IT programer – suradnik (m/ž)
<< Natrag

IT programer – suradnik (m/ž)

Tražimo 2 osobe za rad na lokacijama Rijeka, Požega u Odjelu razvojnih IT rješenja, Centru aplikativnog razvoja, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike.

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Požega, Rijeka

Rok za prijave: 8. srpnja 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • razvoj i dokumentiranje komponenti IT sustava (prototipove korisničkih sučelja, korisnička sučelja i programske module) te uspostava interakcije između IT sustava i njihovih dijelova sukladno utvrđenom dizajnu,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integriranje komponenti IT sustava (programski moduli) u isporuke,
 • provođenje potrebnih unaprjeđenja i optimizacije IT komponenti sukladno utvrđenom redizajnu,
 • provođenje aktivnosti otklanjanja zastoja u radu IT sustava,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

analitičko razmišljanje,
komunikacijske i prezentacijske vještine,
praktično znanje u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija ( poželjno Java programskom jeziku ili .NET) i barem jednom frameworku (Spring, Entity..),
praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka, te dizajna baza podataka,
aktivno znanje engleskog jezika,
VSS/mag./struč.spec.; VŠSS/bacc, SSS — društveni, tehnički, prirodni smjer,
5 godina radnog iskustva (SSS), 3 godine radnog iskustva (VŠSS/bcc.); 1 godina radnog iskustva (VSS/mag./struč.spec.),
presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).
 

Prednost:

 • stručni ispiti/certifikati/napredni tečajevi iz djelokruga rada (područje programiranja),
 • poželjno znanje upotrebe xml-a i xsd-a te implementacije web sevisa (REST/SOAP),
 • poznavanje alata: Jenkins, SonarQube, Maven, GIT,
 • poznavanje i praktično znanje Vaadin frameworka ili ReactJS,
 • 5 godina (VŠSS/bacc.), 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 8. srpnja 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a