Back-end programer – viši specijalist (m/ž)
<< Natrag

Back-end programer – viši specijalist (m/ž)

Tražimo 1 osobu za rad u Zagrebu/Zaboku/Čakovcu/Rijeci/Koprivnici/Kutini/Osijeku/Slatini/Virovitici/Splitu/Požegi/Đurđevcu u Odjelu za modeliranje i upravljanje podacima, Centar za razvoj aplikativnih rješenja i upravljanje podacima, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb/Zabok/Čakovec/Rijeka/Koprivnica/Kutina/Osijek/Slatina/Virovitica/Split/Požega/Đurđevac

Rok za prijave: 24. listopada 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u aktivnostima izrade studija izvedivosti i isplativosti te izrade elemenata troškovnika;
 • analiza i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika;
 • razvoj i dokumentiranje složenijih komponenti IT sustava (prototipovi korisničkih sučelja, korisničkih sučelja i programskih modula), uspostavljanje interakcije između IT sustava i njihovih dijelova sukladno utvrđenom dizajnu;
 • sudjelovanje u planiranju složenijih isporuka i integriranje komponenti IT sustava (programskih modula) u isporuke;
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizacije IT sustava/infrastrukture/programskog koda;
 • provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama;
 • analiza prijava problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima i sudjelovanje u unaprjeđenju razvojnog procesa (CI/CD, DevSecOps,..);
 • sudjelovanje u svim fazama životnog ciklusa aplikacija poštujući načela agilnih metoda razvoja;
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima.    

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. – društveni, tehnički, prirodni smjer;
 • 5 godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima - prednost;
 • aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • tečaj/certifikat za razvojne tehnologije ili tehnološka rješenja iz djelokruga rada – prednost;
 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java) i u barem jednom frameworku (Spring, Spring Boot,..);
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka, te dizajna baza podataka;
 • poznavanje alata: Jenkins, SonarQube, Maven, GIT – prednost;
 • poznavanje barem jednog JavaScript frameworka (Angular, React JS) – prednost;
 • komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • analitičko razmišljanje;
 • presliku diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starija od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad ne neodređeno vrijeme, s probnim rokom;
 • rad na složenim i zanimljivim projektima i doticaj s cjelokupnim poslovanjem Fine;
 • edukacije i certificiranje u tehnologijama iz djelokruga rada;
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta;
 • jubilarne nagrade;
 • redoviti sistematski pregled; 
 • balans privatnog i poslovnog života.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem linka za prijavu do 24. listopada 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a