Poslovni analitičar - suradnik (m/ž)
<< Natrag

Poslovni analitičar - suradnik (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Odjelu kontrolinga, Sektor financijskog i strateškog upravljanja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 6. listopada 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u izradi informacije o poslovanju za Upravu i ostale organizacijske dijelove te prikuplja relevantne informacije i utvrđuje ključne činjenice,
 • pružanje osnovne informacije iz domene posla koji obavlja,
 • izrada standardizirane financijske analize za koje postoji definirana metodologija rada,
 • sudjelovanje u izradi prijedloga financijskog plana te praćenje i analiza ostvarenja poslovnog plana prema utvrđenoj metodologiji,
 • obavljanje poslova za koje je potrebno osnovno (teorijsko i praktično) poznavanje alata i instrumenata iz djelokruga rada sukladno internim aktima i procedurama,
 • praćenje trendova i metoda izvještavanja sukladno zakonskim i drugim propisima,
 • obavljanje drugih poslova u skladu s uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • razvijeno analitičko razmišljanje,
 • razvijene komunikacijske vještine,
 • sposobnost dijeljenja znanja i informacija te kontinuiranog učenja,
 • sklonost timskom radu,
 • poznavanje rada na računalu (Word , Excel, Power Point, Adobe Acrobate Reder, SAP, DW/Bi, Hyperion planing, osnove komunikacija i interneta – osnovno),
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • VSS/mag./struč.spec. –kontroling, računovodstvo, financije, ekonomska matematika i statistika,
 • 1 godina radnog iskustva (VSS/mag./struč.spec),
 • Preslika diplome i potvrda o nekažnjavanju, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost je:

 • poželjne specijalističke edukacije iz područja računovodstva i kontrolinga,
 • poznavanje primjene excel-a u financijama/kontrolingu,
 • osnovno poznavanje procesa poslovnog planiranja,
 • osnovno poznavanje metodologije izrade financijskih izvještaja.

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 6. listopada 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a