English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 

PREUZIMANJE OBRAZACA

PREDAJA IZVJEŠTAJA

PODUZETNICI IZ REALNOG I FINANCIJSKOG SEKTORA 

Ako poslujete kao poduzetnik iz realnog sektora (mali, srednji  ili veliki) ili financijskog sektora (banka, štedionica, štedna banka, društvo za osiguranje, leasing društvo, mirovinsko osiguravajuće društvo) , vaša je obveza sastaviti i predati  godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe te godišnji financijski izvještaj i drugu dokumentaciju radi javne objave. Izvještaje možete predati putem WEB aplikacije RGFI (samo poduzetnici iz realnoga sektora), u Fininim poslovnim jedinicama ili poštom.:

  • godišnji financijski izvještaj poduzetnika iz realnog sektora
  • godišnji financijski izvještaji poduzetnika iz financijskoga sektora

više
   

NEPROFITNE ORGANIZACIJE 

Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija, vaša obveza sastavljanja i predaje financijskih i statističkih izvještaja obuhvaća tromjesečne izvještaje za razdoblja: I–III. i I-IX., polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima te godišnji financijski izvještaj. Sve izvještaje možete predati u poslovnim jedinicama Fine. 
 
više  
 
 
PRORAČUN I PRORAČUNSKI KORISNICI 

Ako pripadate skupini proračuna i proračunskih korisnika, vaša obveza sastavljanja i predaje financijskih i statističkih izvještaja obuhvaća mjesečne i tromjesečne izvještaje (za razdoblja: I–III., I–VI. i I–IX.) te godišnji financijski izvještaj.

Pod nazivom "proračun i proračunski korisnici" podrazumijevaju se: državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave, izvanproračunski fondovi, tijela državne uprave i državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave, ustanove u djelatnosti zdravstva, kao i druge pravne osobe koje se na temelju posebnih propisa financiraju iz proračuna.
Sve izvještaje možete predati u poslovnim jedinicama Fine. 

više  
  

 
 
Pretraživanje
 
<P>Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</P>
Najčešća pitanja i odgovori
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite