Back-end programer – ekspert (m/ž)
<< Natrag

Back-end programer - ekspert (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu, Zaboku, Čakovcu, Rijeci, Koprivnici, Kutini, Osijeku, Slatini, Virovitici, Splitu, Požegi, Đurđevcu u Odjelu za razvoj poslovnih IT rješenja, Centar za razvoj poslovnih i mobilnih IT rješenja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb/Zabok/Čakovec/Rijeka/Koprivnica/Kutina/Osijek/Slatina/Virovitica/Split/Požega/Đurđevac

Rok za prijave: 25. listopada 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u aktivnostima izrade studija izvedivosti i isplativosti te izradi elemenata troškovnika;
 • analiziranje i obrada opisane funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve korisnika;
 • razvijanje i dokumentiranje složenije komponente IT sustava (prototipove korisničkih sučelja, korisnička sučelja i programske module), uspostavljanje interakcije između IT sustava i njihovih dijelova sukladno utvrđenom dizajnu,    
 • sudjelovanje u planiranju složenijih isporuka i integriranje komponente IT sustava (programske module) u isporuka;    
 • sudjelovanje u analizama  za potrebe unaprjeđenja i optimizacije  IT sustava/infrastrukture/programskog koda;
 • provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama;            
 • analiziranje prijava problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih;    
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima i sudjelovanje u unaprjeđenju razvojnog procesa (CI/CD, DevSecOps ...);    
 • sudjelovanje u svim fazama životnog ciklusa aplikacija poštujući načela agilnih metoda razvoja;        
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 10 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima – prednost,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • MS office (Word, Excel, PowerPoint – osnovno),
 • praktično iskustvo objektnog programiranja klijentskih i web aplikacija (poželjno Java),
 • praktično iskustvo korištenja povezanih tehnoloških rješenja / razvojnih okvira (Spring, Spring Boot,..)
 • praktično iskustvo implementacije i praktične primjene Web servisa (SOAP, REST),
 • praktično iskustvo rada s relacijskim bazama podataka (SQL, PL/SQL, Stored Procedures),
 • praktično iskustvo rada sa alatima za upravljanje izvornim kôdom, programskim pojektima i automatizaciju (Git, Jenkins, Maven i sl.),
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema,
 • spremnost na kontinuirano učenje i dijeljenje znanja,
 • preslika diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost je: 

 • praktično iskustvo razvoja u agilnim timovima,
 • praktično iskustvo rada s front-end tehnologijama (JavaScript, TypeScript, React),
 • certifikat ili tečaj za razvojne tehnologije ili tehnološka rješenja iz djelokruga rada.
   

Nudimo Vam:

 • rad ne neodređeno vrijeme, s probnim rokom;
 • rad na složenim i zanimljivim projektima i doticaj s cjelokupnim poslovanjem Fine;
 • edukacije i certificiranje u tehnologijama iz djelokruga rada;
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta;
 • jubilarne nagrade;
 • redoviti sistematski pregled; 
 • balans privatnog i poslovnog života.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem linka za prijavu do 25. listopada 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a