Front-end programer – suradnik (m/ž)
<< Natrag

Front-end programer – suradnik (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Đurđevcu, Koprivnici, Bjelovaru, Čakovcu ili Zagrebu u Odjelu za razvoj poslovnih rješenja, Centru za razvoj poslovnih i mobilnih IT rješenja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Đurđevac/Koprivnica/Bjelovar/Čakovec/Zagreb

Rok za prijave: 7. lipnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u svim fazama životnog ciklusa aplikacija poštujući načela agilnih metoda razvoja,
 • sudjelovanje u izradi prototipa korisničkog sučelja,
 • razvijanje i integeriranje komponente IT sustava (korisničkia sučelja i programske module,            
 • implementiranje aplikativnih rješenja u skladu s najboljim UX praksama,    
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima i sudjelovanje u unaprjeđenju razvojnog procesa (CI/CD, DevSecOps ...);  
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 3 godine radnog iskustva (VŠSS/bacc.), 1 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima – prednost,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • praktično iskustvo rada s front-end tehnologijama (JavaScript, TypeScript, React),
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema;
 • spremnost na kontinuirano učenje i dijeljenje znanja;
 • preslika diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost je: 

 • praktično iskustvo rada sa alatima za upravljanje izvornim kôdom, programskim pojektima i automatizaciju (Git, Jenkins, Maven i sl.),
 • osnovna praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java) i barem u jednom frameworku (Spring, Spring Boot,..),
 • praktično iskustvo implementacije i praktične primjene Web servisa (SOAP, REST),
 • praktično iskustvo rada s relacijskim bazama podataka (SQL, PL/SQL, Stored Procedures),
 • praktično iskustvo razvoja u agilnim timovima,
 • certifikat ili tečaj za razvojne tehnologije ili tehnološka rješenja iz djelokruga rada.

 

Nudimo Vam:

 • rad ne neodređeno vrijeme, s probnim rokom;
 • rad na složenim i zanimljivim projektima i doticaj s cjelokupnim poslovanjem Fine;
 • edukacije i certificiranje u tehnologijama iz djelokruga rada;
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta;
 • jubilarne nagrade;
 • redoviti sistematski pregled; 
 • balans privatnog i poslovnog života.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 7. lipnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a