Voditelj Odjela razvojnih IT rješenja, Centar aplikativnog razvoja
<< Natrag

Voditelj odjela (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Odjelu razvojnih IT rješenja, Centru aplikativnog razvoja, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 30. prosinca 2019.

Vaši zadaci bit će:

 • organizacija i koordinacija pravodobnog i sigurnog odvijanja svih poslova, praćenje njihove provedbe i rješavanje problema iz djelokruga rada i odgovornosti te izvještavanje nadređenih o rezultatima rada i poslovanju Odjela,
 • sudjelovanje u izradi poslovnog i financijskog plana i programa iz poslovnog područja Odjela,
 • usklađivanje aktivnosti s propisanim procedurama i standardima Fine te iniciranje izrade novih i promjenu postojećih procedura i uputa iz djelokruga rada,
 • predlaganje prioriteta u obavljanju zadataka i raspoređivanje radnih zadataka zaposlenicima Odjela, pružanje informacija i uputa te educiranje radnika za obavljanje poslova iz poslovnog područja Odjela,
 • predlaganje unaprjeđenja poslovanja te racionalizacije organizacije rada Odjela,
 • uspostava kvalitetne poslovne komunikacije unutar i izvan Odjela te usklađivanje aktivnosti Odjela s drugim Fininim organizacijskim jedinicama i/ili vanjskim klijentima,
 • upravljanje zaposlenicima, praćenje kadrovskih potreba, predlaganje planova školovanja radnika te praćenje i ocjenjivanje rada i poslovnih rezultata radnika u skladu s kojima se predlaže nagrađivanje i napredovanje radnika,
 • predlaganje sankcija za učinjene povrede radnih obveza za radnike Odjela nadređenom rukovoditelju.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec., VŠSS/bacc. – informatički, matematički, elektrotehnički smjer (prednost računarstvo),
 • 5 godina radnog iskustva,
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (word, excel, powerpoint – osnovno),
 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java),
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka te dizajna baza podataka,
 • praktično znanje programiranja u SPRING frameworku te rada u eclipse platformi,
 • vještine vođenja programerskih timova na aktivnostima razvoja servisa,
 • poznavanje i primjena agilnih metodologija razvoja,
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • sposobnost analitičkog pristupa,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 30. prosinca 2019. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a