IT administrator za komunikacijske sustave - suradnik u Odjelu za RKM i HITRONet, Služba za sistemsku podršku i IT infrastrukturu, Sektor informatike
<< Natrag

IT administrator za komunikacijske sustave - suradnik (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Odjelu za RKM i HITRONet, Služba za sistemsku podršku i IT infrastrukturu, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 30. rujna 2019.

Vaši zadaci bit će:

 • pružanje potpore krajnjim korisnicima za zahtjeve pristupa mrežnoj infrastrukturi više složenosti,
 • obavljanje poslova testiranja, podešavanja, prilagođavanja i unaprjeđivanja komunikacijske infrastrukture i elemenata,
 • davanje potpore pri implementaciji novih sustava ili prilagodbi elemenata postojećih,
 • pružanje potpore pri rješavanju incidenata i problema u radu mrežnih servisa srednje složenosti,
 • pružanje potpore inženjerima u dijelu nadzora infrastrukture i elemenata mreže,
 • upravljanje parametrima na manje složenim mrežnim podsustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec.- informatički, tehnički smjer,
 • 3 godine (VŠSS/bacc.), 1 godinu (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima – prednost),
 • sklonost timskom radu i kontinuirano učenje,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, Projektno upravljanje, Izrada poslovnih crteža i dijagrama - osnovno),
 • položen tečaj za metodologije i alate iz djelokruga rada,
 • napredno poznavanje prijenosnih sredstava, bakar i optika,
 • napredno poznavanje TCP/IP protokola,
 • osnovno poznavanje LAN mreža i konfiguracije LAN mrežne opreme (Cisco),
 • položeni certifikati: CCNA - prednost,
 • poznavanje Windows i Linux OS-a – prednost,
 • poznavanje Cisco proizvoda (usmjerivači, preklopnici, vatrozidi) – prednost,
 • poznavanje programskog alata Wireshark ili ekvivalentnog – prednost,
 • potvrdu o nekažnjavanju,
 • spremnost na rad u smjenama, vikendom, noću i česta poslovna putovanja,
 • vozačku dozvolu B kategorije.
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 30. rujna 2019. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a