English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 

PREUZIMANJE OBRAZACA

PRODUŽEN ROK ZA PREDAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2016. GODINU
Zagreb, 9. ožujka 2017. - Prema obavijesti Ministarstva financija, iznimno se produžuje rok primitka godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016. godinu, do 11. ožujka 2017. godine.

Do navedenoga roka, neprofitne organizacije godišnji financijski izvještaj mogu podnijeti u Finu, u najbližu poslovnicu ili poštom te putem WEB aplikacije, uz korištenje digitalnog certifikata.
 
 
FINANCIJSKI I KVARTALNI IZVJEŠTAJI

Obveznici predaje financijskih izvještaja su poduzetnici iz realnoga i financijskoga sektora, neprofitne organizacije te proračuni i proračunski korisnici.

Izvještaje možete predati:

U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (CD, USB/putem interneta korisnici Fininog certifikata)

Za predaju u elektroničkom obliku koristi se Excel datoteka koju možete preuzeti na ovim stranicama. Uz izvještaje predane na CD-u ili USB-u potrebno je priložiti ispis referentne stranice s kontrolnim brojem (koja je sastavni dio Excel formata). Referentna stranica treba biti potpisana i ovjerena pečatom.

Mogućnost predaje financijskih izvještaja putem web aplikacije mogu koristiti samo poduzetnici iz realnoga sektora i neprofitne organizacija, dok poduzetnici iz financijskoga sektora te proračuni i proračunski korisnici svoje izvještaje dostavljaju isključivo u neku od Fininih poslovnica u Excel formatu (na CD-u ili USB-u).

U PAPIRNOM OBLIKU

Za predaju u papirnom obliku iskoristite ispisani Pdf obrazac (dostupan samo za poduzetnike iz realnoga sektora), koji možete preuzeti na ovim stranicama, ili kupljeni tiskani obrazac (dostupni financijski izvještaji poduzetnika iz realnoga sektora i neprofitnih organizacija). 

 

VIŠE O PREDAJI IZVJEŠTAJA PREMA VRSTI OBVEZNIKA

 
 
TROMJESEČNI IZVJEŠTAJI PODUZETNIKA

VAŽNO! S obzirom na to da je Državni zavod za statistiku ukinuo kvartalno statističko istraživanje poduzetnika i financijskih institucija, navedena skupina poslovnih subjekata od 2013. godine i dalje nije obvezna podnositi tromjesečne statističke izvještaje na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE.

Za potrebe izrade informacije o bonitetu - BON-1, s uključenim podacima iz kvartalnih razdoblja, poduzetnici mogu podnijeti tromjesečne izvještaje na obrascu TI-POD, koji će biti uključeni u bonitetnu informaciju BON-1. Za predaju navedenih izvještaja nisu definirani rokovi, tj. poduzetnici ih mogu podnijeti neposredno prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem bonitetne informacije na obrascu BON-1.

Tromjesečni izvještaji poduzetnika predaju se u elektroničkom (CD, USB/putem Interneta) ili papirnom obliku.

Obrazac                                                                                    Datum objave i verzija
Tromjesečni izvještaj poduzetnika - Excel

18.3.2016., v.4.0.3.

Tromjesečni izvještaj poduzetnika - Pdf

18.3.2016., v.4.0.3.

više

 
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

U Narodnim novinama br. 95/16 (od 20. listopada 2016. godine) objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike iz realnoga sektora temeljem kojega je kreiran novi obrazac GFI-POD u Excel formatu kojega možete preuzeti iz tablice u nastavku.

Prema novim propisima, u tijeku je i kreiranje obrazaca godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika iz financijskoga sektora (kreditne institucije, kreditne unije, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, mirovinska osiguravajuća društva, investicijska društva, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, zatvorene alternativne investicijske fondove, mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, društva za zastupanje, odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju), koji će također biti objavljeni na ovoj stranici.

Rok za predaju godišnjih financijski izvještaja za 2016. godinu za statističke i druge potrebe je 30. travnja 2017. godine, a za javnu objavu u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine.


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA POSLOVNU 2016. GODINU I DALJE

Dokument

Upute za popunjavanje godišnjeg financijskog izvještaja i šifrarnici

Excel obrazac za 2016. i dalje

Datum objave i verzija

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika

03.03.2017., v.3.0.3. 
Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje u izradi
Godišnji financijski izvještaj leasing društava u izradi
Godišnji financijski izvještaj investicijskih društava u izradi
Godišnji financijski izvještaj društava za upravljanje UCITS fondovima i društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u izradi

Godišnji financijski izvještaj mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

u izradi
Godišnji financijski izvještaj zatvorenih alternativnih investicijskih fondova u izradi
Godišnji financijski izvještaj društava za zastupanje, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju u izradi
Godišnji financijski izvještaj kreditnih institucija (banaka, šted. i st. šted.) u izradi
Godišnji financijski izvještaj kreditnih unija u izradi
Godišnji financijski izvještaj mirovinskog osiguravajućeg društva u izradi


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA POSLOVNE GODINE 2010. DO 2015.

Pdf obrazac (2010.-2015.)

Datum objave

Mali poduzetnici                                                     

29.12.2011.
Srednji i veliki poduzetnici 29.12.2011.

Excel obrazac (2010.-2015.)

Datum objave i verzija

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika 12.02.2014., v.2.0.4.
Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje 23.05.2012., v.2.0.6.
Godišnji financijski izvještaj leasing društava 23.05.2012., v.2.0.4.
Godišnji financijski izvještaj investicijskih društava 06.03.2012., v.2.0.3.
Godišnji financijski izvještaj društava za upravljanje investicijskim fondovima 06.03.2012., v.1.0.1.
Godišnji financijski izvještaj mirovinskih društava 06.03.2012., v.1.0.1.
Godišnji financijski izvještaj zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom 06.03.2012., v.1.0.1.
Godišnji financijski izvještaj zatvorenih investicijskih fondova za ulaganje u nekretnine 06.03.2012., v.1.0.1.
Godišnji financijski izvještaj banaka, šted. i st. šted. 23.05.2012., v.1.0.6.
Godišnji financijski izvještaj kreditnih unija 23.05.2012., v.1.0.3.

više

*Obrazac u Excel formatu odnosi se na sve veličine poduzetnika. Odabirom veličine poduzetnika na stranici za upis općih podataka program Excel kontrolira koje je izvještaje obveznik dužan ispuniti i predati u Finu.

Za JAVNU OBJAVU koriste se isti obrasci godišnjih financijskih izvještaja kao i kod predaje tih izvještaja za statističke i druge potrebe.

Najčešća pitanja i odgovori vezani uz predaju godišnjih financijskih izvještaja 

 
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN broj 31/15), jer ih prema uputi Ministarstva financija, po isteku propisanih rokova, Fina neće zaprimati.

Na financijske izvještaje potrebno je upisati RNO broj, dodijeljen od Ministarstva financija prilikom upisa neprofitne organizacije u Registar neprofitnih organizacija. Izvještaje bez upisanog RNO-a, Fina ne može zaprimiti. Sve neprofitne organizacije koje do sada nisu ispunile obvezu upisa u Registar dužne su to učiniti. Obrazac RNO i upute, potrebne za ispunjenje navedene obveze možete naći na internetskoj stranici Ministarstva.
Financijske izvještaje potrebno je predati Fini i onda kada nema prihoda i rashoda u razdoblju izvještavanja pa sve kolone imaju vrijednost nula.

Osim neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo, godišnji financijski izvještaj u Finu dužne su dostaviti i one neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo. Te neprofitne organizacije predaju samo godišnji financijski izvještaj na obrascu GI-PR-IZ-NPF.

Excel datoteku u kojoj su objedinjeni svi obrasci financijskih izvještaja neprofitnih organizacija (BIL-NPF,  PR-RAS-NPF, S-PR-RAS-NPF i G-PR-IZ-NPF) možete preuzeti iz tablice u nastavku. 

Obrazac

Datum objave i verzija

Objedinjena Excel datoteka financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

24.03.2017., v.5.0.6.

 
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
Uz izvještaje dostavljene u elektroničkom obliku korisnici ne trebaju dostavljati ispis obrazaca, već ovjerenu i od strane zakonskog predstavnika potpisanu referentnu stranicu.
 
Korisnici koji imaju identične podatke na nekonsolidiranom i konsolidiranom izvještaju trebaju priložiti dvije datoteke (jednu sa razinom 11/22, a drugu sa razinom 12/23).

Obrazac Datum objave i verzija
Objedinjena Excel datoteka proračunskih obrazaca za 2016. godinu 2.2.2017., v. 4.2.3.

Napomena: U 2016. godini se ne predaje mjesečni obrazac Obveze, a izmijenila se i obveznost po razinama koja je navedena u radnom listu Kont u samoj Excel datoteci.

 
 
Pretraživanje
 
<P>Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</P>
Najčešća pitanja i odgovori
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite