1 %
Zagreb, 9. travnja 2018. - U 2016. godini u području djelatnosti poslovanja nekretninama bilo je 4938 poduzetnika, kod kojih je bilo 14 366 zaposlenih. Ostvarili su ukupne prihode od 10,7 milijardi kuna, ukupne rashode od 10,8 milijardi kuna, dobit razdoblja od 1,2 milijarde kuna, gubitak razdoblja od 1,5 milijardi kuna te iskazali neto gubitak u iznosu od 283,3 milijuna kuna. Analiza financijskih rezultata u petogodišnjem razdoblju pokazala je da su poduzetnici u području djelatnosti poslovanja nekretninama kroz cijelo razdoblje ostvarivali negativan rezultat. Najveći neto gubitak bio je u 2014. godini i iznosio je gotovo 1,8 milijardi kuna, a najmanji je bio u 2016. godini u iznosu od 283,3 milijuna kuna, što je 52,1 % manje u odnosu na 2015., a 518,8 % manje u odnosu na 2014. godinu.

Najveću dobit razdoblja ostvarilo je Alpe-Adria Poslovodstvo d.o.o. (prije HYPO-LEASING KROATIEN d.o.o.) i ona je iznosila 241,8 milijuna kuna, što je udio od 20,7 % dobiti razdoblja svih poduzetnika područja L. Najveći gubitak razdoblja iskazao je poduzetnik MEJAŠI PRVI d.o.o. u iznosu od 116,1 milijun kuna (8 % gubitka razdoblja područja poslovanja nekretninama). Prvi na listi po ukupnim prihodima je ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. koji je ostvario 3,4 milijarde kuna, što je udio od 31,4 % u prihoda poduzetnika u području poslovanja nekretninama. Najveći broj zaposlenih u 2016. godini bio je u ZAGREBAČKOM HOLDINGU d.o.o., 8081, po čemu je ovo društvo četvrto na rang ljestvici poduzetnika u RH. Smanjenje broja zaposlenih u ZAGREBAČKOM HOLDINGU d.o.o. kroz razdoblje od šest godina, od 2011. (11 685) do 2016. (8081), dijelom je posljedica izdvajanja njegove tri podružnice.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u području poslovanja nekretninama u 2016.

Tablica: Agregirani podaci, rang lista i grafikon - područje djelatnosti poslovanja nekretninama u 2016.

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u području L Poslovanje nekretninama u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 40 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).
 
 

U PEKARSKOJ I SLASTIČARSKOJ INDUSTRIJI MLINAR d.d. PRVI PO PRIHODU, IZVOZU, DOBITI I BROJU ZAPOSLENIH U 2016. GODINI

Zagreb, 5. travnja 2018. - U djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača u 2016. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovao je 850 poduzetnika kod kojih je bilo 15 874 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 7,7 %. Promatrano na razini županija, najviše poduzetnika u pekarskoj industriji je u Gradu Zagrebu (160), Splitsko-dalmatinskoj (113) i Primorsko-goranskoj županiji (68), a najmanje u Ličko-senjskoj županiji (10). Jednako tako najveći prihod ostvarili su poduzetnici u trima navedenim županijama.

Ukupan prihod navedenog skupa poduzetnika ostvaren u 2016. godini iznosio je 4,2 milijarde kuna, što je povećanje za 5,0 % u odnosu na prethodnu, 2015. godinu. U promatranom razdoblju poduzetnici u pekarskoj industriji iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 155,4 milijuna kuna, što je za 14,3 % više u odnosu na 2015. godinu. Među 850 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kruha, peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, prvi po ostvarenom ukupnom prihodu, ostvarenoj dobiti razdoblja i broju zaposlenih je MLINAR d.d. Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 529,0 milijuna kuna, što je udio od 12,6 % u ukupnim prihodima pekarske industrije. PAN PEK d.o.o. je drugi po prihodu i dobiti razdoblja, a na trećem je mjestu po broju zaposlenih (585), iza velikog poduzetnika u mješovitom vlasništvu sa 750 zaposleni, ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u pekarskoj industriji u 2016. godini

Tablica: Agregirani podaci i rang liste poduzetnika u pekarskoj industriji u 2016. godini

Vezani članci: Rezultati poduzetnika u proizvodnji kruha, peciva i slastičarskih proizvoda u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
PODUZETNICI U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI POVEĆALI IZVOZ ZA 20 %

Zagreb, 3. travnja 2018. - Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je u 2016. godini poslovalo 1776 poduzetnika koji su zapošljavali 13 530 radnika, što je u odnosu na 2015. godinu povećanje broja zaposlenih za 2,9 %. Od ukupnoga broja poduzetnika na području županije, njih 73,3 % u 2016. godini poslovalo je s dobiti, dok je 26,7 % poduzetnika zabilježilo gubitak u poslovanju. Promatrana skupina poduzetnika u 2016. godini ostvarila je 6,5 milijardi kuna ukupnih prihoda, od čega je više od milijardu kuna ostvareno od izvoza, 6,4 milijardi kuna ukupnih rashoda, 266,0 milijuna kuna dobiti razdoblja i 141,4 milijuna kuna gubitka razdoblja te neto dobit u iznosu od 124,5 milijuna kuna. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u županiji u 2016. godini iznosila je 3.790 kuna, što je nominalno 2,7 % više u odnosu na 2015. godinu te je ista za 26,3 % manja od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika Hrvatske (5.140 kuna).

U odnosu na druge županije, Bjelovarsko-bilogorska županija je prema kriteriju broja poduzetnika na šesnaestom mjestu, dok se prema broju zaposlenih, ostvarenom ukupnom prihodu i neto dobiti na sedamnaestom mjestu. Prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenom neto dobiti po zaposlenom i prema ekonomičnosti poslovanja zauzima osamnaesto mjesto, a na devetnaestom je mjestu prema produktivnosti rada mjerenoj ukupnim prihodom po zaposlenom.

Među gradovima i općinama Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini poduzetnici Bjelovara su na prvom mjestu prema broju poduzetnika (872), broju zaposlenih (7201), ostvarenom ukupnom prihodu (3,7 milijarde kuna), dobiti razdoblja (149,1 milijuna kuna), gubitku razdoblja (85,5 milijuna kuna) i ostvarenoj neto dobiti (63,6 milijuna kuna). Najveći ukupan prihod u 2016. godini ostvario je veliki poduzetnik PRIMA COMMERCE d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru (362,2 milijun kuna), a slijede ga srednje veliki poduzetnici KRONOSPAN CRO d.o.o. (236,1 milijuna kuna) i INVEST SEDLIĆ d.o.o. (223,0 milijuna kuna) te veliki poduzetnik KOESTLIN d.d. (194,0 milijuna kuna) i srednje veliki poduzetnik ČAZMATRANS PROMET d.o.o. (175,8 milijuna kuna). Najveći izvoznik je INVEST SEDLIĆ d.o.o. iz Bjelovara.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini

Tablica: Tablice i grafikoni - rezultati poduzetnika BBŽ u 2016. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije u 2014. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
S 2,1 MILIJARDI KUNA, UDIO HRVATSKIH ŠUMA D.O.O. U UKUPNIM PRIHODIMA ŠUMARSTVA JE 78 %

Zagreb, 28. ožujka 2018. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u odjeljku djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2016. godini, poslovala su 204 poduzetnika, s 8412 zaposlenih, koji su ostvarili ukupne prihode od 2,7 milijardi kuna, ukupne rashode 2,4 milijarde kuna, dobit razdoblja od 224,4 milijuna kuna, gubitak razdoblja od 7,5 milijuna kuna i neto dobit od 216,8 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 5.985 kuna i bila je 16,4 % viša u odnosu na prosječnu plaću poduzetnika RH (5.140 kuna). Udio HRVATSKIH ŠUMA d.o.o., društva u državnom vlasništvu, u navedenim rezultatima je: 86,8 % u broju zaposlenih, 78,2 % u ukupnim prihodima i 77,9 % u dobiti razdoblja.

Najveći broj poduzetnika u odjeljku djelatnosti šumarstva i sječa drva imao je sjedište u Karlovačkoj županiji (31), Gradu Zagrebu (26) i Sisačko-moslavačkoj (24). Najveće ukupne prihode i neto dobit u odjeljku sječe i šumarstva iskazali su poduzetnici sa sjedištem u županiji Grad Zagreb, i to ukupne prihode u iznosu od 2,2 milijarde kuna i neto dobit u iznosu od 191,9 milijuna kuna, što je očekivano s obzirom da je u Zagrebu sjedište HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. Poduzetnici na razini tri županije iskazali su neto gubitak, najveći je bio u Zadarskoj (69 tisuća kuna) i Varaždinskoj (68 tisuća kuna), a u Dubrovačko-neretvanskoj 19 tisuća kuna. Najmanji broj poduzetnika u odjeljku djelatnosti šumarstvo i sječa drva, imao je sjedište u Međimurskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2016.

Prilog: Rang liste i rezultati poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2016.

Vezani članak: Rezultati poslovanja u djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2015. godini po skupinama i županijama 

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 35 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA KOJI SU U RAZDOBLJU OD 10 GODINA U GUBITKU

Zagreb, 26. ožujka 2018. - Kroz kratku analizu financijskih rezultata prezentirana su kretanja određenih osnovnih financijskih rezultata (ukupan prihod i rashod te konsolidirana dobit) i broj poduzetnika i zaposlenih, kroz razdoblje od 10 godina, tj. od 2007. do 2016. godine. Udio poduzetnika koji su poslovali s dobiti bio je najmanji 2010. godine (57,4 %), a najveći 2007. i 2016. godine (66,9 %), što se odrazilo i na ukupan tj. na konsolidirani financijski rezultat poduzetnika u RH, koji je 2010. godine bio negativan, dok je 2007. iznosio više od 24,8 milijardi kuna, a 2016. godine, 24,0 milijarde kuna, što je najviše u promatranom razdoblju.

Analiza poslovanja poduzetnika kroz razdoblje od 2007. do 2016. godine, pokazala je da je ukupno 1655 poduzetnika iskazalo gubitak kroz cijelo razdoblje od 10 godina, a njihov gubitak razdoblja iznosio je 18,9 milijardi kuna, s tim da su od toga u zadnjoj, 2016. godini iskazali gubitak razdoblja od 1,5 milijardu kuna. Kod 2231 poduzetnika, koji su devet od deset godina poslovali negativno, iskazan je najveći gubitak, čiji zbroj kroz devet godina iznosi ukupno 23,4 milijarde. Kod iste skupine poduzetnika iskazan je i najveći gubitak razdoblja u 2016. godini, u iznosu od 1,9 milijardi kuna.

Ukupan iznos gubitka razdoblja 10 poduzetnika s najvećim gubitkom, koji su kroz cijelo promatrano razdoblje, od 2007. do 2016. godine, imali negativan rezultat, iznosio je gotovo 8 milijardi kuna, što je 3,6 % od iznosa gubitka svih poduzetnika u RH u promatranom razdoblju, koji je ukupno iznosio 221,6 milijardi kuna. Njihov neto gubitak u 2016. godini iznosio je 378,1 milijuna kuna, što čini udio od 9,2 % ukupnom gubitku razdoblja svih poduzetnika u 2016. godini. Veliki poduzetnik iz Zagreba, HEP TOPLINARSTVO d.o.o., iskazao je gubitak u zadnjih 10 godina i na prvom je mjestu po gubitku razdoblja s 1,7 milijardi kuna. Drugi je srednje veliki poduzetnik u privatnom vlasništvu, TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o. iz Zaprešića, s 1,1 milijardu kuna gubitka razdoblja, a treći je još jedan srednje veliki poduzetnik, HOTELI NOVI d.o.o. iz Novog Vinodolskog, s gotovo 1,1 milijardu kuna gubitka razdoblja.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika koji su poslovali s gubitkom kroz 10 godina

Tablica: Rezultati poduzetnika gubitaša kroz 10 godina

Povezani članak: U razdoblju od 2011. do 2016. poduzetnici u RH kontinuirano ostvaruju dobit

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
OD 100 PODUZETNIKA 84 IMAJU SJEDIŠTE U GRADOVIMA, A OD TOGA 33 U ZAGREBU

Zagreb, 20. ožujka 2018. - Od 114 483 poduzetnika u 2016. godini, njih 95 652 imali su sjedište u jednom od 128 gradova. To znači da od 100 poduzetnika 84 ima sjedište u jednom od gradova u RH, a od toga 33 poduzetnika imaju sjedište u Zagrebu. Poduzetnici sa sjedištem u gradovima imaju 739 966 zaposlenih što je 33 725 više u odnosu 2015. godinu. To je udio u broju zaposlenih kod poduzetnika na razini RH od 86,7 %, tj. od 100 zaposlenih njih 87 zaposleno je kod poduzetnika sa sjedištem u gradovima, a od toga njih 38 zaposleno je kod poduzetnika čije je sjedište u Zagrebu. Od 853 110 zaposlenih, njih 324 866 ili 38,1 % zaposleno je kod poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu (obveznici poreza na dobit bez banaka, osiguranja i ostalih financijskih institucija).

Usporedba osnovnih financijskih rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u gradovima, s i bez Zagreba, s rezultatima poduzetnika na razini RH pokazala je da poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu imaju najveći udio u rezultatima poduzetnika RH i dominantnu poziciju u odnosu na poduzetnike sa sjedištem u svim drugim gradovima. Poduzetnici sa sjedištem u gradovima u 2016. godini su ostvarili 565,7 milijardi kuna ukupnih prihoda, što znači da su od 100 milijardi prihoda poduzetnika na razini RH, 89 milijardi kuna prihoda ostvarili poduzetnici sa sjedištem u gradovima, a od toga 40 milijardi kuna ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu. Od 100 milijardi vrijednosti izvoza, 85 milijardi kuna su ostvarili poduzetnici sa sjedištem u gradovima, a od toga su 46 milijardi kuna ostvarili poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu.

Poduzetnici sa sjedištem u gradovima obračunali su prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 5.279 kuna što je 2,7 % više u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću na razini svih poduzetnika RH (5.140 kuna) i 12 % manju prosječnu plaću od zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu (6.000 kn).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika sa sjedištem u gradovima RH u 2016.

Tablica: Rezultati poduzetnika sa sjedištem u gradovima RH u 2016.

Vezani članci: Rezultati poduzetnika u 2016. - 31 grad s manje od 100 poduzetnika

Rezultati poduzetnika sa sjedištem u gradovima s 1000 i više poduzetnika u 2016. godini

Usporedba poslovanja poduzetnika u županijskim središtima u 2016. godini

 
 
S 406 PODUZETNIKA POŽEGA NA 36. MJESTU MEĐU GRADOVIMA I OPĆINAMA U RH

Zagreb, 9. ožujka 2018. - U povodu dana Grada Požege (12. ožujka), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika sa sjedištem u tome gradu. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Požegi, sjedištu Požeško-slavonske županije, u 2016. godini poslovalo je 406 poduzetnika koji su imali 5079 zaposlenih, što je povećanje broja zaposlenih za 1,7 %, u odnosu na prethodnu 2015. godinu. U 2016. godini poduzetnici Požege ostvarili su 2,3 milijarde kuna prihoda. Među poduzetnicima sa sjedištem u Požegi, po kriteriju ostvarenog ukupnog prihoda u 2016. godini, na prvom je mjestu AGRONOM d.o.o., s ostvarenih 356,9 milijuna kuna.

Od ukupnog broja požeških poduzetnika, njih 70,2 % poslovalo je s dobiti te su ostvarili 85,5 milijuna kuna dobiti u 2016. godini. Prema navedenom kriteriju na prvom je mjestu društvo PLAMEN d.o.o., s 368 zaposlenih, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.729 kuna. Društvo PLAMEN d.o.o. na prvom je mjestu po visini ostvarenoga izvoza roba i usluga u vrijednosti od 128,8 milijuna kuna, što je 27,4 % od ostvarenoga izvoza svih poduzetnika sa sjedištem u Požegi. Osim navedenoga društva, po visini ostvarenoga izvoza izdvaja se i COLOR EMAJL d.o.o., s 95,1 milijun kuna vrijednosti izvoza u 2016. godini te SPIN VALIS d.d., s 51,1 milijun kuna.

Poduzetnici sa sjedištem u Požegi na četvrtom su mjestu u 2016. godini među gradovima/općinama Požeško-slavonske županije prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenom (3.905 kuna), što je za 0,6 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih u Požeško-slavonskoj županiji (3.883 kune). Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom kod poduzetnika u RH, iznosila je 5.140 kuna, što je 31,6 % više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika u Požegi.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u Požegi u 2016. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika Požege u 2016. godini i rang liste

Vezani članci: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege u 2015. godini

Poduzetnici u 21 županijskom središtu ostvarili udio od 74 % u neto dobiti i 71 % u ukupnim prihodima poduzetnika RH u 2016. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U URBANOJ AGLOMERACIJI ZAGREB SJEDIŠTE IMA 40 % PODUZETNIKA RH

Zagreb, 8. ožujka 2018. - Prije dvije godine, 8. ožujka, ustrojena je Urbana aglomeracija Zagreb, koja obuhvaća 11 gradova i 19 općina s područja tri županije. Na tom je prostoru u 2016. godini sjedište imalo 45 005 poduzetnika (39,3 % udio u RH), s 375 978 zaposlenih, što je prosječno 8,4 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika u Zagrebu (38 127 ili 84,7 %), a najmanji je broj poduzetnika u Pokupskom (10 ili 0,02 %). Ukupan prihod poduzetnika sa sjedištem u Urbanoj aglomeraciji Zagreb, u 2016. godini je iznosio 358,1 milijardu kuna, što je povećanje od 4,6 % u odnosu na 2015. godinu. Ovom su rezultatu najviše pridonijeli poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu, s 311,9 milijardi kuna što je 87,1 % udjela u ukupnim prihodima Urbane aglomeracije Zagreb te poduzetnici Velike Gorice, s 3,6 % (12,9 milijardi kuna) i Svete Nedjelje s 2,5 % (8,8 milijardi kuna). Najveći su prihod ostvarila društva INA d.d., HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Hrvatski Telekom d.d. i PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Poduzetnici Urbane aglomeracije Zagreb u 2016. godini ostvarili su dobit razdoblja u iznosu od 22,4 milijardi kuna. Najveću dobit ostvarili su poduzetnici: Hrvatska Elektroprivreda d.d., Hrvatski Telekom d.d., HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Autocesta Rijeka Zagreb d.d. i PLIVA HRVATSKA d.o.o. Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), prvi su poduzetnici Stupnika s 1,36 milijuna kuna, drugi poduzetnici općine Rugvica s 1,35 milijuna kuna, a treći su poduzetnici Velike Gorice s 1,26 milijuna kuna. Među poduzetnicima u navedenim općinama i gradu, prema produktivnosti mjerenom prihodom po zaposlenom, najbolji su KMAG d.o.o. iz Stupnika, IMOBILIA TEHNO d.o.o. iz Rugvice i PORSCHE CROATIA d.o.o. iz Velike Gorice.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Velikoj Gorici (6.716 kuna), slijede zaposleni kod poduzetnika u sljedećim gradovima/općinama: Brdovcu (6.243 kuna), Zagrebu (6.000 kuna), Luki (5.827 kuna) i Rugvici (5.704 kuna). Najniža mjesečna prosječna neto plaća poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u općini Orle (2.633 kuna). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2016. godini iznosila je 5.140 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika na području Urbane aglomeracije Zagreb u 2016. godini

Vezani članci: Na području Urbane aglomeracije Zagreb u 2015. godini 38,7 % poduzetnika i 44,9 % zaposlenih kod poduzetnika u RH

Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI TEKSTILNE INDUSTRIJE - PRESJEK 2002.-2009.-2016. GODINA

Zagreb, 5. ožujka 2018. - U povodu međunarodnog dana žena, 8. ožujka, Financijska agencija analizirala je poslovanje poduzetnika u tekstilnoj industriji. Pozicija tekstilne industrije u 2002. godini bila je bitno drugačija u odnosu na 2016. godinu s obzirom na broj zaposlenih u 2002. godini i partnerstvo s europskim i svjetskim tvrtkama. U zadnjih petnaest godina dio poduzetnika u toj djelatnosti prestao je poslovati, a nekada velike tvrtke u međuvremenu su znatno smanjile broj zaposlenih. To pokazuje usporedba broja zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje tekstila u 2016. i 2002. godini, koji je sada manji za 58,8 % ili za 5029 zaposlenih. Analiza poduzetnika u 2016. godini u tekstilnoj industriji prema sjedištu poslovanja, pokazala je najveću koncentraciju tekstilaca na području Grada Zagreba (75), a prema ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika u tekstilnoj industriji u 2016. godini, tekstilci Krapinsko-zagorske županije su vodeći s 577,4 milijuna kuna, što je 37 % ostvarenih prihoda cijele tekstilne industrije.

U petnaestogodišnjem razdoblju poduzetnici tekstilne industrije devet su godina poslovali pozitivno (2004.-2007., 2011. i 2013.- 2016.), a u šest godina ostvarili su neto gubitak (2002., 2003., 2008.-2010. i u 2012.). Najveći neto gubitak iskazan je u 2002. godini u iznosu od 124,2 milijuna kuna, a najveći gubitaš bio je PAZINKA d.d. u stečaju (60,2 milijuna kuna što je 48,5 % od ukupnog gubitka razdoblja). Najbolji financijski rezultat tekstilna industrija ostvarila je u 2015. godini, 119,3 milijuna kuna, s tim da je najveću dobit razdoblja te godine ostvarila Pamučna industrija Duga Resa d.d., u iznosu od 57,3 milijuna kuna. Iste je godine, 11. prosinca, društvo prestalo postojati (Trgovački sud u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu brisala je društvo).

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u tekstilnoj industriji u 2016. godini, iznosila je 3.675 kuna i bila je za 1.544 kune ili 72,5 % veća u odnosu na plaću obračunatu u 2002. godini (2.131 kuna), ali i 28,5 % manja u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću poduzetnika RH u 2016. godini (5.140 kuna). Za usporedbu, prosječna mjesečna plaća zaposlenih kod poduzetnika u 2002. godini iznosila je 3.219 kuna i u 2016. je bila veća za 59,7 %, iz čega je vidno da je prosječna plaća u tekstilnoj industriji i dalje niska, ali je brže rasla u odnosu na prosječnu plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini RH.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u tekstilnoj industriji - presjek 2002.-2009.-2016.

Tablica: Rang liste i podaci o poduzetnicima u proizvodnji tekstila_presjek 2002_2009_2016.

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti tekstilne industrije, presjek 2005.-2010.-2015.

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 35 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

U DEVET GODINA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE DOBIT PORASLA S 215,5 MILIJUNA NA 2,9 MILIJARDI KUNA

Zagreb, 2. ožujka 2018. – U povodu Svjetskog dana očuvanja energije (5. ožujka), Financijska agencija analizirala je poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije kroz razdoblje od 2008. do 2016. godine. Analiza je pokazala da se broj poduzetnika u ovoj skupini povećao za gotovo osam puta, s 89, koliko ih je bilo 2008., na 700, koliko je poduzetnika u toj skupini djelatnosti poslovalo 2016. godine. Iako se broj poduzetnika višestruko povećao, broj zaposlenih smanjen je s 13 465, koliko ih je bilo 2008. godine, na 11 698, koliko je bilo zaposlenih u 2016. godini. Razlog tome jest smanjenje broja zaposlenih u društvu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., s 9271, koliko ih je bilo 2008. godine, na 7504 zaposlena u 2016. godini, što je 1767 zaposlenih manje. S druge strane, riječ je uglavnom o novim tvrtkama bez zaposlenih, njih 470, ili s malim brojem zaposlenih i to 113 s jednim zaposlenim i 39 s dva zaposlena.

Ukupan prihod rastao je s 21,1 milijardu kuna, koliko je iznosio 2008. godine, na 26,2 milijarde kuna, koliko je iznosio 2016. godine, što je rast prihoda od 5,1 milijardu kuna. Kroz promatrano razdoblje rashodi su također rasli, ali u bitno manjem iznosu, s 20,8 milijardi kuna, na 22,7 milijardi kuna te je neto dobit s 215,5 milijuna kuna, koliko je iznosila 2008. godine, u 2016. godini porasla na 2,9 milijardi kuna. Iako je restrukturiranje elektroenergetskog sektora u Hrvatskoj započelo 2001. godine, formalna liberalizacija započela je 2008. godine kada je došlo do usklađenja domaćih zakona sa stečevinom Europske unije. U promatranom razdoblju na tržištu električne energije pojavilo se nekoliko novih konkurenata, od koji je većina osnovana nakon 2010. godine: HSE Adria d.o.o., HEP ELEKTRA d.o.o., RWE ENERGIJA d.o.o., PROENERGY d.o.o., ENERGIA NATURALIS d.o.o., ENEL TRADE d.o.o. i AXPO TRGOVINA d.o.o.
 
Prosječna mjesečna neto plaća porasla je sa 6.386 kuna, koliko je iznosila u 2008. godini, na 7.508 kuna, koliko je iznosila u 2016. godini. To je rast plaće od 17,6 %. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, u 2016. godini iznosila je 5.140 kuna. Najveća prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje električne energije obračunata je 2014. godine, kada je iznosila 7.876 kuna.
 
Cijeli tekst: U devet godina u proizvodnji električne energije dobit porasla s 215,5 milijuna na 2,9 milijardi kuna

Prilog: Rezultati poduzetnika u proizvodnji električne energije od 2008. do 2016.

Vezani članak: Rezultati poduzetnika u djelatnosti proizvodnje električne energije od 2008. do 2015. 

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

NAKON ŠEST GODINA U PODRUČJU DJELATNOSTI RUDARSTVA I VAĐENJA 40 % ZAPOSLENIH MANJE

Zagreb, 27. veljače 2018. - U povodu Svjetskog dana rudara, 28. veljače, Financijska agencija analizirala je poslovanje poduzetnika u području djelatnosti rudarstva i vađenja, kroz razdoblje od sedam godina, od 2010. do 2016. godine. Prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja, u području djelatnosti rudarstva i vađenja, broj poduzetnika u 2016. godini smanjio se za njih 36 (14 %) u odnosu na početnu promatranu godinu. Trend smanjenja broja poduzetnika slijedi i smanjenje broja zaposlenih te ih je u 2016. godini u ovom području djelatnosti manje za 2430 ili 40,0 %.

Najveći ukupni prihod, u iznosu od 5,5 milijardi kuna iskazan je u 2014. godini, a ukupni rashod u 2010. godini u iznosu od 5,6 milijardi kuna. Ukupni prihod ostvaren u 2016. godini manji je za 2,0 milijarde kuna odnosno za 40,5 % u odnosu na početnu promatranu godinu. Među poduzetnicima u ovom području djelatnosti, najveći ukupan prihod u 2016. godini ostvario je STSI d.o.o. U 2016. godini u području djelatnosti rudarstva i vađenja, PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. iz Zagreba je bio najuspješniji poduzetnik, koji je iskazao najveću dobit razdoblja. Srednje veliki poduzetnik, KAMING d.d. iz Ljubešćice, jedini je među najboljim poduzetnicima po dobiti razdoblja u 2010. i u 2016. godini, koji je u promatranom razdoblju ostvario rast dobiti od 147,4 %.

Analiza broja zaposlenih u djelatnosti rudarstva i vađenja pokazala je da postoji trend smanjivanja broja zaposlenih u razdoblju od 2010. do 2016. godine. Najviše je zaposlenih bilo 2010. godine (6073), dok je u 2016. godini bilo najmanje zaposlenih (3643), što je smanjenje od 40 % u odnosu na početnu promatranu godinu. Među poduzetnicima u području djelatnosti rudarstva i vađenja, u promatranom razdoblju najveći pad broja zaposlenih dogodio se kod poduzetnika CROSCO d.o.o., koji je njihov broj smanjio za 864. Na drugom je mjestu poduzetnik STSI d.o.o., koji je smanjio broj zaposlenih za 573.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti B-Rudarstvo i vađenje, 2010.-2016.

Prilog: Rezultati i rang liste poduzetnika u području B - Rudarstvo i vađenje, 2010.-2016.

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti B - rudarstvo i vađenje

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).
            

 
 
U RAZDOBLJU OD 2001. DO 2016. GODINE NAJVEĆI RAST ZAPOSLENIH KOD PODUZETNIKA U GRADU ZAGREBU

Zagreb, 23. veljače 2018. - Kroz razdoblje od 2001. do 2016. godine broj zaposlenih kod poduzetnika povećan je za 125 877 (17,3 %), sa 727 233 (2001.) na 853 110 (2016.) zaposlenih. Najviše zaposlenih kod poduzetnika bilo je 2008. godine, 933.625. U promatranom je razdoblju povećan broj zaposlenih kod poduzetnika  u 14 županija. Nominalno, najveći je rast bio kod poduzetnika sa sjedištem u Gradu Zagrebu (42 009), Zagrebačkoj (21 152) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (16 580). U navedene tri županije broj radno sposobnih stanovnika veći je u 2016. godini u odnosu na 2001. godinu. Izraženo u postotku, broj zaposlenih najviše je porastao kod poduzetnika Zagrebačke (72 %), Zadarske (50 %) i Međimurske županije (37 %). Od tri navedene županije broj radno sposobnih u 2016. godini manji je u odnosu na 2001. godinu jedino u Međimurskoj županiji.

Rangiranje županija prema broju zaposlenih kod poduzetnika 2001., 2011. i 2016. godine pokazalo je da kod tri prvorangirane županije, Gradu Zagrebu (1. mjesto), Splitsko-dalmatinskoj (2. mjesto) i Primorsko-goranskoj županiji (3. mjesto), nije bilo promjena. Najveće promjene u rangu županija po broju zaposlenih kod poduzetnika, dogodile su se kod Sisačko-moslavačke županije koja je 2011. godine bila na 9. mjestu po broju zaposlenih kod poduzetnika, 2011. godine na 11. mjestu, a 2016. godine na 16. mjestu. Kroz promatrano razdoblje Sisačko-moslavačka županija je izgubila 7552 radno sposobna stanovnika, a broj zaposlenih kod poduzetnika manji je za 1378 (8 %). Najveći broj zaposlenih u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini bio je u PETROKEMIJI iz Kutine, 1652 zaposlena, dok je 2011. godine bilo 2355, a 2001. godine 2908 zaposlenih.

Najveći pozitivan skok na rang listi dogodio se u Zadarskoj županiji u kojoj je 2001. godine bio 14 461 zaposleni kod poduzetnika, što je tu županiju svrstalo na 15. mjesto. Taj je broj 2011. godine porastao za 40 % tj. na 20 271 zaposlenog, što je Zadarsku županiju svrstalo na 9. mjesto, na kojem je bila i u 2016. godini s 21 644 zaposlena (porast od 50 % u odnosu na stanje od 2001. godine). Poduzetnici s najviše zaposlenih u Zadarskoj županiji u 2016. godini su BAKMAZ, SONIK i TURISTHOTEL.

Cijeli tekst: Usporedba broja zaposlenih kod poduzetnika na razini županija 2001., 2011. i 2016. godine

Vezani članak: Broj poduzetnika, proračuna i proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija i broj zaposlenih u 2016. godini

Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini po županijama

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
BROJ PODUZETNIKA, PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA TE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I BROJ ZAPOSLENIH U 2016. GODINI

Zagreb, 20. veljače 2018. - Najveći broj poduzetnika i zaposlenih u 2016. godini bio je u Gradu Zagrebu (38 127 poduzetnika i 324 866 zaposlenih), ali je prema udjelu u ukupnom broju zaposlenih svih skupina (poduzetnici, proračun i proračunski korisnici i neprofitne organizacije) Grad Zagreb na predzadnjem, 20. mjestu s udjelom od 61,7 %, što je očekivano jer najviše proračunskih korisnika ima sjedište u Zagrebu. Najmanji broj poduzetnika i zaposlenih bio je u Ličko-senjskoj županiji (765 poduzetnika i 4150 zaposlenih), što je na razini te županije udio od 51,8 %, dok je udio broja zaposlenih kod proračuna i proračunskih korisnika najveći u Ličko-senjskoj županiji (46,1 %), a razlog tome je što proračunski korisnik, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ima 911 zaposlenih i sudjeluje u ukupnom broju zaposlenih kod proračunskih korisnika županije s udjelom od 24,8 %.

Najveći je udio zaposlenih kod poduzetnika u Međimurskoj županiji (86,3 %), na drugom je mjestu Zagrebačka županija (84,9 %), a na trećem Varaždinska županija (82,3 %). Prema prosječnom broju zaposlenih kod poduzetnika prva je Varaždinska županija s 11,6 zaposlenih po poduzetniku, a druga je Požeško-slavonska županija s 10,1 zaposlenih po poduzetniku. Najmanji broj zaposlenih po poduzetniku u 2016. godini bio je u Istarskoj (4,8) i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (5,2).

U županiji Grad Zagreb u 2016. godini bilo je 565 proračunskih korisnika sa 192 743 zaposlena, što je 341,1 zaposleni po proračunskom korisniku. Na drugom mjestu je Primorsko-goranska županija s 251 proračunskim korisnikom i 15 859 zaposlenih, što su 63,2 zaposlena po proračunskom korisniku. Najveći broj neprofitnih organizacija imalo je sjedište u Gradu Zagrebu, njih 5438 koji su zapošljavali 8508 radnika, a na drugom mjestu je Splitsko-dalmatinska županija sa 2066 neprofitnih organizacija i 2376 zaposlenih. Najveći je udjel broja zaposlenih kod neprofitnih organizacija u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (2,9 %).

Cijeli tekst: Broj poduzetnika, proračuna i proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija i broj zaposlenih u 2016.

Prilog: Broj poduzetnika, proračuna i proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija i broj zaposlenih u 2016.

 
 
USPOREDBA REZULTATA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U JEDNOM OD 63 GRADA ILI OPĆINE S NAJVEĆIM INDEKSOM RAZVIJENOSTI

Zagreb, 15. veljače 2018. – Od 556 gradova i općina njih 63 svrstano je u VIII. razvojnu skupinu teritorijalnih jedinica prema vrijednosti indeksa razvijenosti, od čega su 34 grada i 29 općina. Udio poduzetnika čije je sjedište u jednom od 63 grada/općine u ukupnim rezultatima poduzetnika RH u 2016. godini je sljedeći: 67,0 % u broju poduzetnika, 66,5 % u broju zaposlenih, 74,3 % u ukupnim prihodima i 77,1 % u ostvarenoj dobiti razdoblja. Ako se iz rezultata 63 grada/općine izuzmu rezultati poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu, udio je znatno manji, i to: 33,7 % u broju poduzetnika, 28,5 % u broju zaposlenih, 25,0 % u ukupnom prihodu te 25,3 % u dobiti razdoblja, ali je još uvijek veliki s obzirom na to da je riječ o 62 grada/općine od njih 556.
 
Među TOP 25 gradova/općina u VIII. skupini prema vrijednosti indeksa razvijenosti, 10 je gradova, od kojih su dva županijska središta, Dubrovnik i Zagreb, i 15 općina, među kojima je i Kostrena, koja ima najveći indeks razvijenosti u RH (117,84). U 2016. godini u Kostreni je sjedište imalo 137 poduzetnika sa 537 zaposlenih. Na drugom je mjestu prema indeksu razvijenosti Medulin (116,88), s 480 poduzetnika i 754 zaposlena, koji su u 2016. godini ostvarili 456,4 milijuna kuna prihoda i 15,0 milijuna dobiti. Prema kriteriju indeksa razvijenosti na trećem je mjestu Zagreb (116,56), a na četvrtom Dubrovnik, s 2006 poduzetnika i 11 021 zaposlenih, s ostvarenim prihodom od 6,4 milijarde kuna.
 
Analiza rezultata poduzetnika sa sjedištem u jednom od 25 gradova i općina s najvećim indeksom razvijenosti, pokazala je da su prema prihodu po zaposlenom najbolji rezultat ostvarili poduzetnici sa sjedištem u Svetoj Nedelji, u iznosu od 1,2 milijuna kuna, a navedenom rezultatu najviše je pridonio veliki poduzetnik MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Prema neto dobiti po zaposlenom, najbolji rezultat iskazali su poduzetnici sa sjedištem u Rovinju, u čemu prednjače ADRIS GRUPA d.d., SOL MELIA HRVATSKA d.o.o. i ADRIATIC WAVE d.o.o. Prema broju zaposlenih kod poduzetnika, na trećem su mjestu, iza Zagreba i Dubrovnika, poduzetnici sa sjedištem u Poreču, a među njima najviše zaposlenih ima Valamar Riviera d.d. Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u Rovinju (7.025 kuna), a najniža kod poduzetnika u Kostreni (3.820 kuna).

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poduzetnika sa sjedištem u gradovima i općinama s najvećim indeksom razvijenosti

Vezani članak: Usporedba rezultata poduzetnika u 2015. godini, sa sjedištem u jednom od 26 gradova i općina s najvećim indeksom razvijenosti

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U GODINU DANA PROIZVOĐAČI PARFEMA GUBITAK PRETVORILI U 15,6 MILIJUNA KUNA DOBITI

Zagreb, 13. veljače 2018. - U 2016. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti proizvodnje parfema i toaletno kozmetičkih preparata, poslovalo je 77 poduzetnika s 568 zaposlenih. Od ukupnog broja poduzetnika, njih 58 ili 75,3 % poslovalo je s dobitkom, a 24,7 % ili 19 s gubitkom. Najveći ukupan prihod poduzetnika ovog razreda djelatnosti ostvaren je u 2016. godini i iznosio je 306,4 milijuna kuna, što je za gotovo 31 % više nego u 2010. godini. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje parfema i toaletno kozmetičkih preparata, u 2016. godini iznosila je 5.332 kune, što je najveći iznos mjesečne obračunate neto plaće u promatranom razdoblju (2010.-2016.) i za 3,7 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

Usporedba rezultata dvaju najvećih konkurenata u proizvodnji parfema i toaletno kozmetičkih preparata, tvrtki NEVA d.o.o. i LUSH manufaktura d.o.o., kroz razdoblje od 2010. do 2016. godine, pokazala je da je tvrtka NEVA d.o.o. smanjila broj zaposlenih, s 91 na 74, dok je LUSH manufaktura d.o.o. povećala broj zaposlenih sa 6 na 179. Ukupni prihodi tvrtke NEVA d.o.o. u 2016. su godini manji u odnosu na 2010. za 77,1 milijun kuna, dok je njezin konkurent, LUSH manufaktura d.o.o., povećao prihode s 2 na 105,8 milijuna kuna. Neto dobit tvrtke NEVA d.o.o. smanjila se sa 46,5 milijuna, koliko je ostvarila 2010. godine na 1,56 milijuna kuna u 2010. godini, dok je LUSH manufaktura d.o.o. u istom razdoblju povećala dobit sa 51 tisuću kuna, na blizu 8 milijuna kuna. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih u 2016. godini, u tvrtki NEVA d.o.o. iznosila je 7.916 kuna, a u tvrtki LUSH manufaktura d.o.o., 6.047 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti 20.42, 2010.-2016. godina

Prilog: Rezultati poduzetnika u djelatnosti 20.42, 2010.-2016. godina

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje parfema 2010.-2015.

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI EMITIRANJA RADIJSKOG PROGRAMA U 2016. GODINI

Zagreb, 9. veljače 2018. - Povodom Svjetskog dana radija, koji se obilježava 13. veljače, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa (NKD 60.10), u 2016. godini poslovala su 163 poduzetnika, koji su ukupno imali 839 zaposlenih, što je rast od 4,1 % u odnosu na 2015. godinu. Navedena skupina poduzetnika u promatranom je razdoblju ostvarila ukupan prihod u iznosu od 245,1 milijun kuna te ukupne rashode od 235,5 milijuna kuna. Ostvarena je dobit razdoblja od 12,5 milijuna kuna i 6,2 milijuna kuna gubitka razdoblja te je neto dobit iznosila 6,3 milijuna kuna.

Najviše poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa ima sjedište u Gradu Zagrebu (39), a po njihovoj brojnosti slijedi Splitsko-dalmatinska županija (13). U Zagrebačkoj, Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj i Istarskoj županiji sjedište je imalo po devet poduzetnika, a najmanje poduzetnika u djelatnost emitiranja radijskog programa je u Požeško-slavonskoj županiji (dva). Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u promatranoj djelatnosti u 2016. godini iznosila je 4.504 kuna, što je za 3,9 % više nego u 2015. godini te za 12,4% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

U djelatnosti emitiranja radijskog programa najveći ukupni prihod u 2016. godini ostvario je mali poduzetnik OBITELJSKI RADIO d.o.o., gotovo 28,0 milijuna kuna, što je udio od 11,4 % u ukupnim prihodima svih poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa. U 2016. godini društvo je na trećem mjestu rang ljestvice po ostvarenoj neto dobiti s 1,3 milijuna kuna (u 2015. godini ostvarilo je neto dobit od 633,1 tisuće kuna). Na prvom mjestu po ostvarenoj neto dobiti u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2016. godini je mali poduzetnik OTVORENI RADIO d.o.o. s 2,2 milijuna kuna. Ukupni prihod društva iznosio je 19,6 milijuna kuna, što je udio od 8,0 % u ukupnim prihodima poduzetnika u razredu djelatnosti NKD 60.10. Društvo je zapošljavalo 18 radnika te im obračunalo prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 5.397 kuna. Najveći broj zaposlenih u 2016. godini imao je mikro poduzetnik MEDIA CONNECTIONS d.o.o. iz Zagreba, s 20 radnika (prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.619 kuna), koje je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 3,1 milijun kuna te neto dobiti od 5.000 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2016.

Prilog: Rezultati poduzetnika u djelatnosti NKD 60.1 u 2016.

Vezani članci: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2015. godini

Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2014. godini

Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2013. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).
 
 

REZULTATI PODUZETNIKA IZ OBRAĐENIH KONSOLIDIRANIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Zagreb, 8. veljače 2018. - Na temelju podataka iz obrađenih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu, kod 540 poduzetnika, obveznika konsolidacije, bilo je 247 689 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 1,9 %. Ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 223,5 milijardi kuna (povećanje od 2,2 %) i ukupne rashode od gotovo 214 milijardi kuna (povećanje od 1,2 %). Obveznici konsolidacije, matična društva i društva u grupi, u 2016. godini su ostvarili pozitivan konsolidirani financijski rezultat (više od 7 milijardi kuna), što predstavlja povećanje od 16,1% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja obveznika konsolidacije, njih 420 ili 77,8 % poslovalo je s dobiti, a 120 ili 22,2 % iskazalo je gubitak. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih iznosila je 6.815 kuna, što je za 1,1 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 32,6 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod svih poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja, najveću dobit razdoblja ostvario je HEP d.d. (matično društvo i društva u grupi), i to u iznosu više od 2 milijarde kuna, što je 18,6 % ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih poduzetnika koji su predali konsolidirani financijski izvještaj. Na drugom je mjestu HRVATSKI TELEKOM d.d. (matično društvo i društva u grupi), s gotovo 928 milijuna kuna, što je 8,4 % od ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih predanih konsolidiranih izvještaja (540). Najveći gubitak razdoblja iskazao je TISAK d.d. (matično društvo i društva u grupi), i to nešto više od 388 milijuna kuna, što je 9,8 % ukupnog gubitka razdoblja svih predanih konsolidiranih izvještaja. Na drugom je mjestu VIADUKT GRUPA, s iskazanih 362,9 milijuna kuna gubitka razdoblja što je 9,2 % ukupnog gubitka razdoblja svih predanih konsolidiranih izvještaja.

Analiza podataka iz konsolidiranih izvještaja po djelatnostima, pokazala je da su poduzetnici iz djelatnosti opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ostvarili najveću dobit razdoblja u iznosu od 2,3 milijuna kuna (udjel od 20,7 % u dobiti razdoblja svih predanih konsolidiranih izvještaja), a na drugom su mjestu poduzetnici prerađivačke industrije s dobiti u iznosu od 2,2 milijuna kuna (udjel od 19,9 %). Poduzetnici mješovitog sektora obračunali su najveću prosječnu mjesečnu plaću (7.166 kuna) koja je bila za 5 % viša od plaće koju su obračunali poduzetnici u državnom, a za 7,5% viša od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika u privatnom sektoru vlasništva u RH u 2016. godini.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika obveznika konsolidacije u 2016. godini

Tablica: Rezultati obveznika konsolidacije prema financijskim izvještajima u 2016.

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika, obveznika konsolidacije, prema podacima iz financijskih izvještaja za 2015. godinu

 
 
NAJVEĆE PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE U 2016. GODINI OBRAČUNALI PODUZETNICI U DRŽAVNOM I MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU

Zagreb, 6. veljače 2018. - Prosječna mjesečna neto plaća u 2016. godini na razini svih poduzetnika RH iznosila je 5.140 kuna, što je nominalno 1,8 % više u odnosu na 2015. godinu. Zaposlenima kod 965 poduzetnika u državnom vlasništvu, u 2016. godini obračunata je najveća prosječna mjesečna neto plaća, u iznosu od 6.470 kuna, što je za 25,9 % više od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod svih poduzetnika RH (5.140 kuna). Među poduzetnicima s 10 i više zaposlenih, poduzetnik u državnom vlasništvu s najvećom prosječnom mjesečnom neto plaćom zaposlenih u 2016. godini je HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. iz Velike Gorice, koje posluje u uslužnoj djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom. Obračunata prosječna mjesečna neto plaća za 715 zaposlenih iznosila je 23.654 kune.

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u mješovitom vlasništvu u 2016. godini iznosila je 6.412 kuna, što je za 0,7 % manje u odnosu na 2015. godinu te 24,7 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH. Zaposlenima kod poduzetnika u privatnom vlasništvu, obračunata je prosječna mjesečna neto plaća 5,8 % niža od prosjeka zaposlenih kod poduzetnika na razini RH i iznosila je 4.840 kuna. Poduzetnici u sektoru zadružnog vlasništva obračunali su najmanju prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 3.693 kune. Navedena plaća je za 2,1 % manja nego u 2015. godini te za 28,2 % manja od prosječne mjesečne neto plaće ukupnog gospodarstva RH.

Promatrano prema veličini poduzetnika, najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod velikih poduzetnika. Navedena plaća u 2016. godini iznosila je 6.540 kuna, što je za 2,6 % više u odnosu na 2015. godinu te 27,2 % više od prosjeka svih poduzetnika na razini RH. U ovoj skupini poduzetnika, društvo ADRIS GRUPA d.d. obračunalo je najveću prosječnu neto plaću u iznosu od 34.855 kuna, a slijedi ga društvo ROCHE d.o.o. s plaćom od 26.139 kuna

Cijeli tekst: Prosječne mjesečne neto plaće u 2016. godini prema vlasništvu i veličini poduzetnika 

Tablica: Prosječne mjesečne neto plaće prema vlasništvu i veličini poduzetnika u 2016. godini 

Vezani članci: Prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika po područjima djelatnosti u 2016.

Najveće prosječne mjesečne plaće kod poduzetnika u državnom i mješovitom vlasništvu u 2014.

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U RAZDOBLJU OD DEVET GODINA PODUZETNICI U DUBROVNIKU OSTVARILI NAJVEĆI PRIHOD 2008. GODINE

Zagreb, 30. siječnja 2018. - Povodom Dana grada Dubrovnika, koji će biti obilježen 1046 festom sv. Vlaha, Financijska agencija izradila je kratku analizu poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku, u razdoblju od 2008. godine, kada je kulminirala gospodarska kriza u Hrvatskoj, do 2016. godine. U navedenom razdoblju broj poduzetnika u Dubrovniku povećao se sa 1622 (2008. god.) na 2006 (2016. god.), što je rast od 23,7 %. Broj zaposlenih porastao je na 11 021 (2016. god.), što je rast od 5,0 % u odnosu na 2008. godinu. Prihodi koje su ostvarili poduzetnici sa sjedištem u Dubrovniku kroz promatrano razdoblje bili su najviši 2008. godine i iznosili su 6,4 milijarde kuna, najveća neto dobit ostvarena je također u 2008. godini, u iznosu od 404 milijuna kuna, a najveći neto gubitak iskazan je u 2014. godini, u iznosu od 601,3 milijuna kuna. Iako je u 2016. godini ostvaren pozitivan financijski rezultat, neto dobit je manja za 69,7 % u odnosu na 2008. godinu. Najveći ostvareni ukupni prihodi poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku u 2008. godini, rezultat je ponajviše ukupnog prihoda društva Atlantska plovidba d.d., koje je u 2008. godini ostvarilo prihod u iznosu od 1,36 milijardi kuna, dok je u 2016. godini njihov prihod iznosio 355 milijuna kuna.

U nastavku teksta slijedi usporedba rezultata poduzetnika, pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit, sa sjedištem u Dubrovniku u 2016. godini. Riječ je o 2006 poduzetnika koji su sastavili i u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu. Kod navedenog broja poduzetnika bilo je 11 021 zaposlenih, što je rast od 4,7 % u odnosu na broj zaposlenih kod tih poduzetnika u 2015. godini. Ukupan prihod ostvaren u 2016. godini iznosio je nešto manje od 6,4 milijarde kuna, što je povećanje od 8,9 % u odnosu na 2015. godinu, a ukupan rashod iznosio je 6,2 milijardi kuna, što je za 7,8 % više u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Očekivano, s obzirom da je Dubrovnik jedna od najuspješnijih turističkih destinacija, najveće je prihode iskazalo 339 poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, među kojima je najveći prihod ostvario veliki poduzetnik u privatnom vlasništvu JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., sa 770 zaposlenih koji su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 452,9 milijuna kuna. U 2016. godini poduzetnici sa sjedištem na području Dubrovnika iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (149,8 milijuna kuna). Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku, u 2016. godini iznosila je 5.673 kn i viša je za 8,4 % u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije (5.233 kn) i za 10,4 % od prosjeka na razini RH (5.140 kn).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku, 2008.-2016.

Vezani članci: Poduzetnici sa sjedištem u Dubrovniku 2015. godinu zaključili s dobiti od 39 milijuna kuna u odnosu na 2014. godinu kada je iskazan gubitak

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

HRVATSKA LUTRIJA U RAZDOBLJU OD 2001. DO 2016. GODINE UDVOSTRUČILA PRIHODE

Zagreb, 24. siječnja 2018. - Prema podacima prikupljenim u Registru godišnjih financijskih izvještaja, u razdoblju od 16 godina najmanji broj pravnih i fizičkih osobe (obrta), obveznika poreza na dobit, u djelatnosti kockanja i klađenja bio je u 2016. godini (68), a najveći u 2008. godini (99). Najviše zaposlenih u ovoj djelatnosti bilo je 2008. godine (7.664), što je gotovo četiri puta više u odnosu na broj zaposlenih 2001. godine (1.941 zaposlenih). U 2016. godini ostvareno je nešto manje od 2,7 milijarde kuna ukupnog prihoda, što je najveći ostvareni ukupan prihod u proteklih 16 godina (301,6 % više u odnosu na najmanji iznos ostvarenog prihoda u 2001. godini).

Najveća neto dobit u promatranom razdoblju ostvarena je 2014. godine (398,6 milijuna kuna), dok je u 2004. godini bila najmanja i iznosila je 62,2 milijuna kuna. Pozitivnim rezultatima poslovanja u 2016. godini najviše je doprinio veliki poduzetnik iz Zagreba, SUPER SPORT d.o.o., koji je ostvario najveću dobit razdoblja, u iznosu od 169,1 milijun kuna. Negativan financijski rezultat iskazan je u 2009. i 2010. godini. Najveći gubitak u navedenim godinama iskazan je kod poduzetnika FORTUNA SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. (28,2 milijuna kuna u 2009. i nešto manje od 34 milijuna kuna u 2010. godini), a jednako tako ova kladionica ostvaruje gubitak razdoblja zadnje tri godine, s tim da je u 2016. godini on iznosio 34 milijuna kuna. Najviše je zaposlenih u HRVATSKOJ LUTRIJI d.o.o., 1.237 od ukupno 6.060 (udio u djelatnosti kockanja i klađenja 20,4 %), a jednako tako ova je tvrtka ostvarila i najveći prihod u 2016. godini, u iznosu od 500,8 milijuna kuna, što je dvostruko više u odnosu na prihod ostvaren 2001. godine (241,8 milijuna kuna).

Najmanja prosječna mjesečna neto plaća obračunata je 2001. godine, kada je iznosila 3.096 kuna. Najviša prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost kockanje i klađenje, obračunata je u 2016. godini i iznosila je 4.640 kuna, što je 49,9 % više u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu u 2001. godini te 9,7 % manje u odnosu na prosječnu plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti kockanja i klađenja, 2001. - 2016.

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti kockanje i klađenje od 2001.-2016. 

Vezani članci: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti kockanja i kladenja u 2014. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

UDIO 800 DIONIČKIH DRUŠTAVA U UKUPNOM PRIHODU PODUZETNIKA 18,7 %, A U DOBITI RAZDOBLJA 21 %

Zagreb, 16. siječnja 2018. - Analiza podataka iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, prema organizacijskim oblicima pravnih i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobit, pokazala je da je od 114 483 obveznika, njih 87 786 ili 76,7 % organizirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), organizirano je 17 215 obveznika ili 15,0 %, a ostali obveznici poreza na dobit (obrtnici, samostalna zanimanja, OPG-i ...), njih 5662, čine 4,9 % ukupnog broja obveznika. Preostali oblici organiziranja (dionička društva, ustanove, zadruge ...), imaju udio od 3,4 % u ukupnom broju obveznika, pravnih i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobit.
 
Društva s ograničenom odgovornošću zapošljavaju najveći broj radnika prema satima rada, njih 626 021 ili 73,4 % od ukupnog broja te su ostvarila najveći ukupan prihod – 465,5 milijardi kuna ili 73,5 % ukupnog prihoda. Sljedeći organizacijski oblik koji je u 2016. godini imao najviše zaposlenih i ostvario najveći prihod su dionička društva. Samo 800 dioničkih društava (0,7 % udio u ukupnom broju poslovnih subjekata), imalo je 124 346 zaposlenih (14,6 %), koji su ostvarili 118,1 milijardi kuna ukupnog prihoda (18,7 %). Dva oblika organiziranja, društva s ograničenom odgovornošću i dionička društva ostvarila su 92,2 % ukupnih prihoda. Društva s ograničenom odgovornošću ostvarila su najveću dobit razdoblja – 27,7 milijardi kuna, ali i najveći gubitak razdoblja – 11,4 milijardi kuna što je rezultiralo neto dobiti u iznosu od 16,3 milijardi kuna. Dionička društva su ostvarila 5,7 milijardi kuna neto dobiti tako da su dva spomenuta organizacijska oblika ostvarila 91,9 % neto dobiti. S gubitkom (neto) u iznosu od 65,4 milijuna kuna poslovale su inozemne podružnice, zadruge sa 28,1 milijuna kuna i gospodarska interesna udruženja sa 1,8 milijuna kuna. Najveći ukupni prihod po poduzetniku (407,8 milijuna kuna), ostvarile su druge osobe za koje je upis propisan zakonom, a najveći ukupan prihod po zaposlenom ostvarila su gospodarska interesna udruženja, u iznosu od 2,1 milijun kuna. Najveću neto dobit po poduzetniku ostvarila su dionička društva (d.d.), 7,2 milijuna kuna, a najveću neto dobit po zaposlenom ostvarile su privatne osobe, obveznici poreza na dobit, u iznosu od 477 tisuća kuna.

Najveće prosječne mjesečne neto plaće obračunane su zaposlenima u inozemnim podružnicama, u iznosu od 10.796 kuna, a kod ostalih nespomenutih obveznika poreza na dobit, 9.201 kunu, u gospodarskim interesnim udruženjima (GIU) 9.090 kuna te u dioničkim društvima 6.290 kuna. Najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod pravnih osoba organiziranih kao jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), u iznosu od 2.696 kuna. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u 2016. godini na razini svih poduzetnika RH, iznosila je 5.140 kuna, što je 47,5 % više u odnosu na prosječnu plaću zaposlenih kod poduzetnika organiziranih kao kao jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika po vrsti obveznika - 2016. godina

Tablica: Financijski rezultati prema vrstiama poslovnih subjekata i pravnim oblicma (GFI 2016.)

Vezani članci: Top 10 poduzetnika Hrvatske po dobiti u 2016. godini

Najveći prihod kod 50 poduzetnika u privatnom vlasništvu, a najveća dobit kod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu

Top 10 poduzetnika po ukupnom prihodu u 2016. godini promatrani kroz razdoblje od 10 godina

Poduzetnici RH u 2016. godini ostvarili 24 milijarde kuna neto dobiti, 38 % više u odnosu na 2015. godinu

 
 
U DJELATNOSTI PRIJEVOZA I SKLADIŠTENJA U 2016. PRVA PO PRIHODU HRVATSKA POŠTA, A PO DOBITI JADRANSKI NAFTOVOD

Zagreb, 11. siječnja 2018. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2016. godini, u području djelatnosti H – prijevoz i skladištenje, poslovala su 4582 poduzetnika. U navedenoj godini, poduzetnici u djelatnosti prijevoza i skladištenja (H) povećali su ukupne prihode za 3,1 %, ukupne rashode za 1,0 %, dobit razdoblja za 18,2 %, a gubitak razdoblja smanjili za 27,0 %. Ukupan prihod poduzetnika promatranog područja djelatnosti ostvaren u 2016. godini iznosio je 33,6 milijardi kuna, ukupan rashod 31,6 milijardi kuna, a neto dobit gotovo 1,6 milijardi kuna, dok je u 2015. godini iznosila 992,6 milijuna kuna (rast od 61,1 %). Najveći ukupan prihod ostvario je poduzetnik HP-Hrvatska pošta d.d. i to u iznosu od gotovo 1,7 milijardi kuna, što je 5 % od ukupno ostvarenog prihoda djelatnosti prijevoza i skladištenja. Najveću dobit razdoblja, u iznosu od gotovo 290,5 milijuna kuna, ostvario je veliki poduzetnik u mješovitom vlasništvu JADRANSKI NAFTOVOD d.d., koji je zapošljavao 371 radnika. Drugi je veliki poduzetnik u državnom vlasništvu PLINACRO d.o.o., koji je zapošljavao 267 radnika i ostvario dobit u iznosu od gotovo 188,9 milijuna kuna.

Poduzetnici u djelatnosti prijevoza i skladištenja (H) ostvarili su značajan rezultat izvoza (više od 10 milijardi kuna), iako je povećanje od 5,5 % tek neznatno u odnosu na 2015. godinu. Uvoz poduzetnika u promatranom području djelatnosti, u 2016. godini je iznosio 1,2 milijarde kuna i povećan je za 28,5 % te je ostvaren pozitivan trgovinski saldo (8,8 milijardi kuna), koji je u 2016. godini veći za 3,1 %. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti prijevoza i skladištenja iznosila je 5.818 kuna, što je 13,2 % više od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

Zlatna bilanca u djelatnosti prijevoza i skladištenja pripala je već treću godinu zaredom avioprijevozničkoj tvrtki sa sjedištem u Velikoj Gorici - TRADE AIR d.o.o., koja je ostvarila ukupne prihode u visini od gotovo 115,7 milijuna kuna i dobit razdoblja u visini od gotovo 21 milijun kuna. Uz njih su bila nominirana i dva mala poduzetnika VIATOR & VEKTOR PROJEKTI d.o.o. iz Zagreba i TEMPO d.o.o. iz Labina.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti H - Prijevoz i skladištenje u 2016. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti H - Prijevoz i skladištenje, 2016. godina 

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti kopnenog prijevoza putnika u 2016. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
USPOREDBA REZULTATA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U NEKOM OD 14 PAMETNIM GRADOVIMA U RH U 2016. GODINI

Zagreb, 9. siječnja 2018. - U Hrvatskoj je od 128 gradova, u protekle tri godine, njih 14 proglašeno pametnim gradovima: Dubrovnik, Ivanec, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica (dva puta), Labin, Makarska, Pleternica, Poreč, Pula, Rijeka, Split, Umag i Zagreb. Usporedba prema broju zaposlenih kod poduzetnika u navedenim gradovima, pokazala je da je najveći prosjek kod poduzetnika Koprivnice, 13,1 zaposleni po poduzetniku. Ovaj pokazatelj rezultat je velikoga broja zaposlenih kod dvaju društava, PODRAVKA d.d. (3298) i BELUPO d.d. (1062), što je ukupno 4360 zaposlenih ili 50,0 % od ukupnog broja zaposlenih kod poduzetnika Koprivnice (8722). U Ivancu je broj zaposlenih po poduzetniku tek nešto niži, 13,0, što je rezultat većeg broj zaposlenih kod tri poduzetnika: Ivančica d.d. (695), DRVODJELAC d.o.o. (285) i ITAS-PRVOMAJSKA d.d. (221).

Produktivnost rada mjerena prihodom po zaposlenom, na razini pametnih gradova iznosila je 851 tisuću kuna, što je 11,3 % više u odnosu na prosjek na razini svih 128 gradova (764,4 tisuće kuna) i 14,7 % više u odnosu na ostvareni rezultat svih poduzetnika na razini RH (742,1 tisuću kuna). Produktivnost rada mjerena dobiti/gubitkom po zaposlenom, na razini pametnih gradova iznosila je 35,7 tisuća kuna (više od prosjeka na razini svih gradova i na razini RH), a među njima su najproduktivniji bili poduzetnici sa sjedištem u Poreču (63,0 tisuće kuna), Dubrovniku (56,8 tisuća kuna), Umagu (45,9 tisuća kuna), Zagrebu (42,2 tisuće kuna) i Koprivnici (37,8 tisuća kuna).

Novostvorena vrijednost na razini 14 pametnih gradova iznosila je 120,1 milijardu kuna. Na poduzetnike sa sjedištem u Zagrebu odnosi se gotovo 2/3 ukupno ostvarene novostvorene vrijednosti (94,0 milijarde kuna) što je 78,3 % udjela u novostvorenoj vrijednosti pametnih gradova. Slijedi Split sa 6,5 milijardi kuna ili 5,4 % udjela i Rijeka s 5,9 milijardi kuna ili 4,9 % udjela. Prema ekonomičnosti ukupnog poslovanja najbolji rezultat iskazali su poduzetnici sa sjedištem u Karlovcu (112,85 %). Slijede poduzetnici Umaga (110,82 %), Poreča (110,61 %) i Koprivnice (107,98 %). Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika na razini 14 pametnih gradova u 2016. godini iznosila je 5.723 kune, što je 11,3 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u RH (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poduzetnika sa sjedištem u nekom od 14 pametnih gradova u RH u 2016. godini

Vezani članak: Usporedba rezultata poduzetnika sa sjedištem u pet pametnih gradova - Karlovcu, Koprivnici, Makarskoj, Splitu i Poreču

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
TOP 10 PODUZETNIKA HRVATSKE PO DOBITI U 2016. GODINI

Zagreb, 3. siječnja 2018. - U 2016. godini, 76 546 (66,9 %) poduzetnika Hrvatske ostvarilo je dobit razdoblja u iznosu od 38,7 milijardi kuna, dok je gubitak razdoblja u iznosu od 14,7 milijardi kuna iskazalo njih 37 937 (33,1 %). Za poduzetnike Hrvatske karakteristična je velika koncentracija rezultata poslovanja na relativno mali broj poduzetnika. To potvrđuju podaci o udjelu prvih 10 poduzetnika po ostvarenoj dobiti razdoblja, koja je iznosila 5,7 milijardi kuna, što je 14,9 % ukupno ostvarene dobiti razdoblja kod svih poduzetnika RH.

Za razliku od 2015. godine, kada je društvo ADRIS GRUPA d.d. iz Rovinja ostvarilo najveću dobit razdoblja, u 2016. godini najveću dobit ostvarilo je društvo HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. (1,3 milijardi kuna). Na drugom je mjestu HRVATSKI TELEKOM d.d. s 908,8 milijuna kuna dobiti, dok je na trećem mjestu po ostvarenoj dobiti društvo HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. sa 667,1 milijun kuna. Na rang listi su u odnosu na prethodnu godinu četiri nova društva: AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d., PLIVA HRVATSKA d.o.o., VALAMAR RIVIERA d.d. i HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., a s liste su ispala društva: ADRIS GRUPA d.d., KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d., KONZUM d.d. te JAMNICA d.d.

Cijeli tekst: TOP 10 poduzetnika Hrvatske po dobiti u 2016. godini

Tablica: TOP 10 poduzetnika RH po dobiti u 2016. godini

Vezani članci: TOP 10 poduzetnika Hrvatske po dobiti u 2015. godini

Dvostruko veća dobit po zaposlenom kod poduzetnika u državnom vlasništvu

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite