IT programer - specijalist (m/ž)
<< Natrag

IT programer - specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Splitu u Razvojnom odjelu Split, Centru aplikativnog razvoja, Služba razvoja IT servisa, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Split

Rok za prijave: 2. studenoga 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • Razvijanje i dokumentiranje umjereno složenih komponenti IT sustava (korisnička sučelja i programski moduli) te uspostavljanje umjerene složene interakcije između IT sustava i njihovih dijelova sukladno utvrđenom dizajnu,
 • Sudjelovanje u planiranju umjereno složenih isporuka i integriranje komponenti IT sustava (programski moduli) u isporuke,
 • Provođenje potrebnih unaprjeđenja i optimizacije jednostavnijih IT komponenti sukladno utvrđenom redizajnu,
 • Provođenje aktivnosti otklanjanja zastoja u radu IT sustava,
 • Sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima,
 • Obavljanje drugih poslova u skladu s uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • razvijeno analitičko razmišljanje,
 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java) i barem u jednom frameworku (Spring),
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka te dizajna baza podataka,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • VŠSS/bacc, VSS/mag./struč.spec. –društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 5 godina radnog iskustva (VŠSS/bacc) ,3 godine radnog iskustva (VSS/mag./struč.spec),
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost:

 • poželjno znanje upotrebe XML-a i JSON-a te implementacije web servisa (REST/SOAP),
 • poznavanje alata: Jenkins, SOnarQube, Maven, GIT,
 • poznavanje i praktično znanje iz Vaadin frameworka ili ReactJS,
 • certifikat ili tečaj iz tehnologije iz područja programiranja.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 2. studenog 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a