Back-end programer - specijalist (m/ž)
<< Natrag

Back-end programer - specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Slatini, Požegi ili Zagrebu u Odjelu za razvoj poslovnih IT rješenja, Centar za razvoj poslovnih i mobilnih IT rješenja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Slatina, Požega ili Zagreb

Rok za prijave: 22. ožujka 2023.

Vaši zadaci bit će:

 • analiziranje i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika sustava;
 • razvijanje i dokumentiranje komponente IT sustava (prototipove korisničkih sučelja, korisnička sučelja i programske module), uspostavljanje interakcije između IT sustava i njihovih dijelova sukladno utvrđenom dizajnu;    
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integriranje komponente IT sustava (programske module) u isporuke;    
 • sudjelovanje u analizama  za potrebe unaprjeđenja i optimizacije IT sustava/infrastrukture/programskog koda;
 • provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama;    
 • analiziranje prijave problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih;
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima i sudjelovanje u unaprjeđenju razvojnog procesa (CI/CD, DevSecOps ...);    
 • sudjelovanje u svim fazama životnog ciklusa aplikacija poštujući načela agilnih metoda razvoja;        
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc.,VSS/mag./struč.spec – društveni, tehnički, prirodni smjer;
 • 5 godina (VŠSS/bacc.), 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima - prednost;
 • aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • praktično iskustvo objektnog programiranja klijentskih i web aplikacija (.NET, Java);
 • praktično iskustvo implementacije i praktične primjene Web servisa (SOAP, REST);
 • praktično iskustvo rada s relacijskim bazama podataka (SQL, PL/SQL, Stored Procedures);
 • praktično iskustvo rada s alatima za upravljanje izvornim kôdom, programskim pojektima i automatizaciju (Git, Jenkins, Maven i sl.);
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema;
 • spremnost na kontinuirano učenje i dijeljenje znanja;
 • presliku diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

 

Prednost je: 

 • praktično iskustvo korištenja Java povezanih tehnoloških rješenja/razvojnih okvira;
 • praktično iskustvo rada s front-end tehnologijama (JavaScript, TypeScript, React);
 • praktično iskustvo razvoja u agilnim timovima;
 • certifikat ili tečaj za razvojne tehnologije ili tehnološka rješenja iz djelokruga rada.

Nudimo Vam:

 • rad ne neodređeno vrijeme, s probnim rokom;
 • rad na složenim i zanimljivim projektima i doticaj s cjelokupnim poslovanjem Fine;
 • edukacije i certificiranje u tehnologijama iz djelokruga rada;
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta;
 • jubilarne nagrade;
 • redoviti sistematski pregled; 
 • balans privatnog i poslovnog života.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem linka za prijavu do 22. ožujka 2023. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a