IT dizajner - ekspert (m/ž)
<< Natrag

IT dizajner - ekspert (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu, Centar aplikativnog razvoja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 12. siječnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • analiziranje i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika,
 • izrada prototipa korisničkog sučelja, te dizajn i dokumentiranje načina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrđenim smjernicama,
 • razvijanje ili primjena aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizacije velikih IT sustava/infrastrukture/programskog koda te provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,
 • analiziranje prijava problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • izvrsna znanja na području izrade web aplikacija (korištenje Jave, .NET-Aili nekog trećeg jezika i korištenje razvojnih frameworka),
 • izvrsna znanja u području korištenja web servisa (SOAP, REST…),
 • izvrsna znanja u području baza podataka (modeliranje, SQL, PL/SQL…),

    Prednosti:

 •     certifikat ili tečaj za tehnologije iz područja programiranja,
 •     tečaj/certifikat za razvojne tehnologije ili tehnološka rješenja koja se koriste za poslove iz djelokruga rada,
 • razvijeno analitičko razmišljanje,
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine
 • VSS/mag./struč.spec.- društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 10 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima – prednost),
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 12. siječnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a