Djelatnik poslovnice – referent (m/ž)
<< Natrag

Djelatnik poslovnice – referent (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Novskoj, u Poslovnici Novska, Podružnica Kutina, Regionalni centar Zagreb

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Novska

Rok za prijave: 26. travnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • obavljanje uplata, isplata, razmjene i svih drugih poslova propisanih uputom o radu s gotovim novcem te provođenje operativnih postupaka reguliranih propisima o sprečavanju pranja novca,
 • izrada blagajničke i trezorske dokumentacije, obavljanje svih trezorskih poslova i poslova rukovanja gotovim novcem i drugim vrijednostima u trezoru banke te kontrolnih procesa blagajničkog poslovanja,
 • obavljanje mjenjačkih poslova te maloprodaja biljega, mjenica, obrazaca i ostalih vrijednosti,
 • prihvaćanje, provjera ispravnosti i unos podataka s naloga za plaćanje podnesenih na papirnom i magnetnom mediju, obavljanje kontrole i svih drugih poslova propisanih uputom za bezgotovinski platni promet,
 • zaprimanje, evidentiranje, unos i kontrola svih vrsta financijskih, statističkih i drugih izvještaja i dokumentacije poslovnih subjekata/korisnika na papirnom i magnetnom mediju,
 • obavljanje poslova prijave u SIOV sustav i ostalih manje složenih poslova vezanih uz prisilnu naplatu,
 • informiranje korisnika o uslugama e-poslovanja, zaprimanje i obrada zahtjeva za izdavanje digitalnih certifikata te informiranje stranaka o proizvodima i uslugama Fine. 

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc. – ekonomski, pravni ili drugi smjer,
 • 8 mjeseci radnog iskustva,
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (word, excel - osnovno),
 • razvijene komunikacijske vještine,
 • usmjerenost na klijenta,
 • spremnost na rad u smjenama i rad vikendom,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • poznavanje poslova platnog prometa,
 • iskustvo rada s klijentima,
 • poznavanje zakonodavstva iz područja ovrha.

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, 98/19, 84/21, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 26. travnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a