IT dizajner - viši specijalist (m/ž)
<< Natrag

IT dizajner - viši specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Odjelu za digitalizaciju internih procesa, Službi analize i razvoja digitalnih rješenja, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 10. studenoga 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • dizajniranje i dokumentiranje komponenata IT sustava te organiziranje njihove isporuke i integracije,
 • sudjelovanje u aktivnostima izrade studija izvedivosti i isplativosti te izradi elemenata troškovnika,
 • analiziranje i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika velikih sustava umjerene složenosti te dizajniranje i dokumentiranje načina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrđenim smjernicama,
 • razvijanje ili primjena aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizacije velikih IT sustava/infrastrukture/programskog koda umjerene složenosti te provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,
 • analiziranje i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja zastoja u radu IT sustava,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • napredna znanja i praktično iskustvo objektnog programiranja klijentskih i web aplikacija u Java programskom jeziku,
 • napredna znanja i praktično iskustvo implementacije i primjene Web servisa (SOAP, REST),
 • napredna znanja i praktično iskustvo na području baza podataka (SQL, PL/SQL, Stored Procedures),
 • praktično iskustvo rada sa alatima za upravljanje izvornim kodom, programskim projektima i automatizaciju (GIT, Jenkins, Maven i sl.),
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema,
 • spremnost na kontinuirano učenje i dijeljenje znanja,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • VSS/mag./struč.spec.- društveni, tehnički, prirodni smjer,  
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost:

 • stručni ispiti/certifikati/napredni tečajevi iz područja razvojnih tehnologija ili povezanih tehnoloških rješenja (npr. Java, Spring, skriptni jezici) i/ili područja baza podataka (SQL, PL/SQL, stored procedures, modeliranje baza),
 • praktično iskustvo korištenja Java povezanih tehnoloških rješenja/razvojnih okvira (Spring, Spring Boot),
 • praktično iskustvo rada s front-end tehnologijama (JavaScript, TypeScript, React),
 • praktično iskustvo rada sa DMS i BMP rješenjima,
 • praktično iskustvo razvoja u agilnim timovima,
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 10. studenog 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a