IT sistem analitičar – suradnik (m/ž)
<< Natrag

IT sistem analitičar – suradnik (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu, Osijeku, Splitu u Odjelu za IT analizu, Centar za IT analizu i vođenje servisa, Služba IT analize i upravljanja arhitekturama i tehnologijama, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb/Osijek/Split

Rok za prijave: 9. lipnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • suradnja s naručiteljima i specijalistima iz područja IT razvoja;
 • klasificiranje, analiza i procjena opsega i izvedivosti zahtjeva te dokumentiranje analize i procjene;
 • prikupljanje i strukturiranje zahtjeva naručitelja;
 • analiza i dokumentiranje tražene funkcionalnosti aplikativnih sustava (pronalaženje subjekata u sustavu i njihove interakcije, specificiranje akcija i funkcionalnosti u sustavu, poslovnih pravila i sl.)
 • izrada pripadajuće dokumentacije iz svoga djelokruga rada prema standardnim i/ili agilnim metodama rada ovisno o poslovnoj potrebi;
 • izvršavanje ciljeva i plana razvojnog projekta u skladu s usvojenim metodologijama vođenja razvojnih projekata (planiranje i praćenje faza i iteracija u svom djelokrugu rada, procjena rizika, praćenje i procjena promjena) te izrada pripadajuće dokumentacije projekta iz svog djelokruga rada;
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc.,VSS/mag./struč.spec. –društveni, tehnički, prirodni smjer (prednost informatički, matematički, elektrotehnički smjer);
 • 3 godine (VŠSS/bacc.), 1 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva;
 • aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • edukacija i/ili iskustvo iz područja metodologija razvoja kao npr: Agile - prednost;
 • edukacija i/ili iskustvo iz područja modeliranja baza i osnova SQL-a – prednost;
 • poznavanje SCRUM-a – prednost;
 • poznavanje ITIL-a – prednost;
 • poznavanje normi ISO/IEC 27001, ISO900 - prednost;
 • spremnost na usavršavanje i učenje vještina potrebnih za svakodnevno obavljanje poslova;
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • sposobnost analitičkog pristupa;
 • timski rad;
 • presliku diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a 
 • (ne stariju od mjesec dana).

                

Nudimo Vam:

 • rad ne neodređeno vrijeme, s probnim rokom;
 • rad na složenim i zanimljivim projektima i doticaj s cjelokupnim poslovanjem Fine;
 • edukacije i certificiranje u tehnologijama iz djelokruga rada;
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta;
 • jubilarne nagrade;
 • redoviti sistematski pregled; 
 • balans privatnog i poslovnog života.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 9. lipnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a