IT dizajner – viši specijalist u Centru aplikativnog razvoja (lokacija Vukovar/Bjelovar)
<< Natrag

IT dizajner - viši specijalist (m/ž)

Tražimo 2 osobe za rad u Vukovaru/Bjelovaru (ovisno o prebivalištu/boravištu odabranog kandidata) u Centru aplikativnog razvoja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Vukovar/Bjelovar

Rok za prijave: 5. listopada 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u aktivnostima izrade studija izvedivosti i isplativosti te izradi elemenata troškovnika,
 • analiziranje i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika,
 • izrada prototipa korisničkog sučelja te dizajniranje i dokumentiranje načina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrđenim smjernicama,
 • razvijanje i primjena aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizacije velikih IT sustava/infrastrukture/programskog koda te provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,
 • analiziranje prijava problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 5 godina radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima – prednost),
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java ili .NET) i barem u jednom frameworku (Spring,Entity,..),
 • poznavanje frontend tehnologija (HTML, CSS,..),
 • znanje barem jednog JavaScript frameworka (Angular, ReactJS, JQuery…) – prednost,
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka te dizajna baza podataka,
 • praktično znanje upotrebe xml-a i xsd-a te implementacije web servisa,
 • praktična znanja na poslovima dizajna aplikacija ili aplikativnih komponenti i baza podataka,
 • praktična znanja na transakcijskim sustavima i rad s web servisima (REST, SOAP),
 • praktična znanja alata: Jenkins, SonarQube, Maven, GIT,
 • certifikat ili tečaj za tehnologije iz područja programiranja i baza podataka – prednost,
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine te sposobnost analitičkog pristupa,
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema,
 • inovativan pristup i usmjerenost na rezultate,
 • spremnost na kontinuirano učenje i praćenje tehnologija,
 • spremnost na timski rad,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju.
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 5. listopada 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a