IT sistem analitičar – viši specijalist (m/ž)
<< Natrag

IT sistem analitičar – viši specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Odjelu za digitalizaciju internih procesa, Službi analize i razvoja digitalnih rješenja, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 20. prosinca 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • suradnja s naručiteljima u prikupljanju i strukturiranju korisničkih zahtjeva za digitalizacijom internih poslovnih procesa,
 • rad u timovima zaduženim za uspostavu i održavanje sustava iz domene umjetne inteligencije (virtualni asistenti) i robotizacije poslovnih procesa (Robotic Process Automation),
 • definiranje dodirnih točaka različitih internih poslovnih porcesa,
 • suradnja s naručiteljima i specijalistima iz područja IT razvoja,
 • klasificiranje, analiziranje i procjena opsega i izvedivosti zahtjeva te dokumentiranje analize i procjene,
 • analiziranje i dokumentiranje tražene funkcionalnosti aplikativnih sustava (pronalaženje subjekata u sustavu i njihove interakcije, specificiranje akcije i funkcionalnosti u sustavu, poslovna pravila i slično), izrađivanje pripadajuće dokumentacije iz svog djelokruga rada,
 • izrada prototipa korisničkog sučelja po potrebi,
 • izvršavanje ciljeva i plana razvojnog projekta u skladu s usvojenim metodologijama vođenja razvojnih projekata (planiranje i praćenje faze i iteracije u svom djelokrugu rada, procjenjivanje rizika, praćenje i procjenjivanje promjene) te izrada pripadajuće dokumentacije projekta iz svog djelokruga rada,
 • istraživanje, standardiziranje i dokumentiranje alata, procesa i metodologije sistem analize.

Od Vas ćemo očekivati:

 • praktično iskustvo rada u razvojnim timovima i kreiranju potrebne dokumentacije,
 • poznavanje i razumijevanje procesa razvoja programskih rješenja,
 • iskustvo rada sa relacijskim bazama podataka (modeliranje, SQL),
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema,
 • sklonost timskom radu i proaktivnost te razvijene komunikacijske vještine,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • VSS/mag./struč.spec.- društveni, tehnički, prirodni smjer,  
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost:

 • edukacija/iskustvo iz područja poslovnog modeliranja i primjene umjetne inteligencije,
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 20. prosinca 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a