IT dizajner - viši specijalist (m/ž) u Odjelu za arhitekturu i dizajn
<< Natrag

IT dizajner - viši specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Odjelu za arhitekturu i dizajn, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb, Rijeka, Bjelovar, Osijek, Vukovar, Čakovec, Kutina, Koprivnica, Zabok, Virovitica

Rok za prijave: 11. svibnja 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u aktivnostima izrade studija izvedivosti i isplativosti te izradi elemenata troškovnika,
 • analiziranje i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika,
 • izrada prototipa korisničkog sučelja, te dizajn i dokumentiranje načina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrđenim smjernicama,
 • razvijanje ili primjena aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizacije velikih IT sustava/infrastrukture/programskog koda te provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,
 • analiziranje prijava problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.
   

Od Vas ćemo očekivati:

 • praktična znanja u objektnom programiranju Android  mobilnih aplikacija (Java, Android studio) i/ili iOS mobilnih aplikacija (Xcode, Swift) od minimalno 1 godine,
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka,
 • praktična znanja upotrebe xml formata i xsd-a te implementacije web servisa (REST, SOAP),
 • praktična znanja upotrebe JSON formata,
 • praktična znanja alata: Jenkins, SonarQube, Maven, GIT,
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine,  
 • analitički pristup i rješavanje problema,
 • inovativan pristup i usmjerenosti na rezultate te sklonost timskom radu,
 • sposobnost kontinuiranog učenja i praćenja tehnologija,
 • VSS/mag./struč.spec.- društveni, tehnički, prirodni smjer,  
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.
   

Prednost:

 • certifikat ili tečaj za tehnologije iz područja programiranja i baza podataka,
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr 11. svibnja 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a