glavni knjigovođa – viši specijalist u Odjelu za računovodstvo, Službi financija i računovodstva, Sektoru financijskog i strateškog upravljanja
<< Natrag

Glavni knjigovođa – viši specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Odjelu za računovodstvo, Službi financija i računovodstva, Sektoru financijskog i strateškog upravljanja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 8. veljače 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • kontrola dnevne ažurnosti i pravilnosti knjiženja poslovnih promjena u pomoćne knjige i glavnu knjigu, mjesečna kontrola usklađenosti knjigovodstvenih stanja u pomoćnim knjigama i glavnoj knjizi te usklađenosti ostalih bilančnih pozicija u glavnoj knjizi,
 • pripremanje metodoloških uputa i procedura, redovito praćenje zakonskih propisa iz svog djelokruga rada te izrada prijedloga potrebnih promjena računovodstvenih politika u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja,
 • instruktivna suradnja s popisnim komisijama pri popisu imovine te kontrola usklađenja knjigovodstvenih stanja sa stvarnim stanjem imovine i obveza,
 • kontrola i izrada obračuna i plaćanja po obračunu zakonski propisanih obračuna doprinosa i članarina,
 • kontrola i izrada periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja sa svim potrebnim prilozima te sudjelovanje u izradi elaborata o transfernim cijenama,    
 • kontrola arhiviranja knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga sukladno zakonskim rokovima i internim aktima,
 • kontaktiranje s referentima i suradnicima za financijsko računovodstvene poslove i instruiranje u domeni poslova.
   

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. – ekonomski smjer, računovodstvo,
 • 5 godina radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima – prednost),
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, SAP, PIS – napredno; Powerpoint, e-Račun, HRplus - osnovno),
 • položenu edukaciju za rad u SAP FI modulu – Financial Accounting i Certifikat za ovlaštenog računovođu – prednost,
 • odlično poznavanje računovodstvenog poslovanja, zakonskih propisa i porezne regulative te poznavanje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja,
 • razvijene komunikacijske vještine,
 • sposobnost rješavanja problema i dijeljenje znanja i informacija,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.
   

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 8. veljače 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a