English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
 

PREUZIMANJE OBRAZACA

FINANCIJSKI I KVARTALNI IZVJEŠTAJI

Obveznici predaje financijskih izvještaja su poduzetnici iz realnoga i financijskoga sektora, neprofitne organizacije te proračuni i proračunski korisnici.

Izvještaje možete predati:

U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (CD, USB/putem interneta korisnici Fininog certifikata)

Za predaju u elektroničkom obliku koristi se Excel datoteka koju možete preuzeti na ovim stranicama. Uz izvještaje predane na CD-u ili USB-u potrebno je priložiti ispis referentne stranice s kontrolnim brojem (koja je sastavni dio Excel formata). Referentna stranica treba biti potpisana i ovjerena pečatom.

Mogućnost predaje financijskih izvještaja putem web aplikacije mogu koristiti samo poduzetnici iz realnoga sektora i neprofitne organizacija, dok poduzetnici iz financijskoga sektora te proračuni i proračunski korisnici svoje izvještaje dostavljaju isključivo u neku od Fininih poslovnica u Excel formatu (na CD-u ili USB-u).

U PAPIRNOM OBLIKU

Za predaju u papirnom obliku iskoristite ispisani PDF obrazac (dostupan samo za poduzetnike iz realnoga sektora), koji možete preuzeti na ovim stranicama, ili kupljeni tiskani obrazac (dostupni financijski izvještaji poduzetnika iz realnoga sektora i neprofitnih organizacija). 

 

VIŠE O PREDAJI IZVJEŠTAJA PREMA VRSTI OBVEZNIKA

 

 

DOKUMENTI

 

Dokument

Preuzmi

Popis razreda djelatnosti prema NKD-u 2007 

pdf.png

Šifre gradova i općina

pdf

 
 
TROMJESEČNI IZVJEŠTAJI PODUZETNIKA

VAŽNO! S obzirom na to da je Državni zavod za statistiku ukinuo kvartalno statističko istraživanje poduzetnika i financijskih institucija, navedena skupina poslovnih subjekata od 2013. godine i dalje nije obvezna podnositi tromjesečne statističke izvještaje na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE.

Za potrebe izrade informacije o bonitetu - BON-1, s uključenim podacima iz kvartalnih razdoblja, poduzetnici mogu podnijeti tromjesečne izvještaje na obrascu TI-POD, koji će biti uključeni u bonitetnu informaciju BON-1. Za predaju navedenih izvještaja nisu definirani rokovi, tj. poduzetnici ih mogu podnijeti neposredno prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem bonitetne informacije na obrascu BON-1.

Tromjesečni izvještaji poduzetnika predaju se u elektroničkom (CD, USB/putem Interneta) ili papirnom obliku

Obrazac

Datum objave i verzija

Puni naziv obrasca

Preuzmi

TI-POD

2.4.2014.

v.4.0.1.

Tromjesečni izvještaj poduzetnika

excel.png  pdf.png

više...

 
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Hrvatska revizorska komora je na svojoj internetskoj stranici objavila Smjernicu 1 - Struktura i sadržaj Izvješća revizora na godišnje financijske izvještaje sastavljene u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, kao naputak revizorskim društvima pri izradi Izvješća neovisnog revizora kao sastavnog dijela revidiranih godišnjih financijskih izvještaja.

Obrazac godišnjih financijskih izvještaja (GFI-POD) za 2014. godinu nepromijenjen je u odnosu na obrazac koji su poduzetnici predavali prethodne godine.
 
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA POSLOVNU 2010. GODINU I DALJE
 

Pdf obrazac

Datum objave

 

 

Mali poduzetnici

29.12.2011.

pdf.png

 

Srednji i veliki poduzetnici

29.12.2011.

pdf.png

 

Excel obrazac

Datum objave i verzija

Preuzmi

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika

12.02.2014.

v.2.0.4.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje

 23.05.2012.

v.2.0.6.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj leasing društava

23.05.2012.

v.2.0.4.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj investicijskih društava

06.03.2012.

v.2.0.3.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj društava za upravljanje investicijskim fondovima

 06.03.2012.

v.1.0.1.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj mirovinskih društava

 06.03.2012.

v.1.0.1.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

06.03.2012.

v.1.0.1.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj zatvorenih investicijskih fondova za ulaganje u nekretnine

06.03.2012.

v.1.0.1.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj banaka, šted. i st. šted.

23.05.2012.

v.1.0.6.

excel

Godišnji financijski izvještaj kreditnih unija

23.05.2012.

v.1.0.3.

excelviše...


 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZAKLJUČNO ZA POSLOVNU 2009. GODINU

 

Pdf obrazac

Datum objave

 

Mali poduzetnici

19.01.2010.

                pdf

Srednji i veliki poduzetnici

19.01.2010.

                 pdf

 

Excel obrazac

Datum objave i verzija

Preuzmi 

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika

10.01.2011.

v.1.1.2.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje

21.03.2010.
v.1.0.5.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj leasing društava

21.03.2010.
v.1.0.2.

excel.png

Godišnji financijski izvještaj investicijskih društava

18.03.2010.
v.1.0.1.

excel.png

 
 
Za JAVNU OBJAVU koriste se isti obrasci godišnjih financijskih izvještaja kao i kod predaje tih izvještaja za statističke i druge potrebe.
 
 
 
 
*Obrazac u Excel formatu odnosi se na sve veličine poduzetnika. Odabirom veličine poduzetnika na stranici za upis općih podataka program Excel kontrolira koje je izvještaje obveznik dužan ispuniti i predati u Finu.
 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZAKLJUČNO ZA POSLOVNU 2007. GODINU
 

Obrazac

Verzija

Puni naziv obrasca

Preuzmi

GFI-POD

1.2.3.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika   

excel   pdf

GFI-BAN

1.2.3.

Godišnji financijski izvještaj banaka i štedionica

excel   pdf

GFI-OS-RE

1.2.1.

Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje

excel   pdf

 
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08, 7/09), jer ih prema uputi Ministarstva financija, po isteku propisanih rokova, Fina neće zaprimati.

Na financijske izvještaje potrebno je upisati RNO broj, dodijeljen od Ministarstva financija prilikom upisa neprofitne organizacije u Registar neprofitnih organizacija. Izvještaje bez upisanog RNO-a, Fina ne može zaprimiti. Sve neprofitne organizacije koje do sada nisu ispunile obvezu upisa u Registar dužne su to učiniti. Obrazac RNO i upute, potrebne za ispunjenje navedene obveze možete naći na internetskoj stranici Ministarstva.
Financijske izvještaje potrebno je predati Fini i onda kada nema prihoda i rashoda u razdoblju izvještavanja pa sve kolone imaju vrijednost nula.

Obavijest: Novi obrazac S-PR-RAS-NPF

Obrazac S-PR-RAS-NPF, kojega su neprofitne organizacije dužne dostaviti u Finu za razdoblje siječanj - ožujak 2015. g. izmijenjen je u odnosu na obrazac korišten u 2014. g. Novi obrazac objaviti ćemo uskoro. 

Obrazac

Datum objave i verzija

Puni naziv obrasca

Preuzmi

PR-RAS-NPF

Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

PR-RAS-NPF i BIL

 02.01.2015.

v.3.0.1.

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

excel.png

S-PR-RAS-NPF

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

 
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
Obrasci su objedinjeni u jednu Excel datoteku uz dodatak referentne stranice. Uz izvještaje dostavljene u elektroničkom obliku korisnici ne trebaju dostavljati ispis obrazaca, već ovjerenu i od strane zakonskog predstavnika potpisanu referentnu stranicu.
 
Korisnici koji imaju identične podatke na nekonsolidiranom i konsolidiranom izvještaju trebaju priložiti dvije datoteke (jednu sa razinom 11/22, a drugu sa razinom 12/23).

* Napomena: U verziji 3.0.6. dodana su nova razdoblja i novi razdjeli za 2014. godinu. Za razdoblje 2013-12 obrasci se mogu popuniti i predati i u starijoj verziji 3.0.5.

** Napomena: Ovaj obrazac se ne može koristiti za predaju Fini već samo nadležnim ministarstvima i drugim institucijama.

*** Ovaj obrazac predviđen je samo za predaju mjesečnih obveza za veljaču 2015. Iako obrazac ima ugrađene sve nove obrasce za 2015. godinu, nisu dorađene kontrole za ostale obrasce. Novi potpuno funkcionalni obrazac za 2015. godinu biti će objavljen nakon što Ministarstvo propiše nove kontrole za sve obrasce.

 
 
Pretraživanje
 
<P>Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</P>
Najčešća pitanja i odgovori
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite