Djelatnik poslovnice - referent (m/ž)
<< Natrag

Djelatnik poslovnice - referent (m/ž)

Tražimo 1 osobu za rad u Zagrebu, u Poslovnici 3, Regionalni centar Zagreb

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 12. rujna 2023.

Vaši zadaci bit će:

 • obavljanje uplata, isplata, razmjene i svih drugih poslova propisanih uputom o radu s gotovim novcem te provođenje operativnih postupaka reguliranih propisima o sprečavanju pranja novca,
 • izrada blagajničke i trezorske dokumentacije, obavljanje svih trezorskih poslova i poslova rukovanja gotovim novcem i drugim vrijednostima u trezoru banke te kontrolnih procesa blagajničkog poslovanja,
 • obavljanje mjenjačkih poslova te maloprodaja biljega, mjenica, obrazaca i ostalih vrijednosti,
 • prihvaćanje, provjera ispravnosti i unos podataka s naloga za plaćanje podnesenih na papirnom i magnetnom mediju, obavljanje kontrole i svih drugih poslova propisanih uputom za bezgotovinski platni promet,
 • zaprimanje, evidentiranje, unos i kontrola svih vrsta financijskih, statističkih i drugih izvještaja i dokumentacije poslovnih subjekata/korisnika na papirnom i magnetnom mediju,
 • obavljanje poslova prijave u SIOV sustav i ostalih manje složenih poslova vezanih uz prisilnu naplatu,
 • informiranje korisnika o uslugama e-poslovanja, zaprimanje i obrada zahtjeva za izdavanje digitalnih certifikata te informiranje stranaka o proizvodima i uslugama Fine.

Od Vas ćemo očekivati:

 • SSS, VŠSS/bacc. – maturant gimnazije, ekonomski, pravni ili drugi smjer,
 • 6 mjeseci (SSS), 8 mjeseci (VŠSS/bacc.) radnog iskustva,
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (word, excel - osnovno),
 • razvijene komunikacijske vještine,
 • usmjerenost na klijenta,
 • spremnost na rad u smjenama i rad vikendom,
 • presliku diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • poznavanje poslova platnog prometa,
 • iskustvo rada s klijentima,
 • poznavanje zakonodavstva iz područja ovrha.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta,
 • jubilarne nagrade,
 • redoviti sistematski pregled,
 • balans privatnog i poslovnog života.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 12. rujna 2023. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a