Analitičar podataka - ekspert (m/ž)
<< Natrag

Analitičar podataka - ekspert (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Službi prodaje i marketinga, Uprava.

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 23. kolovoza 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • prikupljanje i obrada podataka o postojećim i potencijalnim kupcima, proizvodima i uslugama, komercijalnim uvjetima i ostalim podacima iz Sustava podrške poslovanju i drugih dostupnih izvora, u skladu s dodijeljenim zadacima,
 • priprema i analiza podataka, prepoznavanje obrazaca i trendova, donošenje zaključaka te priprema podloge za donošenje odluka vezanih uz prodaju i promociju proizvoda i usluga,
 • priprema i prezentiranje rezultata i zaključaka provedenih analiza,
 • zajedno s voditeljima Odjela prodaje i Odjela marketinga definiranje ciljnih skupina te portfelja za provođenje prodajnih i marketinških akcija,
 • u dogovoru s direktorom Službe i voditeljima Odjela prodaje i Odjela marketinga, izrada izvještaja te analiza rezultata provedenih prodajnih i marketinških akcija te predlaganje mjera i aktivnosti za poboljšanje rezultata kampanja.

Od Vas ćemo očekivati:

 • edukaciju o Fininim proizvodima i uslugama,
 • razvijene komunikacijsko-prezentacijske vještine,
 • analitičko razmišljanje,
 • rješavanje problema,
 • usmjerenost na detalje,
 • proaktivnost, energičnost,
 • kreativnost u suočavanju s izazovima i fleksibilnost,
 • spremnost na kontinuirano učenje,
 • upravljanje vremenom,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, Access, SQL – napredno),
 • VSS/mag./struč.spec. – STEM, društveni, tehnički smjer,
 • 10 godina radnog iskustva,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • edukacija iz područja sustava za upravljanje odnosima s korisnicima (CRM),
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 23. kolovoza 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a