IT inženjer za komunikacijske sustave - viši specijalist (m/ž)
<< Natrag

IT inženjer za komunikacijske sustave - viši specijalist (m/ž)

Tražimo 2 osobe za rad u Zagrebu u Odjelu za RKM i Hitronet, Služba za sistemsku podršku i IT infrastrukturu, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 16. svibnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u primjeni tehnoloških rješenja u uspostavi komunikacijskih sustava visoke složenosti, izrada komunikacijskih podsustava i rješenja,
 • uspostava, nadzor i održavanje komunikacijskih sustava, dijagnosticiranje i otklanjanje problema, upravljanje postojećim kapacitetima i performansama sustava, sudjelovanje u predlaganju novih i prilagodbi  postojećih tehničkih rješenja,
 • analiza uzroka učestalih umanjenja kvalitete rada podsustava i davanje preporuka za njihovo dugoročno otklanjanje, sudjelovanje u planiranju i provedbi integracije komunikacijskih podsustava i rješenja,
 • postavljanje, prilagođavanje, testiranje i nadzor komunikacijskog sustava, testiranje rada novih podsustava te predlaganje i provođenje unaprjeđenja,
 • izvješćivanje o stanju komunikacijskog sustava te predlaganje promjena na sustavima,
 • sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja problema i zastoja u radu računalne mreže i komunikacijskih sustava. Upravljanje parametrima sustava: odzivom, raspoloživosti, skalabilnosti, prenosivosti, kontinuitetom rada, ekonomičnosti primjene te drugim parametrima važnim za rad sustava računalno komunikacijske mreže,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima,
 • izrada i održavanje tehničke dokumentacije implementiranih sustava, predlaganje i provođenje izmjene radnih uputa i operativnih procedura rada.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. - informatički, tehnički smjer,
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, Projektno upravljanje – napredno, Izrada poslovnih crteža i dijagrama - osnovno),
 • certifikat/stručni tečaj za tehnologije ili tehnološka rješenja iz djelokruga rada (npr. (Cisco, F5 Networks),
 • napredno poznavanje LAN i WAN mreža,
 • poznavanje VoIP tehnologija (npr. SIP, SCCP),
 • iskustvo u rješavanju složenih mrežnih problema,
 • poznavanje Windiws i Linux OS-a,
 • poznavanje Cisco proizvoda (usmjerivači, preklopnici, vatrozidi),
 • poznavanje programskog alata Wireshark ili ekvivalentnog,
 • sklonost timskom radu i kontinuiranom učenju, 
 • vozačku dozvolu B kategorije,
 • preslika diplome i potvrda o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost je:

 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • napredni tečaj za tehnologije ili tehnološka rješenja iz djelokruga rada,
 • poznavanje rada sa sigurnosnom opremom (IDS, IPS, NGF firewall, anti DDoS).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom;
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju;
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, 98/19, 84/21, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 16. svibnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a