angle-left IT dizajner - viši specijalist (m/ž)
<< Natrag

IT dizajner - viši specijalist (m/ž)

Tražimo 2 osobe za rad u Zagrebu/Čakovcu/Virovitici/Kutini/Osijeku (ovisno o prebivalištu/boravištu odabranih kandidata) u Odjelu razvojnih IT rješenja, Centru aplikativnog razvoja, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb/Čakovec/Virovitica/Kutina/Osijek

Rok za prijave: 14. svibnja 2019.

Vaši zadaci bit će:

 • analiza i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika sustava umjerene složenosti te dizajn i dokumentiranje načina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrđenim smjernicama,
 • razvoj ili primjena aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizacije IT sustava/infrastrukture/programskog koda umjerene složenosti te provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,
 • analiza i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja zastoja u radu IT sustava,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 5 godina radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima – prednost),
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (Java ili .NET),
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka te dizajna baza podataka,
 • poželjno praktično znanje programiranja u PHP-u,
 • poželjno praktično znanje razvoja web servisa (SOAP, REST),
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine te sposobnost analitičnog pristupa,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom od 6 mjeseci,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 14. svibnja 2019. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a