IT programer – suradnik (m/ž)
<< Natrag

IT programer – suradnik (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu/Rijeci/Požegi u Odjelu razvojnih IT rješenja, Centru aplikativnog razvoja, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb/Rijeka/Požega

Rok za prijave: 10. studenoga 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • razvoj i dokumentiranje umjereno složenih komponenti IT sustava (korisnička sučelja i programske module) te uspostava umjereno složene interakcije između IT sustava i njihovih dijelova sukladno utvrđenom dizajnu,
 • sudjelovanje u planiranju umjereno složenih isporuka i integriranje komponenti IT sustava (programski moduli) u isporuke,
 • provođenje potrebnih unaprjeđenja i optimizacije jednostavnijih IT komponenti sukladno utvrđenom redizajnu,
 • provođenje aktivnosti otklanjanja zastoja u radu IT sustava,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • praktično znanje u  objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java ili .NET) i barem jednom frameworku (Spring, Entity..),
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka te dizajna baza podataka,
 • poželjno znanje upotrebe xml-a i xsd-a te implementacije web sevisa,
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine te sposobnost analitičkog pristupa,
 • aktivno  znanje engleskog jezika,
 • SSS, VŠSS/bacc, VSS/mag./struč.spec. – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 5 godina radnog iskustva (SSS), 3 godine radnog iskustva  (VŠSS/bcc.); 1 godina radnog iskustva (VSS/mag./struč.spec.),
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost:

 • certifikat ili tečaj za tehnologije iz područja programiranja i baza podataka, 
 • poznavanje alata: Jenkins, SonarQube, Maven, GIT,
 • 5 godina radnog iskustva (SSS), 3 godine radnog iskustva  (VŠSS/bcc.); 1 godina radnog iskustva (VSS/mag./struč.spec.) na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 10. studenog 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a