Back-end programer – ekspert (m/ž)
<< Natrag

Back-end programer – ekspert (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Đurđevcu, Koprivnici, Bjelovaru, Čakovcu ili Zagrebu u Centru za razvoj aplikativnih rješenja i upravljanje podacima, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Đurđevac/Koprivnica/Bjelovar/Čakovec ili Zagreb

Rok za prijave: 10. studenoga 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • analiziranje i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika sustava;
 • razvijanje i dokumentiranje komponenti IT sustava (prototipovi korisničkih sučelja, korisnička sučelja i programski moduli), uspostavljanje interakcije između IT sustava i njihovih dijelova sukladno utvrđenom dizajnu;        
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integriranju komponenti IT sustava (programski moduli) u isporuke;    
 • sudjelovanje u analizama  za potrebe unaprjeđenja i optimizacije  IT sustava/infrastrukture/programskog koda, provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama;                    
 • analiziranje prijava problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih;    
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima i sudjelovanje u unaprjeđenju razvojnog procesa (CI/CD, DevSecOps ...);     
 • sudjelovanje u svim fazama životnog ciklusa aplikacija poštujući načela agilnih metoda razvoja;     
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec –društveni, tehnički, prirodni smjer;
 • 10 godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima - prednost;
 • aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java) i barem u jednom frameworku (Spring, Spring Boot,..);
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka te dizajna baza podataka;
 • poželjno znanje upotrebe xml-a i xsd-a te implementacije web servisa (REST/SOAP);
 • prednost poznavanja alata: Jenkins, SonarQube, Maven, GIT;
 • prednost znanje barem jednog JavaScript frameworka (Angular, React JS),
 • tečaj ili certifikat za navedene tehnologije iz područja programiranja - prednost;
 • komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • sposobnost analitičkog pristupa;
 • presliku diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad ne neodređeno vrijeme, s probnim rokom;
 • rad na složenim i zanimljivim projektima i doticaj s cjelokupnim poslovanjem Fine;
 • edukacije i certificiranje u tehnologijama iz djelokruga rada;
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta;
 • jubilarne nagrade;
 • redoviti sistematski pregled; 
 • balans privatnog i poslovnog života.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem linka za prijavu do 10. studenog 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a