Inženjer osiguranja kvalitete (Quality Assurance Engineer)- specijalist (m/ž)
<< Natrag

Inženjer osiguranja kvalitete (Quality Assurance Engineer)

Tražimo 3 osobe za rad u Zagrebu, Osijeku, Čakovcu, Splitu, Koprivnici ili Virovitici u Odjelu IT kvalitete, Centar za testiranje i upravljanje kvalitetom IT rješenja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb, Osijek, Čakovec, Split, Koprivnica ili Virovitica

Rok za prijave: 2. svibnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u svim fazama životnog ciklusa aplikacija poštujući načela agilnih metoda razvoja,
 • verificiranje IT rješenja,
 • dokumentiranje testne procedure (plan testiranja, testne skripte, izvještaj o provedenom testiranju, test prihvaćanja),
 • pripremanje i upravljanje testnim podacima u testnim okruženjima,
 • bilježenje rezultata i verifikacije izvođenja testa,
 • koordiniranje aktivnosti za provođenje sistemskih i aplikativnih testova,
 • organiziranje i sudjelovanje u testu prihvaćanja i odobravanja proizvoda/usluga za produkcijsku okolinu,
 • izrada uputa za korištenje aplikacija,
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima.
   

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec. – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 3 godine (VSS/mag./struč.spec.), 5 godina (VŠSS/bacc.) radnog iskustva,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • osnove znanja iz područja metodologija razvoja softvera (npr: Agile, Scrum),
 • iskustvo u radu s bazama podataka (SQL, OracleDB),
 • proaktivnost, inicijativa i sposobnost rješavanja problema,
 • sposobnost analitičkog pristupa,
 • spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost je:

 

 • napredna znanja iz područja testiranja softvera i uloge QA (Quality Assurance) u osiguranju kvalitete softvera,
 • iskustvo s REST API/WebServices testiranjem (SOAP UI, Postman,..),
 • praktična znanja iz osnova objektnog programiranja (Java program),
 • posjedovanje certifikata ISTQB Foundation Level.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom;
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju;
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, 98/19, 84/21, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 2. svibnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a