English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

e-POTPIS

Elektroničko je poslovanje iznimno važan, siguran i nezamjenjiv način komunikacije. Međutim, bez napredne elektroničke zaštite i platforme povjerenja, uz sve prednosti koje donosi, elektroničko poslovanje može biti izvor brojnih rizika.

Ključ sigurnosti i povjerenja u elektroničkom poslovanju je elektronički potpis, neizostavan dio elektroničkog poslovanja.

ELEKTRONIČKI POTPIS

Da bi elektronički dokument bio prihvaćen, mora se temeljiti na prihvaćanju tehničke ispravnosti dokumenta, nepromjenjivosti sadržaja i vjerodostojnosti izvora, odnosno stvaratelja dokumenta.

Sve se to može jedinstveno obuhvatiti instrumentom koji osigurava vjerodostojnost izvora i zaštitu integriteta sadržaja, a to je elektronički potpis.
Elektronički potpis predstavlja generički pojam koji podrazumijeva čitav niz različitih vrsta digitalno prikazanih podataka pomoću kojih se vrši identifikacija korisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenata.

Dodatna vrijednost potpisanog elektroničkog dokumenta postiže se primjenom naprednog elektroničkog potpisa. Napredni elektronički potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni potpis i otisak pečata na papiru, ako je izrađen u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, a povezan je isključivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira.

ŠTO JE POTREBNO ZA ELEKTRONIČKI POTPIS?

Za elektroničko potpisivanje dokumenata potrebno je imati digitalne certifikate te aplikativno rješenje koje će omogućiti implementaciju potpisa na dokumente.

Financijska agencija je za sada jedini registrirani izdavatelj digitalnih certifikata pri Ministarstvu gospodarstva.

Fina izdaje sljedeće certifikate:

  • Autentifikacijski (normalizirani) certifikat - koristi se za autentifikaciju, odnosno enkripciju (zaštitu tajnosti podataka), te za njihovu kombinaciju. Taj certifikat i uporaba ključa od strana uključenih u e-poslovanje osigurava autentičnost, cjelovitost, izvornost i tajnost. Može se izdati na FINA e-kartici ili USB tokenu ili kao certifikat za aplikacije koji se instalira na serveru na kojemu se nalazi aplikacija.
  • Potpisni (kvalificirani) certifikat koristi se za elektroničko potpisivanje dokumenata ili transakcija naprednim elektroničkim potpisom u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu. Jamči autentičnost, cjelovitost i izvornost te priskrbljuje i neporecivost zamjenjujući u cijelosti vlastoručni potpis ili vlastoručni potpis i otisak pečata. Obzirom da je vezan za osobu, izdaje se na FINA e-kartici ili USB tokenu.

APLIKATIVNA RJEŠENJA ZA ELEKTRONIČKO POTPISIVANJE

Fina je razvila nekoliko aplikativnih rješenja koja vam omogućuju da elektronički potpišete dokumente, pojedinačno ili veliki broj dokumenata, a ovisno o vašim potrebama.

Aplikacija Web e-Potpis

Riječ je o web aplikaciji što znači da nije potrebna instalacija na računalo. Aplikacija omogućuje elektroničko potpisivanje dokumenata, verifikaciju potpisa na elektronički potpisanim dokumentima, enkripciju, dekripciju te ovjeru vremenskim žigom. Pogodna je za pojedinačno potpisivanje dokumenata.

Registracija se vrši on-line na ovim stranicama, uz uporabu digitalnog certifikata. Nakon što se registrirate, aplikaciju možete odmah početi koristiti.

Više o aplikaciji Web e-Potpis saznajte ovdje.

Klijentsko rješenje za potpisivanje u AdES potpisnim formatima

Fina je razvila klijentsko rješenje za potpisivanje u AdES potpisnim formatima. Radi se o rješenju koje se koristi za potpisivanje podataka naprednim elektroničkim potpisom, a pogodan je za rješenja koja imaju takav poslovni proces u kojem u konačnici, na dokumentu treba implementirati napredni elektronički potpis.

Više o klijentskoj aplikaciji možete pronaći ovdje.

Samostojeća aplikacija za e-Potpis

Aplikacija e-Potpis je namijenjena za izradu i provjeru elektroničkog potpisa na datotekama različitih formata te njihovu enkripciju i dekripciju. Aplikacija omogućuje interaktivno potpisivanje pojedinačnih dokumenta i automatski način rada za potpisivanje velike količine dokumenata.

Nakon što se definiraju ulazni i izlazni direktoriji u kojima se pohranjuju dokumenti na kojima je potrebno implementirati elektronički potpis, aplikacija radi automatski i to tako da elektronički potpisuje datoteku programski je zatvarajući formiranjem "omotnice" uz primjenu standardiziranog obrasca kodiranja.

Više informacija o potpisnim rješenjima možete dobiti na upit, putem e-pošte e-poslovanje@fina.hr.

 
 


GRAD PULA UZ POMOĆ FININOG e-POTPISA U POTPUNOSTI PREŠAO NA e-POSLOVANJE

Uvođenje elektroničkog potpisa i primjena vremenskog žiga završna je faza razvoja projekta e-poslovanja koji je započeo još 2008., uvođenjem sustava za elektroničko upravljanje dokumentima u gradsku upravu Grada Pule. Projekt je omogućen donošenjem nove Uredbe o uredskom poslovanju tijekom 2010., što je rezultiralo implementacijom elektroničkog potpisa i elektroničkih isprava u rad pulske gradske uprave. 

Elektronički potpis, pouzdano i jednostavno, omogućuje potpisivanje različitih formata dokumenata, bržim i sigurnijim načinom. Sigurnost i pouzdanost internet poslovanja jamči suvremena PKI tehnologija koja se temelji na sustavu izdavanja digitalnih certifikata i primjeni vremenskog žiga. E-potpis predstavlja generički pojam koji podrazumijeva čitav niz različitih vrsta digitalno prikazanih podataka pomoću kojih se vrši identifikacija korisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanoga elektroničkog dokumenata. Njegovim korištenjem osigurava se autentičnost potpisnika, zaštita integriteta potpisanog dokumenta, a primjenom naprednog elektroničkog potpisa, koji se temelji na kvalificiranom certifikatu, uz navedeno, osigurana je i neporecivost.
 
Sa strane Fine, podršku izvedbe ovom projektu dali su zaposlenici Centra elektroničkog poslovanja, Odjela za upravljanje politikama e-poslovanja, Odjela za PKI te voditelj prodaje i direktor Podružnice Pula.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite