English
header Fina hr.jpg
Upisnik založnih prava
 
RDC
 
New banner
 
VIJESTI

1. listopada 2014. - Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - 31.7.2014. // više

30. rujna 2014. - Najnovije informacije o promjenama zakazanih ročišta predstečajnih nagodbi. // više

29. rujna 2014. - Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje do 26. rujna 2014. // više

24. rujna 2014. - Održana konferencija „Implementacija e-poslovanja u gospodarstvu“. // više

23. rujna 2014. - Poslovanje poduzetnika po gradovima i općinama RH u 2013. godini. // više 

11. rujna 2014. - Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.7.2014. // više

8. rujna 2014. - Poslovanje poduzetnika RH po veličinama – kriteriji veličine EU. // više

2. rujna 2014. - Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata po županijama i djelatnostima - 31.7.2014. // više

28. kolovoza 2014. - Pregled blokiranih građana po županijama - 31. 7.2014. // više

25. kolovoza 2014. - Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za srpanj 2014. godine. // više

1. srpnja 2014. - Novi jedinstveni pristupni broj servisa InfoFINA je 072/ 555-666 // više

28. svibnja 2014. - Rangiranje rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2013. godini. // više

19. rujna 2013. - Obavijest ovršenicima koji imaju otvoren poseban račun u Centar banci d.d. // više

30. travnja 2012. - Na temelju članka 10. Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (NN 49/12), donesena je Uputa o tijeku postupka međusobne razmjene podataka o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose i o provedenim / odbijenim nalozima za isplatu plaća. // više

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite