Back-end programer – specijalist (m/ž)
<< Natrag

Back-end programer – specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Slatini, Virovitici ili Zagrebu u Centru za razvoj aplikativnih rješenja i upravljanje podacima, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Slatina, Virovitica ili Zagreb

Rok za prijave: 27. travnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • analiziranje i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika sustava;
 • razvijanje i dokumentiranje komponente IT sustava (prototipove korisničkih sučelja, korisnička sučelja i programske module), uspostavljanje interakcije između IT sustava i njihovih dijelova sukladno utvrđenom dizajnu;    
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integriranje komponente IT sustava (programske module) u isporuke;    
 • sudjelovanje u analizama  za potrebe unaprjeđenja i optimizacije  IT sustava/infrastrukture/programskog koda, provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama;                    
 • analiziranje prijava problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih;            
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima i sudjelovanje u unaprjeđenju razvojnog procesa (CI/CD, DevSecOps ...);     
 • sudjelovanje  u svim fazama životnog ciklusa aplikacija poštujući načela agilnih metoda razvoja;        
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc.,VSS/mag./struč.spec – društveni, tehnički, prirodni smjer;
 • 5 godina (VŠSS/bacc.), 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima - prednost;
 • aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java) i barem u jednom frameworku (Spring, Spring Boot,...);
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka, te dizajna baza podataka;
 • komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • sposobnost analitičkog pristupa;
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju;
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost je: 

 • znanje upotrebe xml-a i xsd-a te implementacije web servisa (REST/SOAP);
 • poznavanje alata: Jenkins, SonarQube, Maven, GIT;
 • znanje barem jednog JavaScript frameworka (Angular, ReactJS);
 • certifikat ili tečaj za tehnologije iz područja programiranja.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom;
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju;
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, 98/19, 84/21, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 27. travnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a