angle-left IT programer - suradnik u Centru aplikativnog razvoja, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike
<< Natrag

IT programer - suradnik (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Centru aplikativnog razvoja, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb/Čakovec/Osijek/Virovitica/Kutina

Rok za prijave: 5. lipnja 2019.

Vaši zadaci bit će:

 • analiza i obrada funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika sustava umjerene složenosti,
 • dizajniranje i dokumentiranje načina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrđenim smjernicama,
 • razvoj ili primjena aplikativnih ili sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizacije IT sustava/infrastrukture/programskog koda umjerene složenosti te provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,
 • analiza i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja zastoja u radu IT sustava,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec.- društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 3 godine (VŠSS/bacc.) radnog iskustva, 1 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • sklonost timskom radu i rješavanju problema,
 • proaktivan pristup radu,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (JAVA ili .NET),
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka te dizajna baza podataka,
 • praktično znanje programiranja u PHP-u – prednost,
 • praktično znanje razvoja web servisa (SOAP, REST) – prednost,
 • potvrdu o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana),
 • potvrdu o nekažnjavanju.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 5. lipnja 2019. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a