English
header-poslovni-subjekti.jpg

POSLOVNI SUBJEKTI/ GRAĐANI

DIGITALNI CERTIFIKATI
 


Fina - Registar digitalnih certifikata

Digitalni certifikati

Napredan vremenski žig

Pretraživanje certifikata

Liste opozvanih certifikata (CRL)

CA certifikati

Regulativa i dokumenti

Fina PKI sustav

Cijene

PRIMJENA CERTIFIKATA
 


Elektronički servisi

Fiskalizacija

e-Nabava

Elektronički potpis

Korisnička dokumentacija

DEMO CERTIFIKATI
 


Demo digitalni certifikati

Demo napredni vremenski žig

KAKO DO DIGITALNIH CERTIFIKATA
 


Registracija korisnika i podnošenje zahtjeva

Preuzimanje certifikata i programske podrške

Opoziv i suspenzija certifikata

Obnova certifikata

Promjena podataka u certifikatu

Registracijski uredi Fine

OBAVIJESTI

 


Aktualne obavijesti za korisnike digitalnih certifikata pogledajte ovdje.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ)
 


Certifikati za poslovne subjekte

Certifikati za fizičke osobe/građane

Certifikati za tijela državne uprave (TDU)

Vremenski žig

Demo digitalni certifikati

Pretraživanje
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite