IT programer – specijalist (m/ž)
<< Natrag

IT programer – specijalist (m/ž)

Tražimo 2 osobe za rad na lokacijama Požega, Rijeka u Odjelu razvojnih IT rješenja, Centru aplikativnog razvoja, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Požega, Rijeka

Rok za prijave: 8. srpnja 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u aktivnostima izrade studija izvedivosti i isplativosti te izradi elemenata troškovnika,
 • analiziranje i obrada opisane funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeva korisnika,
 • izrada prototipa korisničkog sučelja, te dizajniranje i dokumentiranje načina izrade it komponenti i njihove interakcije sukladno utvrđenim smjernicama,
 • razvoj i primjena aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizaciji velikih IT sustava/infrastrukture/programskog koda te provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,
 • analiziranje prijava problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • analitičko razmišljanje,
 • komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • sklonost timskom radu,
 • praktično znanje u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java programskom jeziku ili .NET) i barem jednom frameworku (Spring, Entity..),
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka, te dizajna baza podataka,
 • praktično znanje upotrebe xml-a i xsd-a te implementacije web sevisa (REST/SOAP),
 • praktično znanje na poslovima dizajna aplikacija ili aplikativnih komponenti i baza podataka,
 • VSS/mag./struč.spec.; VŠSS/bacc — društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 5 godina radnog iskustva (VŠSS/bcc.); 3 godine radnog iskustva (VSS/mag./struč.spec.),
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • poznavanje alata: Jenkins, SonarQube, Maven, GIT,
 • stručni ispiti/certifikati/napredni tečajevi iz djelokruga rada (područje programiranja i baza podataka),
 • 5 godina (VŠSS/bacc.), 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 8. srpnja 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a