English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
 
POSLOVNI SUBJEKTI

ELEKTRONIČKI SERVISI

U današnje vrijeme, u uvjetima ubrzanog života i rada, konkurentne na tržištu mogu biti samo one tvrtke koje svoje poslovanje obavljaju brže, jednostavnije i jeftinije.

Internet, a s njim i razvoj internetskih usluga riješili su problem velikih gužvi i redova na šalterima te je tvrtkama dao mogućnost da same biraju vrijeme kada će obavljati određene poslovne radnje, odnosno kako će organizirati svoje poslovanje.

Kao vodeća institucija u segmentu e-poslovanja, Fina je razvila niz servisa koji omogućuju da cjelokupno poslovanje obavite potpuno elektronički.


SVIM SERVISIMA PRISTUPA SE JEDNIM UREĐAJEM

Svim e-servisima Fine te e-servisima državne uprave i javnih službi, pristupa se jednim uređajem (FINA e-kartica ili USB token) na kojemu se nalaze Finini poslovni digitalni certifikati.


e-servisi Fine:

e-servisi državne uprave i javnih službi:

 
 
KAKO DO ELEKTRONIČKIH SERVISA?

Za pristup e-servisima Fine te e-servisima državne uprave i javnih službi potrebno je imati Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu.
 
Za izdavanje poslovnih digitalnih certifikata potrebno je predati:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata (e-servisi) - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka,
 • fotokopiju osobne iskaznice za osobu za koju se certifikati traže,
 • Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine,
 • Opće uvjete korištenja e-servisa Fine - 1 primjerak.

Ako prvi put predajete zahtjev za izdavanje certifikata odnosno ako kao poslovni subjekt još uvijek niste registrirani u Fini, potrebno je uz gore navedenu dokumentaciju predati:

 • fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje,
 • Rješenje o upisu u nadležni registar,
 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne osobe).

Ako želite pristup servisu e-Račun, uz gore navedenu dokumentaciju za izdavanje poslovnih certifikata potrebno je predati Pristupnicu za internetski servis e-Račun (1 primjerak).

Da biste pristupili servisima e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno i e-Carina, nakon što preuzmete svoje digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu potrebno je registrirati se u nadležnim institucijama.

Ako ne želite koristiti e-servise Fine, već samo servise državne uprave i javnih službi, uz dokumentaciju za izdavanje certifikata nije potrebno predati Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine i Opće uvjete korištenja e-servisa Fine.

Fininim e-servisima RGFI, WEB-BON i e-Regos može se pristupiti i osobnim certifikatima na kripto uređaju koji se izdaju fizičkim osobama/građanima, za vlastite potrebe. Proceduru izdavanja certifikata za fizičke osobe/građane možete pronaći ovdje.

Neovisno o tome je li pristup e-servisima Fine zatražio poslovni subjekt ili fizička osoba koja nema registriranu poslovnu djelatnost, za korištenje e-servisa Fine zasniva se Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Danom potpisivanja Zahtjeva za izdavanje certifikata, Ugovora o obavljanju usluga certificiranja, Pristupnice za korištenje e-servisa Fine i Općih uvjeta za korištenje e-servisa Fine, zasnivate Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Ugovorni se odnos odnosi samo na korištenje e-servisa Fine (sve osim aplikacije Web e-Potpis).

Ako ste do sada digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu koristili samo za elektronički potpis, a želite naknadno pristupiti nekom od e-servisa Fine (osim aplikacije Web e-Potpis), trebate uz Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine i potpisane Opće uvjete korištenja, predati i Zahtjev za opoziv certifikata te novi Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata, čime od dana registracije na e-servise Fine zasnivate Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Uz dokumentaciju je potrebno dostaviti i FINA e-karticu/USB token na kojem se nalaze certifikati za koje se traži pristup servisima.

OBNOVA UGOVORNOG ODNOSA

Nakon isteka Ugovornog odnosa, odnosno nakon isteka važenja certifikata, ukoliko namjeravate i dalje koristiti e-servise Fine kojima se pristupa putem FINA e-kartice/USB tokena, trebate obnoviti certifikate. Ako obnovite certifikate, odnosno ako nakon 24 mjeseca ne otkažete korištenje e-servisa Fine, Ugovorni odnos će se automatski produžiti na sljedeća 24 mjeseca, a na taj Ugovorni odnos se primjenjuju isti Opći uvjeti korištenja e-servisa Fine koje ste potpisali kada ste prvi puta zatražili pristup servisima, odnosno njihove izmjene i dopune.

OBNOVA CERTIFIKATA

Obnova digitalnih certifikata može se vršiti on-line,  korištenjem postojećih certifikata ili u Registracijskom uredu Fine, na temelju Zahtjeva.

Da biste mogli certifikate obnoviti on-line, obnova se treba napraviti prije isteka valjanosti certifikata.

Uputa za on-line obnovu certifikata

Pristup aplikaciji za on-line obnovu certifikata

Obnova certifikata u Registracijskom uredu Fine

Ako je valjanost certifikata istekla ili je certifikat opozvan
, njegova se obnova može izvršiti samo predajom pisanog Zahtjeva u Registracijskom uredu Fine, uz fizičku identifikaciju važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom. U ovom je slučaju potrebno sa sobom ponijeti uređaj na kojem se nalaze certifikati (Fina e-kartica ili USB token) te predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata i 
 • presliku osobne iskaznice.

Ako je od prethodnog izdavanja/obnove certifikata došlo do kakvih statusnih promjena koje utječu na već izdani certifikat, za obnovu certifikata potrebno je predati sljedeće:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata,
 • Rješenje nadležnog tijela o promjeni ili trenutno važeći izvadak (za poslovni subjekt) ili 
 • identifikacijski dokument u koji je unesen podatak o promjeni (za fizičku osobu).
 
Dokumenti

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte

Subscriber Agreement (Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - na engl. jeziku)
Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata (e-servisi Fine)
Business Certificate Application Form (Fina e-Services) (Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata - na engl. jeziku)
Pristupnica za korištenje e-servisa Fine
Fina e-Services Application (Pristupnica za korištenje e-servisa Fine - na engl. jeziku)
Dokumentacija za e-Račun
e-Invoice Documentation
Opći uvjeti korištenja e-servisa Fine
Financial Agency general terms and conditions of use of  Fina e Services (Opći uvjeti korištenja e-servisa Fine - na engl. jeziku)
Punomoć za podnošenje zahtjeva i preuzimanje obnovljenog poslovnog certifikata
Punomoć za korištenje e-servisa Fine
Power of Attorney of Fina e-Services (Punomoć za korištenje e-servisa Fine - na engl. jeziku)
Punomoć za korištenje servisa e-Blokade
Power of Attorney for e-Blockade (Punomoć za korištenje servisa e-Blokade - na engl. jeziku)
Zahtjev za otkaz punomoći za korištenje e-servisa Fine
Request for Cancellation of Power of Attorney for Fina e-Services (Zahtjev za otkaz punomoći za korištenje e-servisa Fine - na engl. jeziku)
Zahtjev za otkaz korištenja e-servisa Fine
Request for Cancellation of Fina e-Services (Zahtjev za otkaz korištenja e-servisa Fine - na engl. jeziku)
Punomoć za potpisivanje Zahtjeva i Ugovora
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU
Zahtjev za izdavanje TDU certifikata
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za zaposlenike TDU
Izjava o pravu potpisivanje nestandardne dokumentacije za javnu objavu

Statement on the right of signing nonstandard documents accompanying annual financial statements (Izjava o pravu potpisivanja nestandardne dokumentacije za javnu objavu - na engl. jeziku)

Zahtjev za opoziv, suspenziju ili reaktivaciju certifikata
 
 
CIJENE

Naknada za korištenje e-servisa Fine kojima se pristupa putem FINA e-kartice ili USB tokena, iznosi 50,00 kn mjesečno i obračunava se tijekom 24 mjeseca, koliko traje Ugovorni odnos.

U 50,00 kn mjesečne naknade uračunato je: izdavanje dva poslovna digitalna certifikata, registracija poslovnog subjekta, čitač smart kartice, predaja i potpisivanje R-Sm obrasca, elektronički potpis (ne uključuje potpisivanje aplikacijom Web e-Potpis), predaja i potpisivanje godišnjeg financijskog izvještaja, predaja statističkog izvještaja, predaja i potpisivanje revizorskog izvještaja, potpisivanje nestandardne dokumentacije uz GFI za javnu objavu, pristup servisu e-plaćanja, uvid u Registar koncesija, unos podataka iz ugovora o koncesijama za davatelje koncesija, primanje elektroničkih računa.


Preuzimanje dokumentacije iz servisa RGFI i WEB-BON te slanje računa putem servisa e-Račun naplaćuju se dodatno po obavljenoj transakciji. Cijene možete vidjeti ovdje.

Uvid u podatke odnosno osnovu za plaćanje iz servisa eBlokade naplaćuje se dodatno po obavljenoj transakciji.

Naknade za korištenje aplikacije Web e-Potpis možete vidjeti ovdje.

Naknada za servis e-Plaćanja (elektronički nalozi, preuzimanje izvadaka i pregled dnevnog stanja i prometa po računu) obračunava se prema Cjeniku banke s kojom Fina ima ugovoren servis e-plaćanja.

Ako ne želite koristiti e-servise Fine, nego se odlučite digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu koristiti samo za elektronički potpis, naknade su sljedeće:

 

Poslovni digitalni certifikati na FINA e-kartici ili USB tokenu

Izdavanje dva digitalna certifikata*

390,00 kn / godišnje

Registracija poslovnog subjekta**

80,00 kn / jednokratno

Čitač

90,00 kn / jednokratno

 

* Certifikati se izdaju na dvije godine, a naknada se plaća godišnje.

** Iznos koji se plaća jednokratno na nivou cijelog poslovnog subjekta, a ne za svakog korisnika iz te tvrtke posebno.

Cjelokupan cjenik za obavljanje usluga certificiranja možete vidjeti ovdje.

KORIŠTENJE E-SERVISA U IME DRUGOG POSLOVNOG SUBJEKTA

Poslovni subjekt može dobiti ovlaštenje / punomoć nekog drugog poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi e-servise. Za svako se dodatno ovlaštenje jednom mjesečno naplaćuje naknada opunomoćeniku odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Dodatna ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećoj skali:
 

Korištenje e-servisa - dodatna ovlaštenja*

do 10 ovlaštenja          

12,00 kn / ovlaštenje

od 11 do 30 ovlaštenja   

10,00 kn / ovlaštenje

od 31 do 50 ovlaštenja   

7,00 kn / ovlaštenje

51 do 100  ovlaštenja 

5,00 kn / ovlaštenje

101 i više ovlaštenja 

2,50 kn / ovlaštenje

 

Primjer obračuna: Ako imate ukupno 35 ovlaštenja obračun naknade bit će sljedeći: 35 korisnika x 7,00 kn što ukupno iznosi 245,00 kn.

 

OTKAZ KORIŠTENJA E-SERVISA

Ako otkažete korištenje e-servisa Fine odnosno ako zatražite opoziv digitalnih certifikata kojima pristupate e-servisima Fine unutar 24 mjeseca korištenja, obvezni ste Fini platiti izlaznu naknadu te naknadu za opoziv certifikata.

Naknada za opoziv certifikata plaća se 80,00 kn.


Izlazna naknada plaća se prema sljedećoj skali, a ovisno o broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge: 
 

Izlazna naknada

korištenje do 6 mjeseci

800,00 kn / kartica

korištenje 7-12 mjeseci

650,00 kn / kartica

korištenje više od 12 mjeseci

390,00 kn / kartica

Napomena: Sve cijene izražene su bez PDV-a.

NAKNADNO UGOVARANJE E-SERVISA FINE

Korisnici koji su do sada certifikate koristili samo za elektronički potpis  te su naknadno zasnovali pretplatnički odnos na 24 mjeseca, plaćaju naknadu za prelazak s godišnje naknade na pretplatnički odnos.

Visina naknade za prelazak obračunava se prema sljedećoj skali, a ovisno o broju mjeseci proteklih od izdavanja certifikata za elektronički potpis:

Naknada za prelazak

korištenje do 3 mjeseca

50,00 kn / kartica

korištenje do 6 mjeseci

100,00 kn / kartica


Zasnivanje pretplatničkog odnosa nakon 6 mjeseci korištenja prethodno izdanih certifikata, ne smatra se prelaskom na pretplatnički odnos već izdavanjem novih certifikata.
 
Napomena: Sve cijene izražene su bez PDV-a.
 
 
TEHNIČKI PREDUVJETI

Prije instalacije provjerite zadovoljava li vaše računalo minimalne hardverske i softverske zahtjeve!

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI:

Podržani operativni sustavi: Windows XP (SP1 i SP2), Windows Wista, Windows 7, radna memorija: minimalno 128 MB (preporučamo 256 MB ili više) raspoloživi diskovni prostor: 300 MB, raspoloživi USB ili serijski port (ovisno o vrsti čitača koji posjedujete), Internet Explorer (minimalna verzija 5.5 SP2), Preglednik za čitanje PDF dokumenata, minimalni broj boja: 256, minimalna rezolucija: 800x600, JAVA (preporuka koristiti najnoviju verziju).

 
 


SAZNAJTE VIŠE
info telefon 0800 0080
adresa e-pošte info@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite