Kontroling analitičar – viši specijalist (m/ž)
<< Natrag

Kontroling analitičar – viši specijalist (m/ž)

Tražimo motiviranu osobu za rad u Zagrebu u Odjelu kontrolinga, Sektor financijskog i strateškog upravljanja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 20. srpnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • samostalno kreiranje i izrada informacije o poslovanju za potrebe internog i eksternog izvješćivanja, raščlanjujući kompleksne bazne podatke u upravljive informacije.
 • predlaganje metodoloških okvira i uputa osiguravajući optimizaciju područja rada Odjela te pružanje poslovne i savjetodavne podrške iz djelokruga rada,
 • analiziranje izvedivosti, utvrđivanje opsega i predlaganje rokova izvršenja prilikom izrade složenih financijskih i poslovnih analiza,
 • koordiniranje izrade konačnog prijedloga financijskog i poslovnog plana, davanje smjernica sudionicima planiranja te upućivanje na aktivnosti procesa planiranja, praćenje i analiza ostvarenja poslovnog plana te predlaganje unaprjeđenja procesa poslovnog planiranja i prema posebnom zahtjevu,
 • obavljanje poslova za koje je potrebno specijalizirano znanje iz djelokruga rada te samostalna izrada procjene i projekcije računa dobiti i gubitka te izvještaja o financijskom položaju,
 • koordiniranje provedbe izrade nefinancijskog izvještavanja te prilagodba izrade metodološkog okvira sukladno zakonskim i drugim propisima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec.- kontroling, računovodstvo, financije, ekonomska matematika i statistika,  
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • napredno poznavanje rada na računalu (Word , Excel, Power Point, Adobe Acrobate Reader, SAP, DW/BI, Hyperion planning),
 • razvijeno analitičko razmišljanje i komunikacijske vještine, 
 • fleksibilnost i proaktivnost u radu,
 • sposobnost dijeljenja znanja i informacija,
 • spremnost na kontinuirano učenje,
 • usmjerenost na rezultate i klijenta, 
 • presliku diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, 
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost je: 

 • 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • stručno usavršavanje (certifikat i/ili diploma) iz područja kontrolinga ili programskih jezika i alata vezanih za obradu i analizu podataka,
 • stručno usavršavanje za rad u SAP-u ili ekvivalentu,
 • stručno usavršavanje za rad u Oracle Hyperion Financial Reporting i/ili Oracle Hyperion Planning,
 • napredno poznavanje procesa poslovnog planiranja, poznavanje načela i standarda financijskog i nefinancijskog izvješćivanja.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • mogućnost stručnog usavršavanja,
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta,
 • jubilarne nagrade,
 • redoviti sistematski pregled,
 • balans privatnog i poslovnog života.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 20. srpnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a