Broj racuna poslovnih subjekata i gradana kod kreditnih institucija

Prema podacima iz Jedinstvenog registra računa, u hrvatskim kreditnim institucijama (bankama, štednim bankama i štedionicama), prema stanju od 31. listopada 2021. godine bilo je ukupno 9.938.539 otvorenih računa, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manje za 2,17%.

05.11.2021.

Broj racuna poslovnih subjekata i gradana kod kreditnih institucija

Od ukupnog broja otvorenih računa, 7.655.978 računa odnosi se na transakcijske račune kojih je za 0,39% manje u odnosu na prethodno razdoblje (tablica 1.). Preostalih 2.282.561 računa odnosi se na štedne račune, od kojih je 822.390 onih s oročenim novčanim sredstvima, 1.124.320 računa štednje po viđenju, 311.722 računa stambene štednje te 24.129 računa depozita u kreditnim unijama.

Od ukupnog broja građana u Republici Hrvatskoj, kojih je prema popisu iz 2011. godine bilo 4.284.889, njih 3.759.396 imalo je u hrvatskim kreditnim institucijama otvoren jedan ili više računa.

Cijeli članak: Broj racuna poslovnih subjekata i gradana kod kreditnih institucija 2021.