Otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa omogućeno putem e-maila

Podnošenje obrasca "Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona)" moguća je i putem elektroničke pošte.

25.03.2020.

Otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa omogućeno putem e-maila

Radi ostvarivanja zakonskog prava na zaštitu novčanih sredstava izuzetih od ovrhe  i otvaranja zaštićenog računa, obrazac Obavijesti iz članka 212. stavak 1. Ovršnog zakona (dalje u tekstu: Obavijest) od danas možete dostaviti u Finu i elektroničkim putem - putem e-maila. 

Preporučujemo ovršenicima da umjesto dolaska u poslovnicu, obrazac Obavijesti pošalju putem e-maila kako bi izbjegli potencijalni rizik za zdravlje, sukladno preporukama nadležnih tijela.

Što trebate učiniti?

 1. Popunite obrazac Obavijesti i priložite ga u e-mail kao privitak (kao sliku popunjene Obavijesti ili u obliku .doc/.docx dokumenta) Obrazac Obavijesti možete preuzeti ovdje.
 2. Priložite potrebnu dokumentaciju (npr. ako se radi o drugom dohotku kao jedinom stalnom novčanom primanju potrebno je dostaviti i potvrdu o visini dohotka i primitka koju izdaje Porezna uprava) više o tome na https://www.fina.hr/otvaranje-zasticenog-racuna.
 3. E-mail poruku s priloženim dokumentima pošaljite na adresu elektroničke pošte:  prisilna.naplata@fina.hr, a kao predmet (subject) poruke potrebno je upisati: otvaranje zaštićenog računa, kako bi se omogućila što brža obrada pristiglih obrazaca.

 

Ako niste u mogućnosti priložiti popunjeni obrazac Obavijesti, potrebno je u elektroničkoj poruci dostaviti podatke koji su nužni za otvaranje zaštićenog računa odnosno za evidentiranje dodatnog zaštićenog primanja ili novog uplatitelja zaštićenog primanja po već otvorenom zaštićenom računu, i to:

 • Vaše ime i prezime 
 • adresu
 • OIB 
 • kontakt podatke: telefon, mobilni telefon, adresa e-pošte (važno radi toga da Vas možemo povratno kontaktirati u slučaju potrebe i dostaviti Vam broj računa)

 • naziv banke i broj računa u banci (račun u banci na koji Vam se uplaćuju primanja)

 • vrsta zaštićenog primanja (npr. plaća, mirovina, drugi dohodak i sl.)

 • ime i prezime/naziv uplatitelja zaštićenog primanja (tko Vam isplaćuje navedeno primanje koje želite zaštititi)

 • adresa/sjedište uplatitelja zaštićenog primanja
 • OIB uplatitelja
 • ako se radi o isplati alimentacije/zakonskog uzdržavanja djeteta koju isplaćuje netko drugi umjesto obveznika uzdržavanja -  ime i prezime i OIB obveznika uzdržavanja (npr. ako poslodavac roditelja koji treba platiti alimentaciju isplaćuje alimentaciju s plaće roditelja – isplatitelj je taj poslodavac, ali treba dostaviti i ime i prezime i OIB roditelja koji je dužan platiti alimentaciju)
 • ako se radi o inozemnom primanju, potrebno je navesti i iznos, valutu i razdoblje isplate (mjesečno ili drugačije)
 • ako primanje primate kao ovrhovoditelj iz ovrhe koju ste Vi pokrenuli - podaci o osnovi za plaćanje temeljem koje se provodi ovrha na novčanim sredstvima u Fini (zakonsko uzdržavanje/uzdržavanje po osnovi naknade štete i sl.) – vrsta isprave (npr. presuda, rješenje o ovrsi), poslovni broj, OIB i naziv ovršenika.

Ako je moguće i u prethodnom dogovoru sa uplatiteljem primanja na koje se dostavljena Obavijest odnosi, molimo dostavite i adresu e-pošte uplatitelja na koju će Fina poslati obavijest uplatitelju o vrsti zaštićenog primanja i broju zaštićenog računa na koji treba vršiti uplate, a kako bi se izbjegla nepotrebna fizička manipulacija dokumentacijom u skladu sa preporukama nadležnih tijela vezano uz suzbijanje aktualne zdravstvene ugroze. Ako to nije moguće, Fina će nakon obrade Obavijesti, o istom obavijestiti uplatitelja dostavom dopisa na adresu uplatitelja koju ste naznačili u Obavijesti.

Po zaprimanju Obavijesti putem elektroničke pošte, Fina će naložiti banci u kojoj imate otvoreni redovni račun otvaranje zaštićenog računa te će podatak o broju zaštićenog računa dostaviti uplatitelju i Vama putem elektroničke pošte. Odnosno, sukladno dostavljenoj Obavijesti Fina će na već otvoreni zaštićeni račun evidentirati svaku promjenu u skladu s dostavljenim podacima te o učinjenoj promjeni obavijestiti uplatitelja zaštićenog primanja.

Na navedenu adresu elektroničke pošte može se dostaviti i zahtjev za zatvaranjem zaštićenog računa (zahtjev se predaje u slobodnoj formi, a potrebno je navesti OIB, ime i prezime te broj zaštićenog računa za koji se traži zatvaranje. Predmet (subject) poruke potrebno je nazvati "zatvaranje zaštićenog računa".

Fina će Vam potvrdu o zaprimljenoj Obavijesti, kao i podatak o broju zaštićenog računa poslati povratno na adresu elektroničke pošte s koje je Obavijest i zaprimljena. Ako želite dostavu podataka poštom, to je potrebno zatražiti u samoj elektroničkoj poruci u kojoj dostavljate obrazac Obavijesti.