English
header-Naslovnica.jpg
ECDL edukacija 2016
 
EU fondovi
 
Ovrha na nekretninama i pokretninama
 
VIJESTI

27. rujna 2016. - Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za kolovoz 2016. godine. // više

26. rujna 2016. - Rezultati poduzetnika u turizmu u 2015. godini, na razini Jadranske i Kontinentalne Hrvatske. // više

26. rujna 2016. - Najnovije informacije o promjenama zakazanih ročišta predstečajnih nagodbi. // više

26. rujna 2016. - Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača za razdoblje od 1.1.2016. do 26.9.2016. godine. // više

23. rujna 2016. - Poduzetnici u gradskom i prigradskom kopnenom prijevozu putnika, smanjili prihode, povećali rashode - rezultat neto gubitak od 40,0 milijuna kuna. // više

23. rujna 2016. - Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje do 23.9.2016. // više

21. rujna 2016. - Rezultati poslovanja poduzetnika zaštitnih i istražnih djelatnosti u 2015. godini. // više

20. rujna 2016. - Analiza poslovanja poduzetnika na području Urbane aglomeracije Rijeka u 2015. godini. // više

20. rujna 2016. - Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.7.2016. // više

19. rujna 2016. - U 2015. godini neto dobit poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj veća za 61 %, u Jadranskoj Hrvatskoj za 758 %. // više

16. rujna 2016. - Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.7.2016. // više

15. rujna 2016. - Poduzetnici u djelatnosti prijevoza i skladištenja u 2015. godini poslovali s dobiti. // više

13. rujna 2016. - Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.7.2016. // više

9. rujna 2016. - Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - stanje na dan 31.7.2016. // više

6. rujna 2016. - Dječji crteži na temu "U Fini mogu..." sa Špancirfesta 2016. // više

1. rujna 2016. - Broj elektroničkih poruka s informacijama iz sustava prisilne naplate dostavljenih u Osobni korisnički pretinac građana putem sustava e-Građani. // više

31. kolovoza 2016. - Od 106.569 poduzetnika, 32.402 bez zaposlenih, s udjelom u ukupnim prihodima od 2,1%. // više

22. kolovoza 2016. - Kretanje broja blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 30.6.2016. // više

18. kolovoza 2016. - Kratka analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana, po županijama - 30.6.2016. // više

22. srpnja 2016. - Objavljeni novi Opći uvjeti korištenja servisa e-Dražba. // više

19. srpnja 2016. - Broj novoosnovanih društava i obrta putem servisa HITRO.HR - stanje 30.6.2016. // više

11. srpnja 2016. - U lipnju novih 2.206 pokretnina i prava upisanih u Upisnik. // više

1. srpnja 2016. - Nova usluga Fine za mikrosubjekte i male porezne obveznike - slanje obrazaca u sustave e-mirovinsko i e-zdravstveno. // više

6. lipnja 2016. - Početak primjene SEPA pravila u Republici Hrvatskoj. // više

25. ožujka 2016. - Donesena su Pravila rada platnog sustava EuroNKS. // više

21. ožujka 2016. - Objavljena je Aplikacija za kreiranje datoteke pain.001 (xml datoteka) te Pregled osnovnih modela poziva na broj_6.6.2016. // više

31. prosinca 2015. - Model otpisa duga - podaci o broju evidentiranih i odobrenih zahtjeva. // više

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite