angle-left Suradnik za operativne poslove registara (m/ž)
<< Natrag

Suradnik za operativne poslove registara (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Vukovaru na radnom mjestu suradnik za operativne poslove registara, Odsjek za provedbu ovrha i korisnike, Podružnica Vukovar

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Vukovar

Rok za prijave: 14. svibnja 2019.

Vaši zadaci bit će:

 • obavljanje poslova iz domene poslova referenta za operativne poslove registara, HITRO.HR-a i upisnika založnih prava,
 • nadziranje točnosti i pravovremenosti izvršenja poslova i servisa,
 • organiziranje i koordiniranje dnevno-operativnih poslova,
 • vođenje i usklađivanje propisane evidencije i izvješćivanje o poslovanju,
 • informiranje stranaka o proizvodima i uslugama Fine i obavljanje poslove prodaje,
 • predlaganje promjena i unaprjeđenje poslovnih procesa iz djelokruga rada.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc, VSS/mag./struč.spec.– pravni smjer,
 • 3 godine (VŠSS/bacc.), 1 godinu (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • razvijene komunikacijske vještine i analitičko razmišljanje,
 • usmjerenost na klijenta i proaktivnost,
 • usmjerenost na detalje,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excelr - osnovno),
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • presliku diplome,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 14. svibnja 2019. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a