IT sistem analitičar – suradnik u Centru IT servisa, Službi analize i razvoja digitalnih rješenja, Sektoru informatike
<< Natrag

IT sistem analitičar – suradnik (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Centru IT servisa, Službi analize i razvoja digitalnih rješenja, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 5. prosinca 2019.

Vaši zadaci bit će:

 • suradnja s naručiteljima u prikupljanju i strukturiranju korisničkih zahtjeva,
 • sudjelovanje u analizi i procjeni opsega i izvedivosti zahtjeva,
 • planiranje i koordiniranje razvojnih i implementacijskih aktivnosti s voditeljima timova,
 • praćenje aktivnosti razvojnog i implementacijskog tima te procjena i upravljanje rizicima,
 • osiguravanje pravilnog upravljanja promjenama u razvojnim aktivnostima te redovito izvještavanje nadređenih o statusu razvojnih i implementacijskih aktivnosti,
 • osiguravanje cjelovitosti i kvalitete isporuka u planiranim rokovima,
 • izrada dokumentacije vođenja razvojnih i implementacijskih aktivnosti s voditeljima timova,
 • suradnja s naručiteljima i specijalistima iz područja IT razvoja,
 • upravljanje kvalitetom i životnim vijekom IT servisa te sudjelovanje u upravljanju katalogom IT servisa.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec.- društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 3 godine (VŠSS/bacc.) radnog iskustva, 1 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • spremnost na usavršavanje i stjecanje vještina potrebnih za svakodnevno obavljanje poslova,
 • poznavanje modeliranja baza i osnova SQL-a – prednost,
 • poznavanje metodologija razvoja kao npr. RUP –prednost,
 • poznavanje SCRUM-a – prednost,
 • poznavanje ITIL-a – prednost,
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • razvijene sposobnosti analitičkog pristupa,
 • poželjno poznavanje normi ISO/IEC 27001, ISO9000,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).
   

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 5. prosinca 2019. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a