English
header Fina hr.jpg
Upisnik založnih prava
 
RDC
 
New banner
 
VIJESTI

16. rujna 2014. - Najnovije informacije o promjenama zakazanih ročišta predstečajnih nagodbi. // više

11. rujna 2014. - Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.7.2014. // više

8. rujna 2014. - Poslovanje poduzetnika RH po veličinama – kriteriji veličine EU. // više

8. rujna 2014. - Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje do 5. rujna 2014. // više

2. rujna 2014. - Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - stanje 31.07.2014. // više

28. kolovoza 2014. - Pregled blokiranih građana po županijama - stanje na dan 31. srpnja 2014. godine. // više

25. kolovoza 2014. - Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za srpanj 2014. godine. // više

20. kolovoza 2014. - Poslovanje poduzetnika u trgovini namještajem u 2013. godini. // više

13. kolovoza 2014. - Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje građana za lipanj 2014. po vjerovnicima i ročnosti. // više

12. kolovoza 2014. - Obavještavaju se korisnici e-servisa Fine da je došlo do izmjene i dopune Općih uvjeta korištenja e-servisa. // više

11. kolovoza 2014. - Rezultati poslovanja poduzetnika izdavačke djelatnosti u 2013. godini. // više

1. kolovoza 2014. - Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.6.2014. // više 

31. srpnja 2014. - Demantij članka "Lažnom ovrhom Turčiću skinuli 1,5 milijuna kuna", objavljenog u Novom listu i Zadarskom listu, 31. srpnja 2014. godine. // više

21. srpnja 2014. - Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za lipanj 2014. godine. // više

1. srpnja 2014. - Novi jedinstveni pristupni broj servisa InfoFINA je 072/ 555-666 // više

28. svibnja 2014. - Rangiranje rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2013. godini. // više

19. rujna 2013. - Obavijest ovršenicima koji imaju otvoren poseban račun u Centar banci d.d. // više

30. travnja 2012. - Na temelju članka 10. Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (NN 49/12), donesena je Uputa o tijeku postupka međusobne razmjene podataka o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose i o provedenim / odbijenim nalozima za isplatu plaća. // više

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite