IT programer - specijalist u Razvojnom odjelu Split
<< Natrag

IT programer - specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Splitu u Razvojnom odjelu Split, Centru aplikativnog razvoja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Split

Rok za prijave: 28. veljače 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • analiziranje i obrađivanje opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika velikih sustava umjerene složenosti te dizajniranje i dokumentiranje načina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrđenim smjernicama,
 • razvijanje ili primjenjivanje aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizacije velikih IT sustava/infrastrukture/programskog koda te provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,
 • analiziranje i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja zastoja u radu IT sustava,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. – informatičko, matematičko, elektrotehničko usmjerenje, FER, FOI, PMF (smjer matematika - informatika),
 • 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • 1 godina na istim ili sličnim poslovima – prednost,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • dobro poznavanje C++ i osnovno Java programskih jezika – prednost,
 • poznavanje objektnog programiranja klijentskih i web aplikacija – prednost,
 • poznavanje osnova ICT-a, dizajna i implementacije web servisa , xml-a i xsd-a,
 • poznavanje SQL-a i relacijskih baza podataka,
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i razvijene komunikacijske vještine,
 • preslika diplome i potvrda o nekažnjavanju,
 • potvrda o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • (ne starija od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme s probnim rokom do povratka odsutnog radnika,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 28. veljače 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a