IT dizajner - viši specijalist (m/ž)
<< Natrag

IT dizajner - viši specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zaboku u Razvojnom odjelu Zabok, Centru aplikativnog razvoja, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zabok

Rok za prijave: 12. siječnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u aktivnostima izrade studija izvedivosti i isplativosti te izrade elemenata troškovnika;
 • analiza i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika;
 • izrada prototipa korisničkog sučelja, te dizajniranje i dokumentiranje načina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrđenim smjernicama;
 • razvoj ili primjena aplikativnih ili sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu;
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti;
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizacije velikih IT sustava/infrastrukture/programskog koda te provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama;
 • analiza prijave problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih;
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. – društveni, tehnički, prirodni smjer;
 • 5 godina radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima – prednost);
 • aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • tečaj ili certifikat za dolje navedene tehnologije iz područja programiranja – prednost;
 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java) i barem jednom frameworku (Spring,..);
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka, te dizajna baza podataka;
 • poželjno znanje upotrebeXML-a i JSON-a te implementacije web servisa (REST/SOAP);
 • poznavanje alata: Jenkins, SonarQube, Maven, GIT – prednost;
 • poznavanje i praktično znanje iz Vaadin frameworka ili ReactJS - prednost;
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • sposobnost analitičkog pristupa;
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju;
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 12. siječnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a